Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu


Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu – ÜSİMP, sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulmuş bir “sivil girişim” olarak, tüm paydaşları arasında üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülke için ulusal bir iş birliği (cooperation), emektaşlık (collaboration), birlikte öğrenme (co-learning), birlikte tasarım (co-designing) ve birlikte üretim (co-production) kültürü oluşturmak gayretindedir.

ÜSİMP’in, Kasım 2020 itibariyle, 100 kurumsal üyesi bulunan ÜSİMP’in üyeleri, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki ulusal kuruluşlardan (TÜBİTAK – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara (ASO) – İstanbul (İSO) – İzmir (EBSO) Sanayi Odaları, OAİB – Orta Anadolu İhracatçıları Birliği, Üniversiteleri Teknoloji Transfer Ofisleri, TGBler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Kuruluşlarının Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji ve/veya Bilgi Transferi Faaliyeti Yürüten STKlar) oluşmaktadır.

ÜSİMP'in misyonu, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, politikaların ve stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve üniversite temelli bilgi ve teknolojilerin toplumun iyiliğine uygun şekilde kullanılması için teknoloji transfer uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

ÜSİMP’in 2015 yılından bu yana her yıl düzenlemekte olduğu “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi”, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi nedeniyle, 25-29 Kasım 2020 tarihleri arasında “Etkin Arayüzler ile Sonuç Odaklı Üniversite-Sanayi İşbirliği” teması ile Sanal Ortamda düzenlenmiştir.

Tüm oturumlar 25-26 Kasım 2020 tarihlerinde canlı olarak, 27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde ise canlı yayınların video kayıtları çevrimdışı olarak yayınlanmıştır.

25 Kasım ile 29 Kasım tarihleri arasında tüm stantlar ziyaretçilerin erişimine sunulmuş, stant yetkilileri ile ziyaretçiler canlı görüşme ve o tarihler için B2B randevuları düzenleme olanağına sahip olmuşlardır.

2015 yılından bu yana düzenlenen ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı etkinliğinin sayısal verilerine bakıldığında olumlu bir gelişme sağlandığı görülmektedir.

  2015 2016 2017 2018 2019
Katılan TTOlar 17 19 21 21 31
Katılan AR-GE Merkezleri -- -- 1 3 3
Sergilenen Patentler 126 124 147 146 178
Toplam Katılımcılarr 350 400 515 846 622
Sanayi Kuruluşlarından Katılımcılar 30 76 102 174 248
B2B İkili Görüşmeler 5 32 75 87 36
Sponsorlar 11 15 6 4 5

Özellikle, sanayi katılımı ve ikili görüşmeler sayısal olarak ciddi artışlar göstermiştir. İkili görüşmeler konusunda firma yetkililerinin ilgili stantları ziyaret ederek birebir görüşmeyi tercih ettikleri de gözlenmiştir. Bu görüşmelerden ikili projeler, işbirlikleri ve lisanslama gibi çıktılar sağlandığı da raporlanmıştır.