Patentler


Filtreleri temizle

Patent adı Patent teknoloji alanı Kurum adı Patent durumu Patent Görseli
2023-08-17 14:08:34 istmosel (sezaryen skar açıklığı, niş) onarım aracı -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 İSTMOSEL (SEZARYEN SKAR AÇIKLIĞI, NİŞ) ONARIM ARACI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-17 14:58:36 genetik olarak modifiye edilmiş biyoplastik kalp kapakçığı ve üretim yöntemi -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 GENETİK OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ BİYOPLASTİK KALP KAPAKÇIĞI VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-18 09:04:29 bölünen kanser hücresi tespitinde fosfo-keratin 8'in biyobelirteç olarak kullanımı -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 BÖLÜNEN KANSER HÜCRESİ TESPİTİNDE FOSFO-KERATİN 8'İN BİYOBELİRTEÇ OLARAK KULLANIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:09:31 vücut içinden yansıma metodula pasif bilgi aktarımı yapabilen ultrasonik aygıt ve sinyal isleme metodu -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 Vücut içinden yansıma metodula pasif bilgi aktarımı yapabilen ultrasonik aygıt ve sinyal isleme metodu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:18:01 yekpare kanatsız çarklı eksenel pompa -11- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 Yekpare kanatsız çarklı eksenel pompa

Manufacturing – İmalat

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:25:30 tersinir çapraz bağlanma özelliği gösteren, antrasen fonksiyonlu çift çapraz bağlı glikan bazlı hidrojel ve bunların hazırlanmasına yönelik bir yöntem -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 TERSİNİR ÇAPRAZ BAĞLANMA ÖZELLİĞİ GÖSTEREN, ANTRASEN FONKSİYONLU ÇİFT ÇAPRAZ BAĞLI GLİKAN BAZLI HİDROJEL VE BUNLARIN HAZIRLANMASINA YÖNELİK BİR YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:38:40 kaynak kısıtlı ortamlar için dağıtık hash tablosu tabanlı blokzincir mimarisi -8- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 KAYNAK KISITLI ORTAMLAR İÇİN DAĞITIK HASH TABLOSU TABANLI BLOKZİNCİR MİMARİSİ

Infocomm – Bilişim

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:48:38 hücresel ağlarda makine tipi iletişimlerin qos kısıtlı yarı-kalıcı planlanmasına yönelik bir yöntem -8- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 HÜCRESEL AĞLARDA MAKİNE TİPİ İLETİŞİMLERİN QOS KISITLI YARI-KALICI PLANLANMASINA YÖNELİK BİR YÖNTEM

Infocomm – Bilişim

Koç Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 10:49:06 balık ağlarına antıfoulıng özellik kazandırılmasında kapsül teknolojisi -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BALIK AĞLARINA ANTIFOULING ÖZELLİK KAZANDIRILMASINDA KAPSÜL TEKNOLOJİSİ

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:22:50 bir akustik panel -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR AKUSTİK PANEL

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:37:29 bir lokalizasyon sistemi -2- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR LOKALİZASYON SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:44:16 bir su altı aracı -3- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR SU ALTI ARACI

Energy – Enerji

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:58:43 çökeltme havuzları için deşarj aparatı -4- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ÇÖKELTME HAVUZLARI İÇİN DEŞARJ APARATI

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 12:02:50 demir veya kükürt analizleri için sertifikalı referans malzeme -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 DEMİR VEYA KÜKÜRT ANALİZLERİ İÇİN SERTİFİKALI REFERANS MALZEME

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:19:57 eriyikten lif çekim yöntemi ile üretilmiş mikrokapsül katkılı polikaprolakton lifleri -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ERİYİKTEN LİF ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ MİKROKAPSÜL KATKILI POLİKAPROLAKTON LİFLERİ

