Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu


Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu – ÜSİMP, sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulmuş bir “sivil girişim” olarak, tüm paydaşları arasında üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülke için ulusal bir iş birliği (cooperation), emektaşlık (collaboration), birlikte öğrenme (co-learning), birlikte tasarım (co-designing) ve birlikte üretim (co-production) kültürü oluşturmak gayretindedir.

ÜSİMP’in, 2024 yılı itibariyle, 127 kurumsal üyesi bulunan ÜSİMP’in üyeleri, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki ulusal kuruluşlardan (TÜBİTAK – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara (ASO) – İstanbul (İSO) – İzmir (EBSO) Sanayi Odaları, OAİB – Orta Anadolu İhracatçıları Birliği, Üniversiteleri Teknoloji Transfer Ofisleri, TGBler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Kuruluşlarının Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji ve/veya Bilgi Transferi Faaliyeti Yürüten STKlar) oluşmaktadır.

ÜSİMP'in misyonu, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, politikaların ve stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve üniversite temelli bilgi ve teknolojilerin toplumun iyiliğine uygun şekilde kullanılması için teknoloji transfer uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

ÜSİMP’in 2015 yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğu ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi”, 22-23 Kasım 2022 tarihleri arasında "Üniversite-Sanayi İş Birliği ile Krizleri Fırsatlara Dönüştürme” teması ile ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde (ODTÜ KKM) düzenlenmiştir.

Üniversitelerde ve sanayi Ar-Ge merkezlerinde üretilen teknolojilere dayanarak patent başvurusu yapılmış ve/veya tescil alınmış patentlerin sergilendiği ve potansiyel yerli ve yabancı girişimcilere tanıtıldığı bu etkinlikler ciddi bir farkındalık yarattığı gibi sektör temsilcilerine de olası işbirlikleri ve yatırım olasılıkları açısından farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Bu etkinliklerde, akademik patentler sergilenmiş, Teknoloji Transfer Ofisleri çalışmalarını tanıtmışlar ve sektör temsilcileri ile buluş sahibi Üniversite öğretim elemanları ve TTO temsilcileri önceden belirlenmiş ikili görüşmelerde bulunmuşlar, yeni işbirlikleri oluşturma fırsatı yakalamışlardır.

2015 yılından bu yana düzenlenen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı etkinliğinin sayısal verilerine bakıldığında olumlu bir gelişme sağlandığı görülmektedir.

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Katılan TTOlar 17 19 21 21 31 24 24 19
Katılan AR-GE Merkezleri -- -- 1 3 3 2 4 3
TGB Yönetici Şirketleri -- -- -- -- 6 6 1 5
Hizmet Firmaları -- -- -- -- 2 4 - 1
Platform ve Kurum -- -- -- -- 2 6 3 2
Sergilenen Patentler 126 124 147 146 178 192 290 194
Toplam Katılımcılar 350 400 515 846 622 865 609 466
Sanayi Kuruluşlarından Katılımcılar 30 76 102 174 248 462 229 154
B2B İkili Görüşmeler 5 32 75 87 36 2 - 25
Sponsorlar 11 15 6 4 5 3 5 11

 

2015 yılından bu yana her yıl Kasım ayında düzenlenen “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi”, ülkemizdeki arayüzlerin çalışmalarından çıkan buluş ve patentlerin sanayi ile buluşturulması amacına hizmet ettiği söylenebilir.

22-23 Kasım 2022 tarihleri arasında “Üniversite-Sanayi İş Birliği ile Krizleri Fırsatlara Dönüştürme” teması ile ODTÜ KKM’de düzenlenen Fuarda toplam 41 stantta 194 patentin sergilendiği etkinliğe 466 kişi katılmıştır.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi ’22 Kongre Oturumunda toplam 5 panel gerçekleştirilmiştir. Panellerde toplam 20 moderatör ve konuşmacı yer almıştır. Ana tema “Üniversite-Sanayi İş Birliği ile Krizleri Fırsatlara Dönüştürme” konuları işlenmiştir.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi ’22 TİCARİLEŞTİRME EĞİTİMİ oturumu fuarın paralel etkinliği olan ve bu yıl ilk kez uyguladığımız LES işirliğiyle düzenlenen ticarileştirme eğitimi iki oturum olarak gerçekleşti. Bu toplantılara toplamda 25 kişi katıldı.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi ’22 B2B Görüşmeleri, fuarda stant sahipleri ve katılımcıların bir araya gelmelerini kolaylaştırmak amacıyla fuar panelinde B2B görüşme alanı oluşturulmuştur. Bu alan sayesinde istenilen patentle ilgili birebir görüşmeler, olası üniversite-sanayi işbirlikleri ve farklı çalışma konularında yer alan kişilerin bir araya getirilmesi sağlanmıştır. Etkinlik kapsamında 35 görüşme gerçekleşmiştir.

ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi’22 gerçekleşmesinde emeği olan katılımcılarımız ve sponsorlarımız katkılarından ötürü teşekkür ederiz.