Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu


Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu – ÜSİMP, sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulmuş bir “sivil girişim” olarak, tüm paydaşları arasında üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülke için ulusal bir iş birliği (cooperation), emektaşlık (collaboration), birlikte öğrenme (co-learning), birlikte tasarım (co-designing) ve birlikte üretim (co-production) kültürü oluşturmak gayretindedir.

ÜSİMP’in, Mayıs 2019 itibariyle, 90 kurumsal üyesi bulunan ÜSİMP’in üyeleri, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki ulusal kuruluşlardan (TÜBİTAK – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara (ASO) – İstanbul (İSO) – İzmir (EBSO) Sanayi Odaları, OAİB – Orta Anadolu İhracatçıları Birliği, Üniversiteleri Teknoloji Transfer Ofisleri, TGBler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Kuruluşlarının Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji ve/veya Bilgi Transferi Faaliyeti Yürüten STKlar) oluşmaktadır.

ÜSİMP'in misyonu, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, politikaların ve stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve üniversite temelli bilgi ve teknolojilerin toplumun iyiliğine uygun şekilde kullanılması için teknoloji transfer uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Devamını Gör

2019'da Neler Olacak


2019 Yılı Onur Konuğu
King Abdullah Bilim ve Teknoloji Universitesi (KAUST – King Abdullah University of Science and Technology University) Teknoloji Transfer Ofisi

Buluşçulara Destekler

 • OAİB – Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İstanbul dışından katılacak buluşçulara yol ve konaklama desteği sağlayacaktır.
 • İstanbul dışından katılacak TTO’ların sergileyeceği patentlerin buluşçusu konumundaki öğretim üyelerinin katılımını sağlamak amacıyla, OAİB – Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri sınırlı sayıda buluşçuya konaklama ve yol desteği sağlayacaktır.
 • 2018 yılında OAİB - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İstanbul dışından katılacak buluşçulara desteği sağlamış; ancak, yol giderlerini karşılamayan buluşçular bu destekten yararlanma imkanı bulamamıştı.
 • O nedenle, belirlenecek buluşçulara yol ve konaklama destekleri birlikte sağlanacaktır.
 • Destek alacakların belirlenmesinde OAİB ve ÜSİMP bir seçim yapmayacaktır. TTO’lar / TGB’ler tarafından belirlenecek buluşçular arasında kurumsal / bölgesel dağılımda eşitlik olmasına dikkat edilecektir.

Yerleşim Hakkında

 • Katılımcı kuruluşların sergileyeceği patentlerin tanıtımı kendi stantlarında yapılacak,
 • Fuar alanına yerleştirilecek UPF’19 terminallerinden patentler incelenebilecek ve sergilendiği stant bilgisi görülebilecek,
 • Katılımcılar, bir mobil uygulama yardımıyla fuar alanındaki tüm etkinliklerden anında haberdar olabilecekler,
 • Yerleşik sanayi kuruluşları yanısıra yerli ve yabancı yatırımcılar, risk sermayesi şirketlerinin de katılımına fırsat tanınacak,
 • Ayrıca, TTO’ların Kurumsal Tanıtımı İçin Özel Ayrılmış Alanlar ve Patent ve Danışmanlık Firmaları için özel olarak tanımlanmış Arayüz ve Destek Kuruluşları Tanıtım Alanı’nda bulunacak,

Organizasyon Hakkında

 • Katılımcı kuruluşların sergileyeceği patentlerin tanıtımı kendi stantlarında yapılacak,
 • Fuar alanına yerleştirilecek UPF’19 terminallerinden patentler incelenebilecek ve sergilendiği stant bilgisi görülebilecek,
 • Katılımcılar, bir mobil uygulama yardımıyla fuar alanındaki tüm etkinliklerden anında haberdar olabilecekler,
 • IP (fikri mülkiyet) ve akademi temelli filiz işletmelere özel fırsatlar sağlanacak,
 • Yerleşik sanayi kuruluşları yanısıra yerli ve yabancı yatırımcılar, risk sermayesi şirketlerinin de katılımına fırsat tanınacak,
 • Ayrıca, TTO’ların Kurumsal Tanıtımı İçin Özel Ayrılmış Alanlar ve Patent ve Danışmanlık Firmaları için özel olarak tanımlanmış Arayüz ve Destek Kuruluşları Tanıtım Alanı’nda bulunacak,
 • King Abdullah Bilim ve Teknoloji Universitesi (KAUST – King Abdullah Science and Technology University) Teknoloji Transfer Ofisi onur konuğu olacaktır.

Tanıtılacak Patent ve Teknolojiler

 • Üniversite TTO’larının patent başvurusu veya tescili yapılmış akademik buluşları
 • TGB’lerin Akademik Kuluçka Merkezlerinde bulunan öğretim elemanı Ar-Ge şirketleri (spin-off)
 • Sanayi Ar-Ge Merkezlerinin patentleri, Ar-Ge İnovasyon çalışmalarının ürünleri
 • Üniversite ve sanayi işbirlikleri başarı öyküleri

B2B – İkili Görüşmeler

 • Stant açan TTO’lar ile sanayi kuruluşları yetkilileri arasında birebir randevulu görüşmeler,
 • Ar-Ge Merkezi yöneticileri, TTO’lar ve akademisyenler arası işbirliği görüşmeleri,
 • Stant açan veya sponsor olan hizmet firmaları (Patent, proje, danışmanlık vb. şirketleri) temsilcileri için B2B görüşmeleri

 Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi 2019

KATILIMCILAR

 • Kamu Kurumları
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
 • TGB Yönetici Şirketi
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Üniversiteler ve Öğretim Üyeleri
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
 • Hizmet Firmalari
 • Yatırım Şirketleri
 • Diğer Şirketler

Devamını Gör

 Ulusal Patent Fuarı ve Kongresi 2019

Geçmiş Yıllar

Devamını Gör