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:26:48 fibromiyalji sendromunun neden olduğu ağrıda analjezik etkili kolin içeren besin takviyesinin kullanılması -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 FİBROMİYALJİ SENDROMUNUN NEDEN OLDUĞU AĞRIDA ANALJEZİK ETKİLİ KOLİN İÇEREN BESİN TAKVİYESİNİN KULLANILMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:29:36 gerçek bir deniz seyrinde nörofizyolojik bulgular ile durumsal farkındalık tespiti -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 GERÇEK BİR DENİZ SEYRİNDE NÖROFİZYOLOJİK BULGULAR İLE DURUMSAL FARKINDALIK TESPİTİ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:33:36 hızlı ve hafif bir rastsal sayı üreteci -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 HIZLI VE HAFİF BİR RASTSAL SAYI ÜRETECİ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:41:47 içme ve kullanma suyu üretimine yönelik su arıtma ünitesi -4- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 İÇME VE KULLANMA SUYU ÜRETİMİNE YÖNELİK SU ARITMA ÜNİTESİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:49:34 insansız hava aracı (iha) sürüleri için güvenli haberleşme protokolü -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SÜRÜLERİ İÇİN GÜVENLİ HABERLEŞME PROTOKOLÜ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:02:36 kablosuz alıcı ağlarının senkronizasyonu -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KABLOSUZ ALICI AĞLARININ SENKRONİZASYONU

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:07:17 koroner kılavuz katateri ve teli sabitleyicisi -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KORONER KILAVUZ KATATERİ VE TELİ SABİTLEYİCİSİ

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:10:40 mahremiyet korumalı blok zincir tabanlı akıllı ölçüm ve veri kayıt sistemi -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 MAHREMİYET KORUMALI BLOK ZİNCİR TABANLI AKILLI ÖLÇÜM VE VERİ KAYIT SİSTEMİ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:19:37 uv ışığı kırmızı ışığa dönüştüren fosfor bazlı güneş koruyucu -13- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 UV IŞIĞI KIRMIZI IŞIĞA DÖNÜŞTÜREN FOSFOR BAZLI GÜNEŞ KORUYUCU

Personal Care – Kişisel Bakım

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:26:04 yenilebilir özellik kazandırılmış gıda atıklarından glütensiz ekmek üretim yöntemi -5- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 YENİLEBİLİR ÖZELLİK KAZANDIRILMIŞ GIDA ATIKLARINDAN GLÜTENSİZ EKMEK ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:39:08 yüksek sıcaklık elektrokimyasal hidrojen kompresörleri için entegre gaz dağıtım plakası -3- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 YÜKSEK SICAKLIK ELEKTROKİMYASAL HİDROJEN KOMPRESÖRLERİ İÇİN ENTEGRE GAZ DAĞITIM PLAKASI

Energy – Enerji

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:45:00 antıfoulıng boya bileşimi -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ANTIFOULING BOYA BİLEŞİMİ

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:47:14 antiviral özellikli bir tekstil ürünü -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ANTİVİRAL ÖZELLİKLİ BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:50:52 antıfoulıng boya teknolojisinde ın-sılıco teknikler -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ANTIFOULING BOYA TEKNOLOJİSİNDE IN-SILICO TEKNİKLER

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 15:00:50 patofizyolojik değişim tanısı yapabilen giyilebilir bir tanı cihazı -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 PATOFİZYOLOJİK DEĞİŞİM TANISI YAPABİLEN GİYİLEBİLİR BİR TANI CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 15:09:10 uyarılmış plurı̇potent kök hücreden farklılaştırılan epcam+ endodermal progenı̇tor hücrelerden, uzun sürelı̇ ve ı̇şlevsel ehepo kültürünün oluşturulması -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 UYARILMIŞ PLURİPOTENT KÖK HÜCREDEN FARKLILAŞTIRILAN EPCAM+ ENDODERMAL PROGENİTOR HÜCRELERDEN, UZUN SÜRELİ VE İŞLEVSEL EHEPO KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 16:18:28 tünel güzergahları çevresindeki binalarda oluşacak deformasyonların azaltılması için bir destek sistemi -11- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 TÜNEL GÜZERGAHLARI ÇEVRESİNDEKİ BİNALARDA OLUŞACAK DEFORMASYONLARIN AZALTILMASI İÇİN BİR DESTEK SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 09:21:09 akustik modül içeren bir dijital hologram görüntüleme cihazı -3- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 AKUSTİK MODÜL İÇEREN BİR DİJİTAL HOLOGRAM GÖRÜNTÜLEME CİHAZI

Energy – Enerji

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 09:27:19 karbon ve cam elyaf takviyeli yüksek yoğunluklu polietilen kompozit -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KARBON VE CAM ELYAF TAKVİYELİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİT

