Duyurular


2024 ÜSİMP ULUSAL Kongresi, Fuarı, Sempozyumu

2008 yılında Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, 2015 yılından bu yana Ulusal Patent Fuarı ile birlikte düzenlenmekteydi.  2024 yılında bu etkinliklere Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu da eklenmiştir.  ÜSİMP yıllık etkinlikleri, bundan böyle her yıl bir arada “ÜSİMP ULUSAL Kongresi – Fuarı – Sempozyumu” adıyla düzenlenecektir.   

Aşağıda 2024 de “Yeşil Dönüşüm Sürecinde Üniversite Sanayi İş Birliği” ana teması ile düzenlenecek bu etkinlikler ve yenilikler hakkında kısa bilgiler verilmektedir:

 1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Sempozyumu

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Sempozyumunun amacı, Sanayi Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen bilimsel ve/veya teknolojik özgünlüğe sahip çalışmaların sunulması, tanıtılması, tartışılmasıdır.   Sempozyuma katılım bildirili veya bildirisiz olarak ücretsizdir.

Bildiri özetleri, verilen şablona göre, 1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanarak en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar usimp@usimp.org.tr adresine gönderilmelidir. Bildiriler Sempozyum Bilimsel Komitesi tarafından gerektiğinde dış uzmanlardan da görüş alınarak değerlendirilecektir.  Bildiriler için poster sunumu olmayacak , kabul edilen bildiriler programa alınacak ve sözlü sunum yapılacaktır.  Bildirinin yayınlanabilmesi için sempozyum sırasında yazarı tarafından sözlü sunulması gerekmektedir.

Bildiri konuları aşağıdaki başlıklarda ancak bunlarla sınırlı olmayıp Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi başta olmak üzere tüm ilgili disiplinleri kapsayabilecektir.

Ar-Ge'de Organizasyon ve Uzmanlıkların Gelişimi

 • Ar-Ge Proje Yönetimi
 • Teknoloji Yönetimi
 • Ar-Ge Performans Yönetimi
 • İşbirliği Geliştirme ve İnovasyon
 • Teknolojik Bilgi Üretilmesi
 • Üründe ve Üretim Süreçlerinde Yenilik Yapılması
 • Yeşil Dönüşüm Sürecinde ArGe Başarı Hikayeleri 
 • Ürün Kalitesi ve Standardının Yükseltilmesi
 • Verimliliğin Artırılması
 • Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesi
 • Teknolojik Bilginin Ticarileştirilmesi
 • Rekabet Öncesi İşbirliklerinin Geliştirilmesi
 • Teknoloji Yoğun Üretim Yapılması
 • Üniversite Sanayi İşbirliğinde Başarı Örnekleri
 • Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm ile Verimliliğin Artırılması

Bildirili veya bildirisiz katılmak isteyenlerin usimp@usimp.org.tr adresine başvuru yaparak https://forms.gle/mb2DMq2SgUbyBGwq8 linkinde kayıt formunu doldurması beklenmektedir.

SEMPOZYUM BİLİMSEL KOMİTESİ

Ali GÖKTAN, Prof. Dr.

Candeğer YILMAZ, Prof. Dr.

Erbil PAYZIN, Doç. Dr.

Erol TAYMAZ, Prof. Dr.

Ferhat KARA, Prof. Dr.

İffet İYİGÜN MEYDANLI

Kaan DERİCİOĞLU

Mahmut KİPER

Müfit Akyos

Rezzan Karaaslan, Dr.

 1. Ulusal Patent Fuarı

Üniversitelerde üretilen teknolojilere dayanarak patent başvurusu yapılmış ve / veya tescil alınmış  patentlerin sergilendiği ve potansiyel yerli ve yabancı girişimcilere tanıtıldığı USIMP Ulusal Patent Fuarı  etkinlikleri ciddi bir farkındalık yarattığı gibi sektör temsilcilerine de olası işbirlikleri ve yatırım olasılıkları açısından farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu etkinliklerde, akademik patentler sergilenmekte, Teknoloji Transfer Ofisleri çalışmalarını tanıtmaktar ve sektör temsilcileri ile buluş sahibi Üniversite öğretim elemanları ve TTO temsilcileri önceden belirlenmiş ikili görüşmeler yapabilme ve, yeni işbirlikleri oluşturma fırsatı yakalayabilmektedirler.

2024 Ulusal Patent Fuarı etkinliği için katılım ücretleri:

 • Patent Sergi Standı (Sergilenecek patent sayısına bakılmaksızın): 49.500 TL + KDV
 • TTO’lar ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Tanıtım standı: 39.500 TL+KDV

olarak belirlenmiştir.

 1. Üniversite Sanayi İşbirliği  Ulusal Kongresi

2024 de “Yeşil Dönüşüm Sürecinde Üniversite Sanayi İş Birliği” ana teması ile düzenlenecek olan Kongre”nin Davetli Konuşnacılardan oluşan Program Ağustos ayında duyurulacaktır

Ziyaretçi olarak katılım ücretsizdir.

Sponsorluk ve Verilecek Hizmetler: https://www.usimp.org.tr/uploads/UPF24/sponsorluklar_ve_verilecek_hizme.pdf