Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu


Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu – ÜSİMP, sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulmuş bir “sivil girişim” olarak, tüm paydaşları arasında üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülke için ulusal bir iş birliği (cooperation), emektaşlık (collaboration), birlikte öğrenme (co-learning), birlikte tasarım (co-designing) ve birlikte üretim (co-production) kültürü oluşturmak gayretindedir.

ÜSİMP’in, Mayıs 2019 itibariyle, 90 kurumsal üyesi bulunan ÜSİMP’in üyeleri, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki ulusal kuruluşlardan (TÜBİTAK – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara (ASO) – İstanbul (İSO) – İzmir (EBSO) Sanayi Odaları, OAİB – Orta Anadolu İhracatçıları Birliği, Üniversiteleri Teknoloji Transfer Ofisleri, TGBler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Kuruluşlarının Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji ve/veya Bilgi Transferi Faaliyeti Yürüten STKlar) oluşmaktadır.

ÜSİMP'in misyonu, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, politikaların ve stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve üniversite temelli bilgi ve teknolojilerin toplumun iyiliğine uygun şekilde kullanılması için teknoloji transfer uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

27-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze’de beşincisini düzenlenecek ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite Sanayi İşbirliği İşbirliği Kongresi, “Üniversite Sanayi İş Birliğinde Toplumsal Fayda İçin Arayüzlerin Yeri” teması ile yapılacaktır. Fuarda TTO’lar Üniversitelerindeki öğretim elemanlarının patentlerini, sanayi Ar-Ge Merkezleri de patent ve teknolojilerini tanıtmak amacıyla stant açacaklardır. Ayrıca, yatırımcı kuruluşlar ile destek firmalarına da stant açma imkanı tanınacaktır.

Sizlerden alınan değerli geri dönüşler değerlendirilerek; Konferans ve Panellere, Patent ve Teknoloji Tanıtımlarına, Arayüz ve Destek Kuruluşları Tanıtımlarına, IP Temelli Akademik Girişimcilere ve İkili Görüşmelere (B2B) özellikle önem verilmiştir.

2015 yılından bu yana düzenlenen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı etkinliğinin sayısal verilerine bakıldığında olumlu bir gelişme sağlandığı görülmektedir.

  2015 2016 2017 2018
Katılan TTOlar 17 19 21 21
Katılan AR-GE Merkezleri -- -- 1 3
Sergilenen Patentler 126 124 147 146
Toplam Katılımcılarr 350 400 515 846
Sanayi Kuruluşlarından Katılımcılar 30 76 102 174
B2B İkili Görüşmeler 5 32 75 87
Sponsorlar 11 15 6 4

Özellikle, sanayi katılımı ve ikili görüşmeler sayısal olarak ciddi artışlar göstermiştir. İkili görüşmeler konusunda firma yetkililerinin ilgili stantları ziyaret ederek birebir görüşmeyi tercih ettikleri de gözlenmiştir. Bu görüşmelerden ikili projeler, işbirlikleri ve lisanslama gibi çıktılar sağlandığı da raporlanmıştır.