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 09:29:49 kolon kanserinin tedavisinde kullanılmak üzere bir α-ketoglutarat inhibitörü -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR α-KETOGLUTARAT İNHİBİTÖRÜ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 10:44:07 pres şekillendirmeli toz metal üretiminde kompleks yapılar ve içi boşluklar için ergiyen metal maça uygulaması -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 PRES ŞEKİLLENDİRMELİ TOZ METAL ÜRETİMİNDE KOMPLEKS YAPILAR VE İÇİ BOŞLUKLAR İÇİN ERGİYEN METAL MAÇA UYGULAMASI

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:44:17 filament sayma yöntem ve sistemi -2- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 FİLAMENT SAYMA YÖNTEM VE SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:47:25 laporoskopik cerrahide doku ve organların etrafını dönme kabiliyetine sahip el aleti -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 LAPOROSKOPİK CERRAHİDE DOKU VE ORGANLARIN ETRAFINI DÖNME KABİLİYETİNE SAHİP EL ALETİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:52:37 bir aspirasyon cihazı -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ASPİRASYON CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:57:15 bir aspirasyon cihazının sürücü kuvvetini oluşturan sentrifugal kan pompası başlığı -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ASPİRASYON CİHAZININ SÜRÜCÜ KUVVETİNİ OLUŞTURAN SENTRİFUGAL KAN POMPASI BAŞLIĞI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 13:58:47 polimer ince film temelli fiziksel olarak klonlanamayan güvenlik etiketlerinin üretimi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 POLİMER İNCE FİLM TEMELLİ FİZİKSEL OLARAK KLONLANAMAYAN GÜVENLİK ETİKETLERİNİN ÜRETİMİ

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:04:22 yeni nesil karbon bazlı süperkapasitörler -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 YENİ NESİL KARBON BAZLI SÜPERKAPASİTÖRLER

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:07:51 pet kullanımında ortaya çıkan asetaldehit, karboksilik uç grup, dietilen glikol miktarının azaltılması için pmma içeren bir pet üretim yöntemi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 PET Kullanımında Ortaya Çıkan Asetaldehit, Karboksilik Uç Grup, Dietilen Glikol Miktarının Azaltılması İçin PMMA İçeren Bir Pet Üretim Yöntemi

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:09:48 atık yağlardan yakıt ve yakıt katkı maddelerinin üretim yöntemi -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Atık Yağlardan Yakıt ve yakıt Katkı Maddelerinin Üretim Yöntemi

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:13:09 bir süspansiyon sistemi -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Bir Süspansiyon Sistemi

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:16:19 lazerli malzeme farklılığı algılama sistemi -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 LAZERLİ MALZEME FARKLILIĞI ALGILAMA SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:25:35 ses yalıtımı sağlayan sandviç yapılar -12- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Ses yalıtımı sağlayan sandviç yapılar

Materials – Malzemeler

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:28:12 bir ankraj vidası -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Bir Ankraj Vidası

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:30:36 kontrollü iyon salınımı yapan hareketli yer tutucular -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Kontrollü iyon salınımı yapan hareketli yer tutucular

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:32:37 bir dnd üretral kateteri -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 BİR DND ÜRETRAL KATETERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:34:47 silika aerojel katkılı polimer malzeme -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 SİLİKA AEROJEL KATKILI POLİMER MALZEME

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:38:07 rezonans hasarlarını önleyen, öngerilmesiz ve etriyesiz, yekpare, sürdürülebilir beton travers -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 REZONANS HASARLARINI ÖNLEYEN, ÖNGERİLMESİZ VE ETRİYESİZ, YEKPARE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON TRAVERS

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:40:03 rüzgâr türbin kanatlarında kambur kanat yapısı ile modülerlik uygulaması -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 RÜZGÂR TÜRBİN KANATLARINDA KAMBUR KANAT YAPISI İLE MODÜLERLİK UYGULAMASI

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:41:52 lantanit (ııı) oksit katıklı bizmut (ııı) oksit katı elektrolit malzeme -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 LANTANİT (III) OKSİT KATIKLI BİZMUT (III) OKSİT KATI ELEKTROLİT MALZEME

