Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu


Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu – ÜSİMP, sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulmuş bir “sivil girişim” olarak, tüm paydaşları arasında üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülke için ulusal bir iş birliği (cooperation), emektaşlık (collaboration), birlikte öğrenme (co-learning), birlikte tasarım (co-designing) ve birlikte üretim (co-production) kültürü oluşturmak gayretindedir.

ÜSİMP’in, Eylül 2022 itibariyle, 116 kurumsal üyesi bulunan ÜSİMP’in üyeleri, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki ulusal kuruluşlardan (TÜBİTAK – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara (ASO) – İstanbul (İSO) – İzmir (EBSO) Sanayi Odaları, OAİB – Orta Anadolu İhracatçıları Birliği, Üniversiteleri Teknoloji Transfer Ofisleri, TGBler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Kuruluşlarının Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji ve/veya Bilgi Transferi Faaliyeti Yürüten STKlar) oluşmaktadır.

ÜSİMP'in misyonu, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, politikaların ve stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve üniversite temelli bilgi ve teknolojilerin toplumun iyiliğine uygun şekilde kullanılması için teknoloji transfer uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

ÜSİMP’in 2015 yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğu “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi”, 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle, 16-17 Kasım 2021 tarihleri arasında “Değişen Dünyada Üniversite ve Sanayi El Ele” teması ile Sanal Ortamda düzenlenmiştir.

Tüm oturumlar 16-17 Kasım 2021 tarihlerinde canlı olarak, 18-24 Kasım 2021 tarihlerinde ise canlı yayınların video kayıtları çevrimdışı olarak yayınlanmıştır.

16-17 Kasım tarihleri arasında tüm stantlar ziyaretçilerin erişimine sunulmuş, stant yetkilileri ile ziyaretçiler canlı görüşme ve o tarihler için B2B randevuları düzenleme olanağına sahip olmuşlardır.

2015 yılından bu yana düzenlenen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı etkinliğinin sayısal verilerine bakıldığında olumlu bir gelişme sağlandığı görülmektedir.

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Katılan TTOlar 17 19 21 21 31 24 24
Katılan AR-GE Merkezleri -- -- 1 3 3 2 4
TGB Yönetici Şirketleri -- -- -- -- 6 6 1
Hizmet Firmaları -- -- -- -- 2 4 -
Platform ve Kurum -- -- -- -- 2 6 3
Sergilenen Patentler 126 124 147 146 178 192 290
Toplam Katılımcılar 350 400 515 846 622 865 609
Sanayi Kuruluşlarından Katılımcılar 30 76 102 174 248 462 229
B2B İkili Görüşmeler 5 32 75 87 36 2 -
Sponsorlar 11 15 6 4 5 3 5

 

16-17 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi’nde kongre oturumu, sohbet toplantıları oturumu, ÜSİ Buluşmaları ek hizmet oturumları ile üç farklı salonda paralel olarak gerçekleşmiştir.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi ’21 Kongre Oturumunda toplam 6 panel gerçekleştirilmiştir. Panellerde toplam 31 moderatör ve konuşmacı yer almıştır. Ana tema “Değişen Koşullarda Üniversite Sanayi El ele” konuları işlenmiştir.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi ’21 sohbet toplantıları oturumu fuarın paralel etkinliği olan ve bu yıl ilk kez uyguladığımız “UPF’21 Sohbetleri” öğle arasında üyeler arasında anketle belirlene 6 farklı başlıkta iki oturum olarak gerçekleşti. Bu toplantılara toplamda 100 kişi katıldı.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi ’21 ÜSİ Buluşmaları ek hizmet kapsamında, 9 TTO 16 patentle başvurdu, açılışta özetlemeye çalıştığımız süreç kapsamında, ÜSIMP Çekirdek grubu ilgili patentler için Ticarileştirme Potansiyellerini değerlendirdikleri ön Raporlar hazırladılar, ÜSİMP genişletilmiş grupla paylaşıldı ve her patent için 2 firma ile randevu ayarlanmaya çalışıldı. Fuar sırasında toplam 28 toplantı gerçekleştirildi. Takvimlerin sıkışıklığı nedeni ile bu iki günde 6 firma ilgili buluşçu, TTO temsilcisi, Uzman takım üyeleri buluşturuldu. Fuardan sonra da 4 firma 4 farklı patent ile görüşme programlandı.

Çevrimiçi gerçekleşen fuarda stant sahipleri ve katılımcıların temasını kolaylaştırmak amacıyla fuar panelinde B2B görüşme alanı oluşturulmuştur. Bu alan sayesinde istenilen patentle ilgili birebir görüşmeler, olası üniversite-sanayi işbirlikleri ve farklı çalışma konularında yer alan kişilerin bir araya getirilmesi planlanmıştır.