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:44:04 yara önleyici medikal ayakkabı -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 YARA ÖNLEYİCİ MEDİKAL AYAKKABI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:47:11 radyasyon koruyucu önlükler için hasar test cihazı -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 RADYASYON KORUYUCU ÖNLÜKLER İÇİN HASAR TEST CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:49:36 elektrolizörlerde hidrojen üretimini arttıran sistem ve yöntem -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 ELEKTROLİZÖRLERDE HİDROJEN ÜRETİMİNİ ARTTIRAN SİSTEM VE YÖNTEM

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:57:57 görme engelli bireyler için bir akıllı rotalama ve yönlendirme sistemi -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN BİR AKILLI ROTALAMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 15:00:46 modüler çizim masası -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 MODÜLER ÇİZİM MASASI

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 15:03:42 solunum cihazının valf bobini tasarımı -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 SOLUNUM CİHAZININ VALF BOBİNİ TASARIMI

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 16:14:08 bir bakteriyel biyokalsifikasyon yöntemi ve bu yöntemle elde edilen yapı malzemeleri -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYON YÖNTEMİ VE BU YÖNTEMLE ELDE EDİLEN YAPI MALZEMELERİ

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-01 11:41:02 hareket halindeki ve artık titreşimleri azaltmak için yöntem ve aynı şekilde çalışan bir sistem -2- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 HAREKET HALİNDEKİ VE ARTIK TİTREŞİMLERİ AZALTMAK İÇİN YÖNTEM VE AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞAN BİR SİSTEM

Electronics – Elektronik

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 13:57:56 the use of photothermalagents ın the air filters -4- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 The Use Of PhotothermalAgents In The Air Filters

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 14:10:15 ımmuno-optomagnetic point-of-care assay, method and kit for detection of analyte using multi-functional optomagnetic quantum dot nanocrystals (mqds) -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Immuno-Optomagnetic Point-Of-Care Assay, Method And Kit For Detection Of Analyte Using Multi-Functional Optomagnetic Quantum Dot Nanocrystals (Mqds)

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 14:30:08 geliştirilmiş antimikrobiyal etkinlik için 5nm'nin altında nanoparçacıklara sahip polimer nanokompozitler -12- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Geliştirilmiş Antimikrobiyal Etkinlik İçin 5nm'nin Altında Nanoparçacıklara Sahip Polimer Nanokompozitler

Materials – Malzemeler

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 15:43:31 faz değişim malzemesi içeren polimerik bileşim -5- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Faz Değişim Malzemesi İçeren Polimerik Bileşim

Foods – Gıdalar

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 15:56:58 ın vitro point-of-care assay method/process using a combination of bioactivated non-magnetic and magnetic quantum dots for rapid ımmuno-optomagnetic detection of serum biomarkers ın free solution -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 In Vitro Point-Of-Care Assay Method/Process Using A Combination Of Bioactivated Non-Magnetic And Magnetic Quantum Dots For Rapid Immuno-Optomagnetic Detection Of Serum Biomarkers In Free Solution

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 16:00:49 çok tabakalı nanodispers kristal bor kullanımı. -3- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Çok Tabakalı Nanodispers Kristal Bor Kullanımı.

Energy – Enerji

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 16:05:04 gıdaların tazeliğini korumak için bir polimerik malzeme -5- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Gıdaların Tazeliğini Korumak İçin Bir Polimerik Malzeme

Foods – Gıdalar

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 16:09:07 nanoplazmonik biyosensör -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Nanoplazmonik Biyosensör

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-07 14:33:51 şehir ortamı için drone tespit sistemi -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Şehir Ortamı İçin Drone Tespit Sistemi

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-07 14:36:50 vegan emülgatör -5- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Vegan Emülgatör

Foods – Gıdalar

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-07 14:52:09 kapsama arttırıcı pasif yansıtıcılar için tasarım ve üretim metodu -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kapsama Arttırıcı Pasif Yansıtıcılar için Tasarım ve Üretim Metodu

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:26:48 hızlı lıdar -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Hızlı LIDAR

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:30:54 polilaktik asitin süperkritik karbondioksit ile yüksek verimde temiz geri dönüşüm metodu -4- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Polilaktik Asitin Süperkritik Karbondioksit ile Yüksek Verimde Temiz Geri Dönüşüm Metodu

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:32:49 fototermal özellik gösteren polimerik bir hibrit malzeme ve bunun üretim yöntemi -12- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Fototermal Özellik Gösteren Polimerik Bir Hibrit Malzeme ve Bunun Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:33:40 kuantum-dirençli e-imza şeması -8- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kuantum-dirençli E-imza Şeması

Infocomm – Bilişim

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:39:16 beyin kanaması tespitine yönelik mems tabanlı ultrasonik detektör -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Beyin Kanaması Tespitine Yönelik MEMS Tabanlı Ultrasonik Detektör

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:42:56 biyoçözünür polimer tabanlı mikroiğne dizisi geliştirilmesi ve karakterizasyonu -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Biyoçözünür Polimer Tabanlı Mikroiğne Dizisi Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:51:48 pestisit kalıntıların giderimi için ürünler -9- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Pestisit Kalıntıların Giderimi İçin Ürünler

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 09:59:38 çok beslemeli lityum-hava akış pili düzeneği -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Çok Beslemeli Lityum-Hava Akış Pili Düzeneği

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:04:20 gömlekli diş implantı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 GÖMLEKLİ DİŞ İMPLANTI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:09:51 serebral anjiyografide kullanılmak üzere bir kafa sabitleme aparatı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 SEREBRAL ANJİYOGRAFİDE KULLANILMAK ÜZERE BİR KAFA SABİTLEME APARATI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:16:00 tek girişli, çoklu çıkışlı bir pompa yapısı -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 TEK GİRİŞLİ, ÇOKLU ÇIKIŞLI BİR POMPA YAPISI

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:19:07 helis dişli çarklar üzerine etki eden kuvvetlerin tespit edilmesinde kullanılmak üzere bir test cihazı -9- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 HELİS DİŞLİ ÇARKLAR ÜZERİNE ETKİ EDEN KUVVETLERİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR TEST CİHAZI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:21:38 dişli çarklarda diş kuvvetlerinin ölçülmesi için deney cihazı -9- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 DİŞLİ ÇARKLARDA DİŞ KUVVETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN DENEY CİHAZI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:39:29 yeni doğan bebek bakımı için ten tene temas giysisi -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 YENİ DOĞAN BEBEK BAKIMI İÇİN TEN TENE TEMAS GİYSİSİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 11:03:45 yeni bir kaynak olarak inek midesinden hyalüronik asitin ekstraksiyonu ve saflaştırılması -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Yeni Bir Kaynak Olarak İnek Midesinden Hyalüronik Asitin Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 11:10:42 manyetik ve manyetik olmayan çapraz bağlı enzim agregalarını (cleas) modifiye etmek için yardımcı bağlayıcı olarak nişastanın kullanıldığı yeni bir yöntem -12- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Manyetik ve Manyetik Olmayan Çapraz Bağlı Enzim Agregalarını (CLEAs) Modifiye Etmek İçin Yardımcı Bağlayıcı Olarak Nişastanın Kullanıldığı Yeni Bir Yöntem

Materials – Malzemeler

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 11:16:51 manyetik çapraz bağlı enzim agregaların (cleas) aktivitelerini geliştirmek için yeni ortak bağlayıcılar olarak farklı sakkaritlerin kullanılması -12- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Manyetik çapraz bağlı enzim agregaların (CLEAs) aktivitelerini geliştirmek için yeni ortak bağlayıcılar olarak farklı sakkaritlerin kullanılması

Materials – Malzemeler

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 15:13:21 kandaki enfeksiyonu ayrıştırmaya yönelik biyouyumlu malzemeler -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kandaki Enfeksiyonu Ayrıştırmaya Yönelik Biyouyumlu Malzemeler

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 15:17:32 kireç esaslı ses yutucu ve ısı yalıtımlı harçlar -12- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kireç Esaslı Ses Yutucu ve Isı Yalıtımlı Harçlar

Materials – Malzemeler

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 15:25:07 sodyum iyon piller için havada kararlı yeni o3-naxmo2 tipi tabakalı metal oksitlerin geliştirilmesi -3- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Sodyum İyon Piller için Havada Kararlı Yeni O3-NaxMO2 Tipi Tabakalı Metal Oksitlerin Geliştirilmesi

Energy – Enerji

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 17:18:50 lenfödem ölçüm cihazı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 LENFÖDEM ÖLÇÜM CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 17:31:37 bir yara takip sistemi -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BİR YARA TAKİP SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 12:20:06 patlayıcı içeren bir insansız hava aracı -2- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 PATLAYICI İÇEREN BİR İNSANSIZ HAVA ARACI

Electronics – Elektronik

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 12:27:22 akustik dedektör -2- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 AKUSTİK DEDEKTÖR

Electronics – Elektronik

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 17:21:28 anayasa mahkemesi bireysel başvurularının kabul edilebilirlik ve hak ihlali bakımından tahmini -8- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurularının Kabul Edilebilirlik Ve Hak İhlali Bakımından Tahmini

Infocomm – Bilişim

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 17:24:48 anti- tümör ve anti- diyabet aktivite gösteren yeni kimyasalların sentezleri; bunların tümör ve diyabet aktivitelerinin incelenmesi -1- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 ANTİ- TÜMÖR VE ANTİ- DİYABET AKTİVİTE GÖSTEREN YENİ KİMYASALLARIN SENTEZLERİ; BUNLARIN TÜMÖR VE DİYABET AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

Chemicals – Kimyasallar

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 17:27:53 bir emzirme önlüğü -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Bir Emzirme Önlüğü

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-14 12:16:24 kemik hasarlarında kullanıma uygun yeni bir hibrit kaplama malzemesi -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 KEMİK HASARLARINDA KULLANIMA UYGUN YENİ BİR HİBRİT KAPLAMA MALZEMESİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-18 16:31:00 5. metakarpal kırık tedavisi için yaylı splint -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 5. METAKARPAL KIRIK TEDAVİSİ İÇİN YAYLI SPLİNT

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:02:45 bisikletler için sinyalizasyonlu aparat -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİSİKLETLER İÇİN SİNYALİZASYONLU APARAT

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:12:20 bir spinal cerrahi masa. -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR SPİNAL CERRAHİ MASA.

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:17:12 bir ameliyat masası -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR AMELİYAT MASASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:20:57 titreşimden enerji üretici -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 TİTREŞİMDEN ENERJİ ÜRETİCİ

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:25:19 bir doku iskelesi üretim yöntemi -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR DOKU İSKELESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:37:37 bir enerji üretim sistemi -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:48:59 bir ışık kaynağı -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR IŞIK KAYNAĞI

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:52:49 bir eksternal fiksatör -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR EKSTERNAL FİKSATÖR

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:57:09 geniş aralıkta sensör doğrusallaştırmaya yönelik düzgün normda optimal analog devre -2- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 GENİŞ ARALIKTA SENSÖR DOĞRUSALLAŞTIRMAYA YÖNELİK DÜZGÜN NORMDA OPTİMAL ANALOG DEVRE

Electronics – Elektronik

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:01:50 bir mayın tarama aracı -2- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR MAYIN TARAMA ARACI

Electronics – Elektronik

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:05:24 bir endomikroskopik cihaz -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ENDOMİKROSKOPİK CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:14:14 plörodez işleminde kullanılan bir zeolit -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 PLÖRODEZ İŞLEMİNDE KULLANILAN BİR ZEOLİT

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:17:12 bir yenilikçi ambalaj -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR YENİLİKÇİ AMBALAJ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:21:25 hücresel otomatlar ile kümeleme probleminin ısı yayılımı tabanlı çözülmesine yönelik bir yöntem -8- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 HÜCRESEL OTOMATLAR İLE KÜMELEME PROBLEMİNİN ISI YAYILIMI TABANLI ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM

Infocomm – Bilişim

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:25:45 sıcaklık zincirine tabi ürünler için bir akıllı kutu -5- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 SICAKLIK ZİNCİRİNE TABİ ÜRÜNLER İÇİN BİR AKILLI KUTU

Foods – Gıdalar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-20 08:45:46 bir çarpışma kutusu -11- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BİR ÇARPIŞMA KUTUSU

Manufacturing – İmalat

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 15:48:28 reçineli ve fosforlu elektriksiz gece lambası yöntemi -1- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 Reçineli Ve Fosforlu Elektriksiz Gece Lambası Yöntemi

Chemicals – Kimyasallar

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 15:58:36 sistemik hastalıklara bağlı olarak oluşan ağız kuruluğu ve semptomlarının giderilmesine yönelik bir enkapsüle edilmiş farmasötik bileşim -1- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 SİSTEMİK HASTALIKLARA BAĞLI OLARAK OLUŞAN AĞIZ KURULUĞU VE SEMPTOMLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR ENKAPSÜLE EDİLMİŞ FARMASÖTİK BİLEŞİM

Chemicals – Kimyasallar

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-20 08:53:41 yüksek yük taşıma ve enerji absorbe etme kabiliyetine sahip bir kiriş yapı -11- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 YÜKSEK YÜK TAŞIMA VE ENERJİ ABSORBE ETME KABİLİYETİNE SAHİP BİR KİRİŞ YAPI

Manufacturing – İmalat

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 15:10:36 grafen-manyetik nanoparçacık kompozit yapılı yapay kulak zarı -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 GRAFEN-MANYETİK NANOPARÇACIK KOMPOZİT YAPILI YAPAY KULAK ZARI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:26:29 bir ayarlı sıvı sütunlu kütle sönümleyici sistem -2- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BİR AYARLI SIVI SÜTUNLU KÜTLE SÖNÜMLEYİCİ SİSTEM

Electronics – Elektronik

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:31:09 poşet açma ve içine ürün bırakma mekanizması -11- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 POŞET AÇMA VE İÇİNE ÜRÜN BIRAKMA MEKANİZMASI

Manufacturing – İmalat

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:34:01 tıkalı uçlu balon stent kateteri -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 TIKALI UÇLU BALON STENT KATETERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:47:35 biyofilm nitrifikasyon- kontak denitrifikasyon sistemi ve yöntemi -14- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 BİYOFİLM NİTRİFİKASYON- KONTAK DENİTRİFİKASYON SİSTEMİ VE YÖNTEMİ

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:55:43 deprem anında binadaki yaşam alanlarını kaplayan dev hava yastığı -2- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 DEPREM ANINDA BİNADAKİ YAŞAM ALANLARINI KAPLAYAN DEV HAVA YASTIĞI

Electronics – Elektronik

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 17:05:56 servikal açıklık ölçüm cihazı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Servikal Açıklık Ölçüm Cİhazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:41:38 bir sensörlü kablo sistemi -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Sensörlü Kablo Sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:45:03 bir açılabilir kafes -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Açılabilir Kafes

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:47:28 bir genişleyebilir kafes -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Genişleyebilir Kafes

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:50:33 bir nöron devresi -2- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Nöron Devresi

Electronics – Elektronik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:55:15 akıllı açık alan egzersiz sistemi -13- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Akıllı Açık Alan Egzersiz Sistemi

Personal Care – Kişisel Bakım

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:58:47 hücrelerin erişim örüntüsüne göre uyarlanabilir alttaş kutuplama (body bıas) gerilimli bir dinamik rastgele erişim belleği (dram) yapısı -2- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Hücrelerin Erişim Örüntüsüne Göre Uyarlanabilir Alttaş Kutuplama (Body Bıas) Gerilimli Bir Dinamik Rastgele Erişim Belleği (Dram) Yapısı

Electronics – Elektronik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:01:42 bir yapı malzemesi bloğu -6- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİR YAPI MALZEMESİ BLOĞU

Green Building – Ekolojik Binalar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:04:35 elektrikli araç şarj istasyonu -3- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU

Energy – Enerji

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:07:51 bir süperhidrofobik kaplama yöntemi -12- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİR SÜPERHİDROFOBİK KAPLAMA YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:10:23 bir reaktör -12- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİR REAKTÖR

Materials – Malzemeler

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:12:39 biyolojik malzeme içeren bir disk protezi -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİYOLOJİK MALZEME İÇEREN BİR DİSK PROTEZİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:21:12 geri dönüştürülmüş bir yapı elemanı -6- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Geri Dönüştürülmüş Bir Yapı Elemanı

Green Building – Ekolojik Binalar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 13:48:35 bmn 673 (talazoparib) yüklü katı lipid nanopartikül (kln) formülasyonu -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BMN 673 (Talazoparib) Yüklü Katı Lipid Nanopartikül (KLN) Formülasyonu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız