Patentler


Filtreleri temizle

Patent adı Patent teknoloji alanı Kurum adı Yetkili adı soyadı Patent durumu Patent Görseli
2019-09-30 11:07:31 kendi üzerinde bulunan eyleyicisiyle kollarını açıp kapatabilen katlanabilir insansız hava aracı -2- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2019 KENDİ ÜZERİNDE BULUNAN EYLEYİCİSİYLE KOLLARINI AÇIP KAPATABİLEN KATLANABİLİR İNSANSIZ HAVA ARACI

Electronics – Elektronik

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-09-30 11:47:27 benzoksazinlerin düşük sıcaklıklarda kürlenmesi için yeni bir katalitik yöntem -1- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2019 BENZOKSAZİNLERİN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA KÜRLENMESİ İÇİN YENİ BİR KATALİTİK YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-01 16:20:34 inorganik pasif örnekleyici -4- arinkom tto arinkom tto 2019 İNORGANİK PASİF ÖRNEKLEYİCİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-01 17:01:49 şemsiye ankraj -11- arinkom tto arinkom tto 2019 ŞEMSİYE ANKRAJ

Manufacturing – İmalat

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-02 15:28:43 lykta greenbox - aeroponik iç ortam bitki yetiştirme modülleri -6- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2019 LYKTA GREENBOX - AEROPONİK İÇ ORTAM BİTKİ YETİŞTİRME MODÜLLERİ

Green Building – Ekolojik Binalar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-02 15:47:41 polimer tabanlı mikroçiplerle bütünleşik çalışan peristaltik mikropompa -7- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2019 POLİMER TABANLI MİKROÇİPLERLE BÜTÜNLEŞİK ÇALIŞAN PERİSTALTİK MİKROPOMPA

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-04 09:28:41 sönümlemeli kanala göre hizalanmış indis modülasyonlu dikgen frekans bölmeli çoğullama yöntemi -8- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2019 SÖNÜMLEMELİ KANALA GÖRE HİZALANMIŞ İNDİS MODÜLASYONLU DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 10:18:56 hücresel ağlarda makine tipi haberleşmelerde qos tabanlı planlama yöntemi -8- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2019 Hücresel Ağlarda Makine Tipi Haberleşmelerde QoS Tabanlı Planlama Yöntemi

Infocomm – Bilişim

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 10:38:07 mikroakışkan tromboelastometri cihazı -7- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2019 Mikroakışkan Tromboelastometri Cihazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 16:17:41 antitüberküloz aktivite gösteren bileşikler -1- arinkom tto arinkom tto 2019 ANTİTÜBERKÜLOZ AKTİVİTE GÖSTEREN BİLEŞİKLER

Chemicals – Kimyasallar

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 16:29:18 ttgstmu34-8xhis rekombinant enzimi -9- arinkom tto arinkom tto 2019 TtGSTmu34-8XHis Rekombinant Enzimi

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-08 10:01:30 insansız bir robot ve bu robotun kontrol edilmesine ilişkin bir yöntem -2- istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 İNSANSIZ BİR ROBOT VE BU ROBOTUN KONTROL EDİLMESİNE İLİŞKİN BİR YÖNTEM

Electronics – Elektronik

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ CİHAT GÜNER Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-08 12:23:29 uzayabilir iletken iplik -12- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2019 UZAYABİLİR İLETKEN İPLİK

Materials – Malzemeler

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-08 13:20:05 akıllı ilaç verici -7- izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 AKILLI İLAÇ VERİCİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Onur Kanyılmaz Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:01:14 çam kozalağından üretilen bir köpük ajanı/maddesi -14- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2019 ÇAM KOZALAĞINDAN ÜRETİLEN BİR KÖPÜK AJANI/MADDESİ

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:05:51 doğal malzemelerden cilt yenileyici krem elde etmek için kullanılan bir yöntem -13- istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 DOĞAL MALZEMELERDEN CİLT YENİLEYİCİ KREM ELDE ETMEK İÇİN KULLANILAN BİR YÖNTEM

Personal Care – Kişisel Bakım

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ CİHAT GÜNER Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:36:40 pet’ten üretilen mamul ve yarı mamul malzemelerde ortaya çıkan zararlı kimyasalların inhibe edilmesi için bir yöntem -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2019 PET’TEN ÜRETİLEN MAMUL VE YARI MAMUL MALZEMELERDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLI KİMYASALLARIN İNHİBE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:45:18 bağırsak mikrobiyomundan alzheimer hastalığının teşhisi için minimal biyobelirteçler ve ilgili yeni nesil dizileme kiti -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2019 BAĞIRSAK MİKROBİYOMUNDAN ALZHEİMER HASTALIĞININ TEŞHİSİ İÇİN MİNİMAL BİYOBELİRTEÇLER VE İLGİLİ YENİ NESİL DİZİLEME KİTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:51:18 kozmetik alanında kullanıma uygun rosmarinik asit yüklü lipozom ve etozomlar -13- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2019 KOZMETİK ALANINDA KULLANIMA UYGUN ROSMARİNİK ASİT YÜKLÜ LİPOZOM VE ETOZOMLAR

Personal Care – Kişisel Bakım

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:57:29 ilaç salınımında kullanılmak üzere polimerik hidrojel üretimi için bir yöntem -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2019 İLAÇ SALINIMINDA KULLANILMAK ÜZERE POLİMERİK HİDROJEL ÜRETİMİ İÇİN BİR YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 17:51:01 ovaryum kanser teşhis kiti -7- izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 OVARYUM KANSER TEŞHİS KİTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Onur Kanyılmaz Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 17:59:13 alarm cihazı ve bilekliği -7- izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 ALARM CİHAZI VE BİLEKLİĞİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Onur Kanyılmaz Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 21:39:40 metal nanotel kaplamalı ısıtılabilir kumaşlar -12- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Metal Nanotel Kaplamalı Isıtılabilir Kumaşlar

Materials – Malzemeler

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 21:50:25 akustik kaynaklar için bütünleşik varış yönü kestirimi ve ayrıştırma yöntemi -8- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Akustik Kaynaklar İçin Bütünleşik Varış Yönü Kestirimi ve Ayrıştırma Yöntemi

Infocomm – Bilişim

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 21:59:33 ıeee 802.15.4e time slotted channel hopping (tsch) ortama erişim kontrolünde deterministik olmayan trafiğe yönelik enerji verimli çizelgeleme yöntemi ve algoritma -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 IEEE 802.15.4e Time Slotted Channel Hopping (TSCH) Ortama Erişim Kontrolünde Deterministik Olmayan Trafiğe Yönelik Enerji Verimli Çizelgeleme Yöntemi Ve Algoritma

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 22:06:52 hızlı lıdar (ışık ile algılama ve mesafe tespiti) ve konum tespit uygulamaları için yenilikçi yöntem ve mekanizmalar -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Hızlı LIDAR (Işık İle Algılama Ve Mesafe Tespiti) Ve Konum Tespit Uygulamaları İçin Yenilikçi Yöntem Ve Mekanizmalar

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 22:10:11 modifiye aox1 promotör varyantları -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Modifiye AOX1 Promotör Varyantları

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:18:00 implantlarda bor nitrür kaplama yöntemi ve bu yöntemle elde edilen bir bor nitrür kaplı implant malzeme -11- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2019 İmplantlarda Bor Nitrür Kaplama Yöntemi Ve Bu Yöntemle Elde Edilen Bir Bor Nitrür Kaplı İmplant Malzeme

Manufacturing – İmalat

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 22:25:06 çok alçak gerilim uygulamalarına yönelik tam entegre, gerilimi dört kat arttıran ve düşük faz gürültüsüne sahip osilatör -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Çok Alçak Gerilim Uygulamalarına Yönelik Tam Entegre, Gerilimi Dört Kat Arttıran Ve Düşük Faz Gürültüsüne Sahip Osilatör

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 07:55:31 alternatif akım motorların model kesitirimci denetiminde tahmin vektörlerini azaltan algoritma -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Alternatif Akım Motorların Model Kesitirimci Denetiminde Tahmin Vektörlerini Azaltan Algoritma

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:19:42 akciğer havayollarında yönlendirme sistemi ile güvenli biyopsi alınmasının gerçekleştirilmesine yönelik bir yöntem ve algoritma -7- teknopark istanbul teknopark istanbul 2019 AKCİĞER HAVAYOLLARINDA YÖNLENDİRME SİSTEMİ İLE GÜVENLİ BİYOPSİ ALINMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM VE ALGORİTMA

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:32:19 lpwan temelli arazi güvenliği sistemi -2- teknopark istanbul teknopark istanbul 2019 LPWAN TEMELLİ ARAZİ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:46:09 ıot için aydınlatma elemanlarından elektrik alan enerji toplama sistemi ve yöntemi -2- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2019 IoT için Aydınlatma Elemanlarından Elektrik Alan Enerji Toplama Sistemi ve Yöntemi

Electronics – Elektronik

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:52:42 çıkış yolu mımo yapılarında nicemleme altında aşırı örneklemeli tespit -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Çıkış Yolu MIMO Yapılarında Nicemleme Altında Aşırı Örneklemeli Tespit

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 11:07:59 bir toz yatağı üzerinde eriyik filament ile üretim yöntemi -11- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Bir Toz Yatağı Üzerinde Eriyik Filament İle Üretim Yöntemi

Manufacturing – İmalat

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 11:48:11 kapıya entegre edilebilir portatif klima -11- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2019 Kapıya Entegre Edilebilir Portatif Klima

Manufacturing – İmalat

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 14:00:14 bir modüler eğitim, eğlence ve oyuncak bloğu -11- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 BİR MODÜLER EĞİTİM, EĞLENCE VE OYUNCAK BLOĞU

Manufacturing – İmalat

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 15:57:22 nano hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon malzemesi üretim yöntemi -12- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 NANO HİDROLİK KİREÇ İÇEREN HAZIR ENJEKSİYON MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:22:48 yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi -3- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2019 Yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi

Energy – Enerji

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:28:01 tümör protezi otonom kontrol ve uzatma sistemi -7- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 TÜMÖR PROTEZİ OTONOM KONTROL VE UZATMA SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:31:47 çapı ve alev şiddeti ayarlanabilen bek kafası -11- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2019 Çapı ve alev şiddeti ayarlanabilen bek kafası

Manufacturing – İmalat

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-11 11:30:13 östaki borusu fonksiyon bozukluğu hastalığı tanı ve değerlendirmesi için bir yöntem ve cihaz. -7- teknopark istanbul teknopark istanbul 2019 Östaki borusu fonksiyon bozukluğu hastalığı tanı ve değerlendirmesi için bir yöntem ve cihaz.

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-11 15:09:25 çeşitli komponent ve donanımlar ile farklı işler yapabilen makina konfigürasyon sistemi -11- teknopark istanbul teknopark istanbul 2019 ÇEŞİTLİ KOMPONENT VE DONANIMLAR İLE FARKLI İŞLER YAPABİLEN MAKİNA KONFİGÜRASYON SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:27:25 biyopolimer tabanlı taşıyıcı sistem -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Biyopolimer Tabanlı Taşıyıcı Sistem

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:30:50 çok katmanlı ortopedik destek yapısı -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Çok Katmanlı Ortopedik Destek Yapısı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:36:50 tek kullanımlık çevre dostu elektrokimyasal sensör -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Tek Kullanımlık Çevre Dostu Elektrokimyasal Sensör

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:38:55 osteomiyelit tedavisinde kullanılmak üzere hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistem -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Osteomiyelit Tedavisinde Kullanılmak Üzere Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistem

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 15:58:03 kumaş dalama ölçüm cihazı -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Kumaş Dalama Ölçüm Cihazı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:06:18 kontinü sistem gaz desenlendirme/ağartma reaktörü (gdr ) -4- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Kontinü Sistem Gaz Desenlendirme/Ağartma Reaktörü (GDR )

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:11:08 propolisteki alerjen bileşenlerin biyotransformasyon yolu ile azalltılması -5- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Propolisteki Alerjen Bileşenlerin Biyotransformasyon Yolu ile Azalltılması

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:21:23 gıdalarda fıstık alerjeni tespit kiti -5- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Gıdalarda Fıstık Alerjeni Tespit Kiti

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:53:21 dislipidemi tedavisi için bir ilaç formülasyonu -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Dislipidemi Tedavisi için Bir İlaç Formülasyonu

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-16 09:10:03 dondurulmuş gıdalar için ohmik çözündürme ünitesi -5- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2019 Dondurulmuş Gıdalar İçin Ohmik Çözündürme Ünitesi

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-17 14:09:57 farklı koşullarda analiz sağlayan yeni nesil asfalt tekerlek izi test cihazı -11- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2019 FARKLI KOŞULLARDA ANALİZ SAĞLAYAN YENİ NESİL ASFALT TEKERLEK İZİ TEST CİHAZI

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-17 14:29:51 veteriner amaçlı ultrasonik bıçak -7- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2019 VETERİNER AMAÇLI ULTRASONİK BIÇAK

Healthcare – Sağlık Hizmeti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 12:07:48 büz üzerine geotekstil keçe kullanarak patlama sönümlenmesi -12- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2019 BÜZ ÜZERİNE GEOTEKSTİL KEÇE KULLANARAK PATLAMA SÖNÜMLENMESİ

Materials – Malzemeler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:36:32 genomik dna izolasyon yöntemi ve kiti -9- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2019 GENOMİK DNA İZOLASYON YÖNTEMİ VE KİTİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:44:05 bitkilerde furin ile hedef proteinlerin in vivo posttranslasyonel işlenmesi: n. benthamıana bitkisinde fonksiyonel aktif insan furininin tasarlanması -7- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2019 BİTKİLERDE FURİN İLE HEDEF PROTEİNLERİN İN VİVO POSTTRANSLASYONEL İŞLENMESİ: N. BENTHAMIANA BİTKİSİNDE FONKSİYONEL AKTİF İNSAN FURİNİNİN TASARLANMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:50:20 gluten intolerans bireyler için esmer pirinç bulguru ve üretim yöntemi -5- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2019 GLUTEN İNTOLERANS BİREYLER İÇİN ESMER PİRİNÇ BULGURU VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:56:09 kıkırdak kalınlığını ölçmek için bir optik cihaz -7- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2019 KIKIRDAK KALINLIĞINI ÖLÇMEK İÇİN BİR OPTİK CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 18:08:28 salmonella enterıc subsp. enterıca bakterisine karşı antibakteriyel etkili mikrokapsüle felix o1 bakteriyofajını içeren bir fonksiyonel yoğurt ve bunun üretim yöntemi -5- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2019 SALMONELLA ENTERIC SUBSP. ENTERICA BAKTERİSİNE KARŞI ANTİBAKTERİYEL ETKİLİ MİKROKAPSÜLE FELİX O1 BAKTERİYOFAJINI İÇEREN BİR FONKSİYONEL YOĞURT VE BUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-21 10:21:32 p-n organik batarya -3- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2019 P-N ORGANİK BATARYA

Energy – Enerji

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-21 10:29:11 optik band aralığı kontrollü kızılötesi fotodiyot -2- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2019 OPTİK BAND ARALIĞI KONTROLLÜ KIZILÖTESİ FOTODİYOT

Electronics – Elektronik

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-23 13:24:06 yüksek verimli yatay kanatlı dikey eksenli sürtünmesiz rüzgar türbini -3- istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged 2019 Yüksek Verimli Yatay Kanatlı Dikey Eksenli Sürtünmesiz Rüzgar Türbini

Energy – Enerji

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-23 14:03:17 yüzey akustik dalga temelli özgün bir dokunmatik ekran -2- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 YÜZEY AKUSTİK DALGA TEMELLİ ÖZGÜN BİR DOKUNMATİK EKRAN

Electronics – Elektronik

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-23 17:04:10 bitki büyümesi için gerekli organik ve inorganik bileşenleri içeren çözülebilir formda bitki besin tableti ve üretim yöntemi -9- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 BİTKİ BÜYÜMESİ İÇİN GEREKLİ ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞENLERİ İÇEREN ÇÖZÜLEBİLİR FORMDA BİTKİ BESİN TABLETİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 11:49:21 coğrafi konum verilerinin kullanımı ile kapalı mekânlar için üç boyutlu harita üretimi -10- teknopark istanbul teknopark istanbul 2019 COĞRAFİ KONUM VERİLERİNİN KULLANIMI İLE KAPALI MEKÂNLAR İÇİN ÜÇ BOYUTLU HARİTA ÜRETİMİ

Logistics – Lojistik

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 14:17:34 elastik saplı diş fırçası -13- istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged 2019 Elastik Saplı Diş Fırçası

Personal Care – Kişisel Bakım

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 14:34:31 yenilenebilir enerji kapasitesi kestirim ve optimizasyon sistemi -3- istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged 2019 Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Kestirim Ve Optimizasyon Sistemi

Energy – Enerji

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 14:46:52 farklı değişkenlerin kullanılarak araç mesafelerini ve seyrini sağlayabilen yakın mesafe bir araç takip sistemi -8- istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged 2019 Farklı Değişkenlerin Kullanılarak Araç Mesafelerini Ve Seyrini Sağlayabilen Yakın Mesafe Bir Araç Takip Sistemi

Infocomm – Bilişim

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 16:55:24 prostat kanserinin erken teşhisi için biyosensör -2- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 PROSTAT KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ İÇİN BİYOSENSÖR

Electronics – Elektronik

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 11:31:58 bir test çubuğu -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 BİR TEST ÇUBUĞU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 12:06:58 polimer malzemeden imal antikor uygulaması -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 POLİMER MALZEMEDEN İMAL ANTİKOR UYGULAMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 15:35:27 fonksiyonel galeta -5- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2019 Fonksiyonel Galeta

Foods – Gıdalar

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:12:20 sualtı haberleşme cihazı -2- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2019 Sualtı Haberleşme Cihazı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:21:04 su altı aydınlatma tertibatı -2- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2019 Su Altı Aydınlatma Tertibatı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:30:01 suyun soğurma kabiliyetini analiz etmek için bir sualtı analiz cihazı -2- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2019 Suyun Soğurma Kabiliyetini Analiz Etmek İçin Bir Sualtı Analiz Cihazı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:39:25 ultraviyole (uv) ışın etkisi ile hızla kürleşebilme özelliğine sahip polimerik malzeme üretimi -11- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2019 Ultraviyole (UV) Işın Etkisi İle Hızla Kürleşebilme Özelliğine Sahip Polimerik Malzeme Üretimi

Manufacturing – İmalat

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 11:52:10 öğütme, alaşımlama ve ısıl işlem gerçekleştiren bir tertibat -12- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 ÖĞÜTME, ALAŞIMLAMA VE ISIL İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN BİR TERTİBAT

Materials – Malzemeler

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 11:57:36 pres ve ısıtma yöntemiyle toz materyalleri birleştiren küresel kalıp yapılanması -12- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 PRES VE ISITMA YÖNTEMİYLE TOZ MATERYALLERİ BİRLEŞTİREN KÜRESEL KALIP YAPILANMASI

Materials – Malzemeler

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 15:59:01 etodolak tiyoeter bileşikleri -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 ETODOLAK TİYOETER BİLEŞİKLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: 1. İncelemeye gönderildi. Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 16:26:29 göğüs kafesi düzeltme barlarını kaburgaya sabitleyen bir aparat -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 GÖĞÜS KAFESİ DÜZELTME BARLARINI KABURGAYA SABİTLEYEN BİR APARAT

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 16:57:07 risk analiz sistemi ve yöntemi -2- maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. 2019 Risk Analiz Sistemi ve Yöntemi

Electronics – Elektronik

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 17:13:07 buzdolabı kontrol sistemi ve yöntemi -2- maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. 2019 Buzdolabı Kontrol Sistemi ve Yöntemi

Electronics – Elektronik

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 17:47:10 kaldırıma çıkabilen bir tekerlekli sandalye -12- maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. 2019 Kaldırıma Çıkabilen Bir Tekerlekli Sandalye

Materials – Malzemeler

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-31 08:49:36 bir tekerlekli sandalye yapılanması -12- maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. 2019 Bir Tekerlekli Sandalye Yapılanması

Materials – Malzemeler

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-31 08:57:37 tekerlekli sandalye kullanıcıları için bir denge yastığı -7- maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. 2019 Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları İçin Bir Denge Yastığı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-31 14:43:13 kâğıt kompozit tübüler yapıların şerit sarım yöntemi ile üretimi ve bisiklet kadrosundaki uygulaması -11- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2019 Kâğıt Kompozit Tübüler Yapıların Şerit Sarım Yöntemi İle Üretimi ve Bisiklet Kadrosundaki Uygulaması

Manufacturing – İmalat

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-04 16:58:01 ceranib-2’nin kanserli hücreler üzerindeki hücre çoğalma baskılayıcı etkisi -7- arinkom tto arinkom tto 2019 Ceranib-2’nin Kanserli Hücreler Üzerindeki Hücre Çoğalma Baskılayıcı Etkisi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-06 17:04:15 yenidoğan yoğun bakımlarda kullanılmak üzere gürültü kontrol cihazı -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 Yenidoğan Yoğun Bakımlarda Kullanılmak Üzere Gürültü Kontrol Cihazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-07 12:31:30 etodolaktan türevlenen tiyosemikarbazit ve triazollerin sentezi -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 ETODOLAKTAN TÜREVLENEN TİYOSEMİKARBAZİT VE TRİAZOLLERİN SENTEZİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-07 12:49:37 hcv ns5b polimeraz inhibitörleri olarak etodolak türevleri -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2019 HCV NS5B POLİMERAZ İNHİBİTÖRLERİ OLARAK ETODOLAK TÜREVLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-12 16:53:57 antibakteriyel, etilen temizleyici ve bariyer özellikli gıda ambalaj malzemesi -12- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2019 Antibakteriyel, Etilen Temizleyici Ve Bariyer Özellikli Gıda Ambalaj Malzemesi

Materials – Malzemeler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 10:43:24 giyilebilir grafen tekstil temelli elektro-oküler izleme sistemi -2- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2019 Giyilebilir Grafen Tekstil Temelli Elektro-Oküler İzleme Sistemi

Electronics – Elektronik

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 10:55:33 bir hibrid homojen-katalitik yakma sistemi -3- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 BİR HİBRİD HOMOJEN-KATALİTİK YAKMA SİSTEMİ

Energy – Enerji

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:07:05 göz içi lens üretimi sağlayan bir formülasyon ve yöntem -7- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 GÖZ İÇİ LENS ÜRETİMİ SAĞLAYAN BİR FORMÜLASYON VE YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:12:13 yüksek performanslı ince film kompozit membranlar -12- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2019 Yüksek Performanslı İnce Film Kompozit Membranlar

Materials – Malzemeler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:33:30 kontrollü salınım sağlayan pestisit yüklü sera örtüsü -12- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2019 Kontrollü Salınım Sağlayan Pestisit Yüklü Sera Örtüsü

Materials – Malzemeler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:33:36 kutu içerisindeki hava kompozisyonunu değiştirerek ürünleri uzun süre taze muhafaza edebilen sebzelik kutusu -5- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 KUTU İÇERİSİNDEKİ HAVA KOMPOZİSYONUNU DEĞİŞTİREREK ÜRÜNLERİ UZUN SÜRE TAZE MUHAFAZA EDEBİLEN SEBZELİK KUTUSU

Foods – Gıdalar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:45:25 uzun ömürlü yoğurt -5- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 UZUN ÖMÜRLÜ YOĞURT

Foods – Gıdalar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 12:11:41 ileri teknoloji uygulamaları için küçük dielektrik sabitli kriptokristaller ve nanoyapılar -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI İÇİN KÜÇÜK DİELEKTRİK SABİTLİ KRİPTOKRİSTALLER VE NANOYAPILAR

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 13:40:11 toplam ve ldl kolesterol seviyelerini azaltmak için polifenol içeren bitkisel çaylarla zenginleştirilmiş sulu veya toz formda suda çözülebilir sterol/stanol -5- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 TOPLAM VE LDL KOLESTEROL SEVİYELERİNİ AZALTMAK İÇİN POLİFENOL İÇEREN BİTKİSEL ÇAYLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SULU VEYA TOZ FORMDA SUDA ÇÖZÜLEBİLİR STEROL/STANOL

Foods – Gıdalar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 13:52:09 ikili osilatör mimarisi ve sürekli zaman kaosu kullanarak rastgele sayıların üretilmesi için yöntem ve donanım -8- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 İKİLİ OSİLATÖR MİMARİSİ VE SÜREKLİ ZAMAN KAOSU KULLANARAK RASTGELE SAYILARIN ÜRETİLMESİ İÇİN YÖNTEM VE DONANIM

Infocomm – Bilişim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:10:01 aralıksız süreli düzensizlik kullanılarak rastgele sayıların oluşturulması -8- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 ARALIKSIZ SÜRELİ DÜZENSİZLİK KULLANILARAK RASTGELE SAYILARIN OLUŞTURULMASI

Infocomm – Bilişim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:20:10 methods for producıng new sılıcon lıght sources and devıces -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 METHODS FOR PRODUCING NEW SILICON LIGHT SOURCES AND DEVICES

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:30:32 dynamıcally monıtorıng the ınstantaneous zero rotatıon rate voltage of ınterferometrıc fıber optıc gyroscope -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 DYNAMICALLY MONITORING THE INSTANTANEOUS ZERO ROTATION RATE VOLTAGE OF INTERFEROMETRIC FIBER OPTIC GYROSCOPE

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:38:15 birincil seviye standartlara izlenebilir olan fiber optik toplama küresi esaslı lazer enerji ölçer ve kalibrasyon sistemi (fcıs esaslı lemcs) -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 BİRİNCİL SEVİYE STANDARTLARA İZLENEBİLİR OLAN FİBER OPTİK TOPLAMA KÜRESİ ESASLI LAZER ENERJİ ÖLÇER VE KALİBRASYON SİSTEMİ (FCIS esaslı LEMCS)

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:42:51 frekansa uyarlamalı harmonik akım jeneratörü -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 FREKANSA UYARLAMALI HARMONİK AKIM JENERATÖRÜ

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:47:46 uydu takibi için otomatikleştirilmiş anten kontrolü sağlayan bir sistem -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 UYDU TAKİBİ İÇİN OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ ANTEN KONTROLÜ SAĞLAYAN BİR SİSTEM

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:59:39 suç bilim alanında mermi çekirdeği ve kovan karşılaştırmada kullanılabilecek şekil ölçütü ve polinom katsayıları temelli iz analizi ve karşılaştırma yöntemi -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 SUÇ BİLİM ALANINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ VE KOVAN KARŞILAŞTIRMADA KULLANILABİLECEK ŞEKİL ÖLÇÜTÜ VE POLİNOM KATSAYILARI TEMELLİ İZ ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:06:58 indüksiyonlu ocak -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 İNDÜKSİYONLU OCAK

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:24:06 elektrokimyasal ateşlemeli mermi ve silah sistemi -2- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 ELEKTROKİMYASAL ATEŞLEMELİ MERMİ VE SİLAH SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:29:50 yüksek enerjili patlayıcı, yakıt ve astarlarda bağlanma maddeleri olarak alkil hidantoinler ve türevlerinin kullanımı -1- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 YÜKSEK ENERJİLİ PATLAYICI, YAKIT VE ASTARLARDA BAĞLANMA MADDELERİ OLARAK ALKİL HİDANTOİNLER VE TÜREVLERİNİN KULLANIMI

Chemicals – Kimyasallar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:45:19 anonimlik ve şeffaflık sağlayan doğrulanabilir elektronik oy verme yöntemi -8- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 ANONİMLİK VE ŞEFFAFLIK SAĞLAYAN DOĞRULANABİLİR ELEKTRONİK OY VERME YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:57:29 akıllı baca gazı analiz sistemi -4- türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) 2019 AKILLI BACA GAZI ANALİZ SİSTEMİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 16:30:54 wlan performansını artıran full-duplex mac protokolü -8- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2019 WLAN Performansını Artıran Full-Duplex Mac Protokolü

Infocomm – Bilişim

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 20:24:56 dahili kullanım için geliştirilmiş bir tıbbi cihaz -7- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 DAHİLİ KULLANIM İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR TIBBİ CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:27:36 iyileştirilmiş ısı aktarım yüzeyleri bulunan ısı değiştiricisi -3- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2019 İyileştirilmiş Isı Aktarım Yüzeyleri Bulunan Isı Değiştiricisi

Energy – Enerji

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:31:17 düşük sıcaklıkta bor karbür üretim yöntemi -12- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2019 DÜŞÜK SICAKLIKTA BOR KARBÜR ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:33:06 kök hücre hattından elektriksel güç üretimi -9- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2019 Kök Hücre Hattından Elektriksel Güç Üretimi

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:34:34 stresle düzenlenen mikrorna’ların yeni kanser biyobelirteçleri olarak kullanımı -9- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2019 Stresle Düzenlenen MikroRNA’ların Yeni Kanser Biyobelirteçleri Olarak Kullanımı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:35:57 nükleik asit tetkikinde kullanılmak için bir cihaz -9- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2019 Nükleik Asit Tetkikinde Kullanılmak İçin Bir Cihaz

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 10:51:15 ışık yayan veya absorbe eden sistemlerin optik yolları için aydınlatma ara katmanları -3- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 IŞIK YAYAN VEYA ABSORBE EDEN SİSTEMLERİN OPTİK YOLLARI İÇİN AYDINLATMA ARA KATMANLARI

Energy – Enerji

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:08:32 ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim (ofdma) ağlarında kontrol sinyallemesi kullanılarak rastgele ağ kodlaması -8- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 ORTOGONAL FREKANS BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM (OFDMA) AĞLARINDA KONTROL SİNYALLEMESİ KULLANILARAK RASTGELE AĞ KODLAMASI

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:44:44 paça çorbası cipsi -5- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 PAÇA ÇORBASI CİPSİ

Foods – Gıdalar

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:52:56 bir kargo nod aracılığı ile kuantum anahtar dağıtımı yöntemi -8- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 BİR KARGO NOD ARACILIĞI ile KUANTUM ANAHTAR DAĞITIMI YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 12:03:39 iyileştirilmiş reolojik özelliklere sahip çimento esaslı bileşimler ve bunların üretilmesi için usuller -1- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 İYİLEŞTİRİLMİŞ REOLOJİK ÖZELLİKLERE SAHİP ÇİMENTO ESASLI BİLEŞİMLER VE BUNLARIN ÜRETİLMESİ İÇİN USULLER

Chemicals – Kimyasallar

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 12:13:08 bir müfrezenin araçları arasında iletişim -8- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 BİR MÜFREZENİN ARAÇLARI ARASINDA İLETİŞİM

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 12:18:47 parçacık topaklanmasını önlemeye yönelik akış sistemi -3- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 PARÇACIK TOPAKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK AKIŞ SİSTEMİ

Energy – Enerji

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 13:10:05 taşınabilir ultrasonik görüntüleme sistemine ilişkin yöntem ve sistem -2- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 TAŞINABİLİR ULTRASONİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNE İLİŞKİN YÖNTEM VE SİSTEM

Electronics – Elektronik

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:23:54 tercih edilen optik özelliklere ve önceden algılama özelliklerine sahip, akışla soğutulmuş katı hal aydınlatma -3- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 TERCİH EDİLEN OPTİK ÖZELLİKLERE VE ÖNCEDEN ALGILAMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP, AKIŞLA SOĞUTULMUŞ KATI HAL AYDINLATMA

Energy – Enerji

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 14:05:01 adaptif çoklu-giriş çoklu-çıkış optik- dik frekans bölmeli çoğullama (o-ofdm) tabanlı görünür ışık haberleşmesi -8- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 ADAPTİF ÇOKLU-GİRİŞ ÇOKLU-ÇIKIŞ OPTİK- DİK FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA (O-OFDM) TABANLI GÖRÜNÜR IŞIK HABERLEŞMESİ

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 15:01:06 titreşimli kaya tırmanma antrenmanı plakası -12- ankara üniversitesi teknokent ankara üniversitesi teknokent 2019 Titreşimli Kaya Tırmanma Antrenmanı Plakası

Materials – Malzemeler

Ankara Üniversitesi Teknokent Özlem Yazır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-17 23:56:35 sanal laboratuvar ihtiva eden dokunmatik ve etkileşimli sanal gerçeklik gözlüğü -2- istanbul tto istanbul tto 2019 SANAL LABORATUVAR İHTİVA EDEN DOKUNMATİK VE ETKİLEŞİMLİ SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 00:15:41 bir mamografi cihazı -2- istanbul tto istanbul tto 2019 BİR MAMOGRAFİ CİHAZI

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 00:59:36 afet bölgeleri ve olay yerinde kimyasal-biyolojik-radyoaktif ölçüm ve örnekleme yapan dron -2- istanbul tto istanbul tto 2019 AFET BÖLGELERİ VE OLAY YERİNDE KİMYASAL-BİYOLOJİK-RADYOAKTİF ÖLÇÜM VE ÖRNEKLEME YAPAN DRON

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 08:52:48 su, gıda ve yüzeyler için hijyen ve kalite ölçüm cihazı -4- istanbul tto istanbul tto 2019 SU, GIDA ve YÜZEYLER İÇİN HİJYEN ve KALİTE ÖLÇÜM CİHAZI

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 08:59:08 kardiyopulmoner bypass (kpb) sistemine entegre,antegrad/retrograd kan kardiyoplejisi ve oksijenatör venöz rezervuarı yedek volüm seti -7- istanbul tto istanbul tto 2019 KARDİYOPULMONER BYPASS (KPB) SİSTEMİNE ENTEGRE,ANTEGRAD/RETROGRAD KAN KARDİYOPLEJİSİ VE OKSİJENATÖR VENÖZ REZERVUARI YEDEK VOLÜM SETİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:08:25 radyonüklid tedavide absorbe doz ölçümü için multifokal taklit tümör içeren karaciğer fantomu -7- istanbul tto istanbul tto 2019 RADYONÜKLİD TEDAVİDE ABSORBE DOZ ÖLÇÜMÜ İÇİN MULTİFOKAL TAKLİT TÜMÖR İÇEREN KARACİĞER FANTOMU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:29:14 filtreli ve tek hatlı kapalı kemoterapi aparatı -7- istanbul tto istanbul tto 2019 FİLTRELİ VE TEK HATLI KAPALI KEMOTERAPİ APARATI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:37:15 otomatik kemik kazıyıcı -7- istanbul tto istanbul tto 2019 OTOMATİK KEMİK KAZIYICI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:48:42 meme kanseri hastalarında prone pozisyonunda pet-ct görüntülemesi yapılabilmesi için aparat ve cihaz yatağı -7- istanbul tto istanbul tto 2019 MEME KANSERİ HASTALARINDA PRONE POZİSYONUNDA PET-CT GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN APARAT VE CİHAZ YATAĞI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:10:25 transdermal kompartman basınç belirleme cihazı ve ölçüm yöntemi -7- istanbul tto istanbul tto 2019 TRANSDERMAL KOMPARTMAN BASINÇ BELİRLEME CİHAZI VE ÖLÇÜM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:18:04 trombosit konsantresi ile vitamin/mineral ilaç/hormon/enzim/biyomateryal bileşiminin eldesi -7- istanbul tto istanbul tto 2019 TROMBOSİT KONSANTRESİ İLE VİTAMİN/MİNERAL İLAÇ/HORMON/ENZİM/BİYOMATERYAL BİLEŞİMİNİN ELDESİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:33:57 bebek soğutucu koruyucu koza -7- istanbul tto istanbul tto 2019 BEBEK SOĞUTUCU KORUYUCU KOZA

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:44:21 le fort osteotomisi geniş sabitleme plağı -7- istanbul tto istanbul tto 2019 LE FORT OSTEOTOMİSİ GENİŞ SABİTLEME PLAĞI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:07:36 bir iletişim sistemi -9- istanbul tto istanbul tto 2019 BİR İLETİŞİM SİSTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:27:18 bir aspirasyonlu koterizasyon cihazı -7- istanbul tto istanbul tto 2019 BİR ASPİRASYONLU KOTERİZASYON CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:37:38 güvenlik kalkanı -12- istanbul tto istanbul tto 2019 GÜVENLİK KALKANI

Materials – Malzemeler

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:38:47 sirküler staplerler için çoklu şemsiye tipi bir anvil şapkası -7- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 SİRKÜLER STAPLERLER İÇİN ÇOKLU ŞEMSİYE TİPİ BİR ANVİL ŞAPKASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:47:51 renk körleri için akıllı gözlük -2- istanbul tto istanbul tto 2019 RENK KÖRLERİ İÇİN AKILLI GÖZLÜK

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 12:04:35 antifungal özelliğe sahip bir ped -7- istanbul tto istanbul tto 2019 ANTİFUNGAL ÖZELLİĞE SAHİP BİR PED

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 12:09:54 diş kayıplarından sonra yer kaybını önleyen çoklu eksen hareketli yer tutucu -7- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 DİŞ KAYIPLARINDAN SONRA YER KAYBINI ÖNLEYEN ÇOKLU EKSEN HAREKETLİ YER TUTUCU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 12:13:22 analjezik salınımlı üretral kateter -7- istanbul tto istanbul tto 2019 ANALJEZİK SALINIMLI ÜRETRAL KATETER

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 15:00:44 çiftlik hayvan barınaklarının aydınlatılmasında farklı matematiksel fonksiyonlara göre kesikli veya sürekli çalışabilen elektronik kontrollü dinamik aydınlatma sistemi -9- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 ÇİFTLİK HAYVAN BARINAKLARININ AYDINLATILMASINDA FARKLI MATEMATİKSEL FONKSİYONLARA GÖRE KESİKLİ VEYA SÜREKLİ ÇALIŞABİLEN ELEKTRONİK KONTROLLÜ DİNAMİK AYDINLATMA SİSTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 15:22:28 suyu tam olarak ayrıştıran boya bazlı güneş hücreleri ve elde etme yöntemi -1- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 SUYU TAM OLARAK AYRIŞTIRAN BOYA BAZLI GÜNEŞ HÜCRELERİ VE ELDE ETME YÖNTEMİ

Chemicals – Kimyasallar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 15:27:32 evsel ve endüstriyel atık suların içindeki pestisitlerin tayini için güneş hücresinden biyosensör -1- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN İÇİNDEKİ PESTİSİTLERİN TAYİNİ İÇİN GÜNEŞ HÜCRESİNDEN BİYOSENSÖR

Chemicals – Kimyasallar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 21:02:21 akıllı kompresyon çorabı -7- istanbul tto istanbul tto 2019 AKILLI KOMPRESYON ÇORABI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:18:08 çok bölgeli yarı iletken lazer -2- bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 Çok Bölgeli Yarı İletken Lazer

Electronics – Elektronik

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:27:21 manyetik parçacık kullanımı ile mikro kanallarda numunelerin zenginleştirilmesi -7- bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 Manyetik Parçacık Kullanımı ile Mikro Kanallarda Numunelerin Zenginleştirilmesi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:38:39 mikro akışkan sistemler için hidrolik arayüz aparatı ve çalışma yöntemi -11- bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 Mikro Akışkan Sistemler için Hidrolik Arayüz Aparatı ve Çalışma Yöntemi

Manufacturing – İmalat

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:53:38 tamoksifen dirençli meme kanseri tedavisi için geliştirilen yeni stratejiler -7- bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 Tamoksifen Dirençli Meme Kanseri Tedavisi için Geliştirilen Yeni Stratejiler

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 22:42:29 sılver-organo-complex ınk wıth hıgh conductıvıty and ınkjet stabılıty -2- king abdullah university of science and technology king abdullah university of science and technology 2019 SILVER-ORGANO-COMPLEX INK WITH HIGH CONDUCTIVITY AND INKJET STABILITY

Electronics – Elektronik

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 22:51:17 self-powered organometallic halide perovskite photodetector with high detectivity -2- king abdullah university of science and technology king abdullah university of science and technology 2019 Self-powered organometallic halide perovskite photodetector with high detectivity

Electronics – Elektronik

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-23 14:58:52 apparatus and method for wireless monitoring of respiratory movements using ultra-wideband frequencies -7- king abdullah university of science and technology king abdullah university of science and technology 2019 Apparatus and method for wireless monitoring of respiratory movements using ultra-wideband frequencies

Healthcare – Sağlık Hizmeti

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-23 15:10:13 smart thermal patch for adaptive thermotherapy: flexible stretchable spatially tunable reusable wirelessly controllable mobile and affordable -7- king abdullah university of science and technology king abdullah university of science and technology 2019 Smart Thermal Patch for Adaptive Thermotherapy: Flexible Stretchable Spatially Tunable Reusable Wirelessly Controllable Mobile and Affordable

Healthcare – Sağlık Hizmeti

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-23 15:17:02 controlling the emission wavelength in group ııı-v semiconductor laser diodes -2- king abdullah university of science and technology king abdullah university of science and technology 2019 Controlling the emission wavelength in group III-V semiconductor laser diodes

Electronics – Elektronik

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 01:04:37 gstp1 enzimine spesifik özgün ve yeni nesil inhibitör bileşikleri -7- ht-ttm ht-ttm 2019 GSTP1 ENZİMİNE SPESİFİK ÖZGÜN VE YENİ NESİL İNHİBİTÖR BİLEŞİKLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 01:14:37 geniş bant aralığında çalışan bir yarıiletken fotodiyot ve elde etme yöntemi -3- ht-ttm ht-ttm 2019 GENİŞ BANT ARALIĞINDA ÇALIŞAN BİR YARIİLETKEN FOTODİYOT VE ELDE ETME YÖNTEMİ

Energy – Enerji

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 02:02:49 ikincil kanser riskini azaltan bir sütyen -7- ht-ttm ht-ttm 2019 İKİNCİL KANSER RİSKİNİ AZALTAN BİR SÜTYEN

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 02:13:35 kojik asit türevi bileşiklerin antikanser ve antitirozinaz aktiviteleri -7- ht-ttm ht-ttm 2019 KOJİK ASİT TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ANTİKANSER VE ANTİTİROZİNAZ AKTİVİTELERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:05:18 jak sistemi -8- çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 JAK SİSTEMİ

Infocomm – Bilişim

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:10:37 cam binalar için dış cephe temizlik robotu -2- çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 CAM BİNALAR İÇİN DIŞ CEPHE TEMİZLİK ROBOTU

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:17:26 hata yayılım etkileri dikkate alınarak kısa çerçeve uzunlukları için kutupsal kodların performans iyileştirmesi -2- çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 HATA YAYILIM ETKİLERİ DİKKATE ALINARAK KISA ÇERÇEVE UZUNLUKLARI İÇİN KUTUPSAL KODLARIN PERFORMANS İYİLEŞTİRMESİ

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:21:01 işitme engelliler için bir alarm sistemi -2- çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 İŞİTME ENGELLİLER İÇİN BİR ALARM SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:26:51 akıllı bulut bilgisayar sistemleri istemcisi -8- çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 AKILLI BULUT BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ İSTEMCİSİ

Infocomm – Bilişim

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:29:45 mikro akışkan sistemler için kam kontrollü valf -11- çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2019 MİKRO AKIŞKAN SİSTEMLER İÇİN KAM KONTROLLÜ VALF

Manufacturing – İmalat

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 16:51:33 temassız ve kablosuz konumlandırma, takip ve kontrol sistemi -2- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2019 Temassız ve kablosuz konumlandırma, takip ve kontrol sistemi

Electronics – Elektronik

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2018-01-01 00:00:00 3d gens sdn bhd -7- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 3D Gens Sdn Bhd

Healthcare – Sağlık Hizmeti

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) No legal Protection Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 5-kloropirazin-2-karbohidrazit’den kanser tedavisine yönelik sentezlenen ligandlar ve bunların metal kompleksleri -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 5-KLOROPİRAZİN-2-KARBOHİDRAZİT’DEN KANSER TEDAVİSİNE YÖNELİK SENTEZLENEN LİGANDLAR VE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 a new biocoating for enhanced heat transfer -12- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2018 A New Biocoating for Enhanced Heat Transfer

Materials – Malzemeler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 a novel full-duplex protocol for hıgh performance wlans -2- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2018 A NOVEL FULL-DUPLEX PROTOCOL FOR HIGH PERFORMANCE WLANs

Electronics – Elektronik

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 achillea multifida bitkisinin kanser tedavisinde kullanımı -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 ACHİLLEA MULTİFİDA BİTKİSİNİN KANSER TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 adli vaka yazılımı ve yeni bir pendant tasarımı -7- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Adli Vaka Yazılımı Ve Yeni Bir Pendant Tasarımı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 advanced geomechanics sdn bhd -11- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Advanced Geomechanics Sdn Bhd

Manufacturing – İmalat

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 aktif gıda ambalaj malzemesi -12- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2018 Aktif Gıda Ambalaj Malzemesi

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 ameliyat sonrası beyinde oluşan boşluğa konumlandırılan basınç ayarlı balon aparatı -7- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Ameliyat Sonrası Beyinde Oluşan Boşluğa Konumlandırılan Basınç Ayarlı Balon Aparatı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 antibakteriyel özellikli kil -12- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Antibakteriyel Özellikli Kil

Materials – Malzemeler

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 antimikrobiyal, antienflamatuvar, antialerjik karbon nanoparçacık takviyeli malzemeler -4- mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) 2018 Antimikrobiyal, Antienflamatuvar, Antialerjik Karbon Nanoparçacık Takviyeli Malzemeler

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (Mersin TTO) Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 araçlar için bir çeşit stabilizasyon parçası -11- sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. 2018 Araçlar için bir Çeşit Stabilizasyon Parçası

Manufacturing – İmalat

SIO Otomotiv Taşıt Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 atık enginar bitki gövde ve yapraklarından elde edilen liflerden oluşturulan muhtelif kaplama malzemeleri -12- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 Atık Enginar Bitki Gövde Ve Yapraklarından Elde Edilen Liflerden Oluşturulan Muhtelif Kaplama Malzemeleri

Materials – Malzemeler

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 axıllary magnetıc resonance coıl for lymph node ımagıng -7- istanbul tto istanbul tto 2018 AXILLARY MAGNETIC RESONANCE COIL FOR LYMPH NODE IMAGING

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 balık kokusu içermeyen balık katkılı makarna -5- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2018 Balık Kokusu İçermeyen Balık Katkılı Makarna

Foods – Gıdalar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 beyaz led paketinde fosfor kullanımını azaltan dönüştürücü katman teknolojisi -2- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2018 Beyaz Led Paketinde Fosfor kullanımını azaltan dönüştürücü katman teknolojisi

Electronics – Elektronik

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bıometrıc sıgnature verıfıcatıon -2- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2018 BIOMETRIC SIGNATURE VERIFICATION

Electronics – Elektronik

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR No legal Protection Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bir doku iskelesi üretim yöntemi -9- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Bir Doku İskelesi Üretim Yöntemi

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bir enerji üretim sistemi -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Bir Enerji Üretim Sistemi

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bir sualtı haberleşme cihazı -2- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2018 Bir Sualtı Haberleşme Cihazı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bir vajinal implant -7- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Bir Vajinal İmplant

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bitümün düşük sıcaklık kohezyon ve adezyon özelliğinin belirlenmesi -12- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2018 Bitümün Düşük Sıcaklık Kohezyon ve Adezyon Özelliğinin Belirlenmesi

Materials – Malzemeler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 biyolojik mücadele için yeni bakteri suşları -4- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Biyolojik Mücadele İçin Yeni Bakteri Suşları

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 biyomedikal optik görüntüleme sistemleri için analog akım/voltaj çevirici elektronik devresi -2- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2018 Biyomedikal Optik Görüntüleme Sistemleri İçin Analog Akım/Voltaj Çevirici Elektronik Devresi

Electronics – Elektronik

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 biyomimetik biyomalzeme ve üretim yöntemi -12- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Biyomimetik Biyomalzeme ve Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 boğaz kültürü alma işlemini kolaylaştıran aparat -7- istanbul tto istanbul tto 2018 Boğaz Kültürü Alma İşlemini Kolaylaştıran Aparat

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bor atık ürünü kolemanitin metakaolin tabanlı ısıya dayanıklı geopolimer tamir harcı üretim yöntemi -12- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Bor Atık Ürünü Kolemanitin Metakaolin Tabanlı Isıya Dayanıklı Geopolimer Tamir Harcı Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 bor katkılı hücre dondurma besiyeri -9- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Bor Katkılı Hücre Dondurma Besiyeri

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 boynuz veya tüyden oluşan hayvansal atıklardan keratin ve pepton üretim metodu -14- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Boynuz veya tüyden oluşan hayvansal atıklardan keratin ve pepton üretim metodu

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 canlı hücrelerdeki oksidatif hasarı önleyici ürün -7- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2018 Canlı hücrelerdeki oksidatif hasarı önleyici ürün

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 cement-based compositions with ımproved rheological properties and methods for production thereof -12- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Cement-Based Compositions With Improved Rheological Properties And Methods For Production Thereof

Materials – Malzemeler

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 commercialisation on natural oral care from polyphenol cocoa -7- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Commercialisation on Natural Oral Care from Polyphenol Cocoa

Healthcare – Sağlık Hizmeti

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 çene kemiği uzatma cihazı -7- istanbul tto istanbul tto 2018 Çene Kemiği Uzatma Cihazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 çok düşük temel ağırlıkta (gsm) su jetiyle bağlamalı (spunlace) dokunmamış kumaşların üretilmesi -11- istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Çok Düşük Temel Ağırlıkta (Gsm) Su Jetiyle Bağlamalı (Spunlace) Dokunmamış Kumaşların Üretilmesi

Manufacturing – İmalat

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ CİHAT GÜNER Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 değişken geometrili monoblok pistonlu fren kaliperi -11- arinkom tto arinkom tto 2018 DEĞİŞKEN GEOMETRİLİ MONOBLOK PİSTONLU FREN KALİPERİ

Manufacturing – İmalat

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 dental farklılaşma ürünü -9- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Dental Farklılaşma Ürünü

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 desloratadin ve parasetamol içeren farmasötik bileşim (desparas) -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 DESLORATADİN VE PARASETAMOL İÇEREN FARMASÖTİK BİLEŞİM (DESPARAS)

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 dislipidemi tedavisi için rosuvastatin süper jenerik formülasyonu -7- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Dislipidemi Tedavisi için Rosuvastatin Süper Jenerik Formülasyonu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 dna hedefli mono ve heterodinükleer platin ve bakır platin kompleksleri -7- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2018 DNA hedefli mono ve heterodinükleer platin ve bakır platin kompleksleri

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 dövüş sanatları için geliştirilmiş bir dövüş antrenman cihazı -13- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Dövüş Sanatları İçin Geliştirilmiş Bir Dövüş Antrenman Cihazı

Personal Care – Kişisel Bakım

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 dr. wound advanced wound care products -7- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 DR. WOUND ADVANCED WOUND CARE PRODUCTS

Healthcare – Sağlık Hizmeti

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 elektrikle çalışan dental membran sabitleme sistemi -7- istanbul tto istanbul tto 2018 ELEKTRİKLE ÇALIŞAN DENTAL MEMBRAN SABİTLEME SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 elektromanyetik sac metal şekillendirme sisteminde yenilik -11- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2018 Elektromanyetik sac metal şekillendirme sisteminde yenilik

Manufacturing – İmalat

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 elektro-püskürtme yöntemiyle gıdaların kaplanması -5- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Elektro-Püskürtme Yöntemiyle Gıdaların Kaplanması

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 emiu-x bio fungicide -5- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Emiu-X Bio Fungicide

Foods – Gıdalar

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 endoskopik akciğer ameliyatlarında kullanılan dik açılı stapler -7- istanbul tto istanbul tto 2018 ENDOSKOPİK AKCİĞER AMELİYATLARINDA KULLANILAN DİK AÇILI STAPLER

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 engel arkası görüntüleme yöntemi -2- netaş netaş 2018 Engel Arkası Görüntüleme Yöntemi

Electronics – Elektronik

NETAŞ Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 erime tespit düzeneği -5- netaş netaş 2018 Erime Tespit Düzeneği

Foods – Gıdalar

NETAŞ Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 farklı kimyasallarla rombohedral yapıda silisyum karbür sentezi -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2018 FARKLI KİMYASALLARLA ROMBOHEDRAL YAPIDA SİLİSYUM KARBÜR SENTEZİ

Manufacturing – İmalat

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 farmosetik ilaçlar için otonom ilaç taşıyıcı sistemleri -7- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2018 Farmosetik ilaçlar için otonom ilaç taşıyıcı sistemleri

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 fırça tipi bir adsorban -4- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Fırça Tipi Bir Adsorban

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 flor ve fosfor içeren yüksek yanma direncine sahip poliimid filmler -12- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 FLOR VE FOSFOR İÇEREN YÜKSEK YANMA DİRENCİNE SAHİP POLİİMİD FİLMLER

Materials – Malzemeler

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 frekans-uzamsal imzaya dayalı güvenli çoklu verici antenli kablosuz haberleşme sistemi -2- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2018 Frekans-Uzamsal İmzaya Dayalı Güvenli Çoklu Verici Antenli Kablosuz Haberleşme Sistemi

Electronics – Elektronik

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 gama ışını zırhlamasında tungsten-polimer kompozitleri -12- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Gama Işını Zırhlamasında Tungsten-Polimer Kompozitleri

Materials – Malzemeler

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 gerçek zamanlı çalışan ağ sistemlerinde yapay arıza simülatörü -2- netaş netaş 2018 Gerçek Zamanlı Çalışan Ağ Sistemlerinde Yapay Arıza Simülatörü

Electronics – Elektronik

NETAŞ Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 giyilebilir kol desteği -11- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Giyilebilir Kol Desteği

Manufacturing – İmalat

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 green and 100% bio-degradable water-based degreaser: an alternative to hazardous solvent for hydrocarbon treatment -4- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Green and 100% Bio-Degradable Water-Based Degreaser: An Alternative To Hazardous Solvent For Hydrocarbon Treatment

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 güvenlik duvarı üzerinden medya aktarım yöntemi -8- netaş netaş 2018 Güvenlik Duvarı Üzerinden Medya Aktarım Yöntemi

Infocomm – Bilişim

NETAŞ Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 halokromik jel uçlu kalem ve üretim yöntemi -11- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2018 Halokromik Jel Uçlu Kalem ve Üretim Yöntemi

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 handheld devıce for early detectıon of multıple cancer and cardıac dısease bıomarkers -7- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2018 HANDHELD DEVICE FOR EARLY DETECTION OF MULTIPLE CANCER AND CARDIAC DISEASE BIOMARKERS

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 hasarlı dokuların onarımında doku iskelesi ya da ilaç taşıyıcı sistem olarak uygulanabilen kitosan kriyojel mikroküre -7- mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) 2018 Hasarlı Dokuların Onarımında Doku İskelesi ya da İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Uygulanabilen Kitosan Kriyojel Mikroküre

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (Mersin TTO) Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 hastaya özel kardiyovasküler yama tasarımı -7- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2018 Hastaya Özel Kardiyovasküler Yama Tasarımı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 hem iki hem de üç tutma ayağı gerektiren parçaları sabitleyebilen torna / cnc ayna yapılanması -11- sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. 2018 Hem İki Hem de Üç Tutma Ayağı Gerektiren Parçaları Sabitleyebilen Torna / CNC Ayna Yapılanması

Manufacturing – İmalat

SIO Otomotiv Taşıt Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 hıgh performance desalınatıon membrane -4- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2018 HIGH PERFORMANCE DESALINATION MEMBRANE

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 hybrid ınspection tool -3- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Hybrid Inspection Tool

Energy – Enerji

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 ınterlocked caisson sheet pile for landslide repairs -11- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Interlocked caisson sheet pile for Landslide repairs

Manufacturing – İmalat

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 ısm bandında çok bantlı alıcı verici modül tasarımı -2- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2018 ISM bandında çok bantlı alıcı verici modül tasarımı

Electronics – Elektronik

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 imminoterapi için modifiye hücrelerin kullanımı -7- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2018 İmminoterapi için modifiye hücrelerin kullanımı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kafatası travmalarına bağlı kemik hasarlarında defektin tespiti ve yüzey alanının hesabı için geliştirilen cihaz -7- istanbul tto istanbul tto 2018 KAFATASI TRAVMALARINA BAĞLI KEMİK HASARLARINDA DEFEKTİN TESPİTİ VE YÜZEY ALANININ HESABI İÇİN GELİŞTİRİLEN CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kandaki kreatinin miktarının belirlenmesi için bir sistem ve yöntem -7- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2018 Kandaki Kreatinin Miktarının Belirlenmesi için bir Sistem ve Yöntem

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 karnivor balık yetiştiriciliğinde canlı yem olarak kullanılan beyaz kurt üretim makinesi -9- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Karnivor balık yetiştiriciliğinde canlı yem olarak kullanılan beyaz kurt üretim makinesi

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kemoterapik ilaç kombinasyonu -9- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Kemoterapik İlaç Kombinasyonu

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kendi yönlenen su geçirmez havalandırma bacası -11- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 KENDİ YÖNLENEN SU GEÇİRMEZ HAVALANDIRMA BACASI

Manufacturing – İmalat

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kendi yürür bir budama artığı parçalama makinası -9- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2018 Kendi Yürür Bir Budama Artığı Parçalama Makinası

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kilitlemeli eksternal fiksatör sistemi -7- istanbul tto istanbul tto 2018 KİLİTLEMELİ EKSTERNAL FİKSATÖR SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kontrollü ilaç salımı uygulamaları için akıllı polimerik malzemeler -9- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2018 Kontrollü İlaç Salımı Uygulamaları için Akıllı Polimerik Malzemeler

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 kullanıcının bakışlarına dayalı tahmin gerçekleştiren cihaz -8- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2018 Kullanıcının Bakışlarına Dayalı Tahmin Gerçekleştiren Cihaz

Infocomm – Bilişim

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 küçük ölçekte enerji hasadı -3- sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum 2018 Küçük ölçekte enerji hasadı

Energy – Enerji

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 lambda fiksatörü -7- mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) 2018 Lambda Fiksatörü

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (Mersin TTO) Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 lınac qualıty control devıce -7- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2018 LINAC QUALITY CONTROL DEVICE

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 magnetic flux leakage ınspection tools -3- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Magnetic Flux Leakage Inspection Tools

Energy – Enerji

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 mechanical pile joint -11- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Mechanical Pile Joint

Manufacturing – İmalat

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 melastan organik bazlı formaldehitsiz ve fenolsüz biyobağlayıcı reçine üretimi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2018 MELASTAN ORGANİK BAZLI FORMALDEHİTSİZ VE FENOLSÜZ BİYOBAĞLAYICI REÇİNE ÜRETİMİ

Chemicals – Kimyasallar

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 mikobakterilerin üretilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının test edilmesinde yeni bir besiyeri -9- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2018 Mikobakterilerin üretilmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının test edilmesinde yeni bir besiyeri

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 mikroakışkanlaştırma ile grafen sentezi yöntemi -11- arinkom tto arinkom tto 2018 Mikroakışkanlaştırma İle Grafen Sentezi Yöntemi

Manufacturing – İmalat

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 mikrobiyal prebiyotik dondurma -5- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Mikrobiyal Prebiyotik Dondurma

Foods – Gıdalar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 modular shock absorber structure -11- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2018 Modular Shock Absorber Structure

Manufacturing – İmalat

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 nanoplasmonic device with nanoscale cooling -12- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Nanoplasmonic Device with Nanoscale Cooling

Materials – Malzemeler

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 natural actıve carbon productıon -12- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2018 NATURAL ACTIVE CARBON PRODUCTION

Materials – Malzemeler

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 nature profusion sdn bhd -9- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Nature Profusion Sdn Bhd

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 nitrik oksit tayini için yeni bir yakın kızılötesi (nır) floresan prob -1- istanbul tto istanbul tto 2018 NİTRİK OKSİT TAYİNİ İÇİN YENİ BİR YAKIN KIZILÖTESİ (NIR) FLORESAN PROB

Chemicals – Kimyasallar

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 off axis and phase correction of loudspeakers -2- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2018 Off Axis And Phase Correction of Loudspeakers

Electronics – Elektronik

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 oligonükleotid aracılı altın çekirdek- gümüş kabuk nanoparçacıkların sentezlenmesi -1- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Oligonükleotid Aracılı Altın Çekirdek- Gümüş Kabuk Nanoparçacıkların Sentezlenmesi

Chemicals – Kimyasallar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 oral biyopsi fırçası -7- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Oral Biyopsi Fırçası

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 ortam aydınlatan bir yatak -7- istanbul tto istanbul tto 2018 Ortam Aydınlatan Bir Yatak

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 otonom sinir sistemi disfonksiyonlarının tedavisi için bir kulaklık -7- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2018 Otonom Sinir Sistemi Disfonksiyonlarının Tedavisi için Bir Kulaklık

Healthcare – Sağlık Hizmeti

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 packaging film for the packaging of fresh fruit and vegetable products under a modified atmosphere -5- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2018 Packaging film for the packaging of fresh fruit and vegetable products under a modified atmosphere

Foods – Gıdalar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 parmak izi algılanmasında karbon dot temelli floresans parmaki izi tozu -12- mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) mersin teknoloji transfer ofisi (mersin tto) 2018 Parmak İzi Algılanmasında Karbon Dot Temelli Floresans Parmaki İzi Tozu

Materials – Malzemeler

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (Mersin TTO) Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 polihedral oligomerik silseskuokzan içeren elektroaktif monomerler -1- atılım üniversitesi - argeda tto atılım üniversitesi - argeda tto 2018 Polihedral oligomerik silseskuokzan içeren elektroaktif monomerler

Chemicals – Kimyasallar

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 power led modül içeren dahili akıllı aydınlatma armatürü -2- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 POWER LED MODÜL İÇEREN DAHİLİ AKILLI AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Electronics – Elektronik

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 pythonic smart machines for validation -3- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 PythoniC Smart Machines for Validation

Energy – Enerji

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 radyasyon sızıntılarını önleyen süper alaşım -5- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Radyasyon sızıntılarını önleyen süper alaşım

Foods – Gıdalar

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 rekombinant protein üretimi için alkol dehidrogenaz 3 ( adh3) promotorunun düzenlenmesinden sorumlu dna bölgelerinin tes -9- akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) 2018 REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ İÇİN ALKOL DEHİDROGENAZ 3 ( ADH3) PROMOTORUNUN DÜZENLENMESİNDEN SORUMLU DNA BÖLGELERİNİN TES

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 rot ve rotiller için hybrid tasarım -11- sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. 2018 Rot ve Rotiller için Hybrid Tasarım

Manufacturing – İmalat

SIO Otomotiv Taşıt Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 rs485 ağına bağlı akıllı sayaçların paralel/eşzamanlı okunması -8- netaş netaş 2018 RS485 Ağına Bağlı Akıllı Sayaçların Paralel/Eşzamanlı Okunması

Infocomm – Bilişim

NETAŞ Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 rüzgar atlaslarında, atlas noktalarının interpolasyon katsayılarının hesabı -3- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2018 Rüzgar Atlaslarında, Atlas Noktalarının İnterpolasyon Katsayılarının Hesabı

Energy – Enerji

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 sefaklor ve klavulanık asıt içeren farmasötik bileşim (clacef) -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 SEFAKLOR VE KLAVULANIK ASIT İÇEREN FARMASÖTİK BİLEŞİM (CLACEF)

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 serigrafi baskı sistemine uygun biyo-kompozit levha ve üretim yöntemi -12- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 SERİGRAFİ BASKI SİSTEMİNE UYGUN BİYO-KOMPOZİT LEVHA VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 ses yalıtımı sağlayan sandviç yapılar -12- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2018 SES YALITIMI SAĞLAYAN SANDVİÇ YAPILAR

Materials – Malzemeler

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 shelf stable food product packed in flexible retort pouch -5- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Shelf Stable Food Product packed in flexible retort pouch

Foods – Gıdalar

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) No legal Protection Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 sıvı gıdaları vakumlu ortamda ohmik ısıtma desteği ile konsantre eden ünite -5- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Sıvı Gıdaları Vakumlu Ortamda Ohmik Isıtma Desteği ile Konsantre Eden Ünite

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 sıvı yumurtaların köpük oluşturma kabiliyetlerini tespit eden bir yöntem -5- istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2018 Sıvı Yumurtaların Köpük Oluşturma Kabiliyetlerini Tespit Eden Bir Yöntem

Foods – Gıdalar

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ CİHAT GÜNER Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 skf7™ : an ınnovative botanical medication & ıngredient from malaysia -7- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 SKF7™ : An Innovative Botanical Medication & Ingredient from Malaysia

Healthcare – Sağlık Hizmeti

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 su altında aydınlatma yapmaya uygun bir aydınlatma tertibatı -2- bahçeşehir üniversitesi bahçeşehir üniversitesi 2018 Su Altında Aydınlatma Yapmaya Uygun Bir Aydınlatma Tertibatı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 süspansiyon ve yönlendirme grubu test cihazı -11- sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. sıo otomotiv taşıt yedek parça san. ve tic. a.ş. 2018 Süspansiyon ve Yönlendirme Grubu Test Cihazı

Manufacturing – İmalat

SIO Otomotiv Taşıt Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 taq dna polimeraz enziminin üretim yöntemi -9- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2018 TAQ DNA POLİMERAZ ENZİMİNİN ÜRETİM YÖNTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 tetrahymena thermophıla yapay kromozomu (ttac1) ve rekombinant protein üretimi için kullanımı -9- arinkom tto arinkom tto 2018 TETRAHYMENA THERMOPHILA YAPAY KROMOZOMU (TtAC1) VE REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ İÇİN KULLANIMI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 things of ınternet (tofı) -8- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Things Of Internet (ToFI)

Infocomm – Bilişim

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 tıbbi görüntüleme sağlayan gümüş kuantum noktaları -12- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2018 Tıbbi Görüntüleme Sağlayan Gümüş Kuantum Noktaları

Materials – Malzemeler

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 tohum ve yüzey sterilizasyonu için kaplama formülasyonu -9- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Tohum Ve Yüzey Sterilizasyonu İçin Kaplama Formülasyonu

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 ultrases duyarlı manyetik hedefli nano ilaç taşıyıcı sistem -7- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2018 Ultrases Duyarlı Manyetik Hedefli Nano İlaç Taşıyıcı Sistem

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 underpinning cracked house and large buildings -11- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Underpinning cracked house and large buildings

Manufacturing – İmalat

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 universiti putra malaysia research products -5- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Universiti Putra Malaysia Research Products

Foods – Gıdalar

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 uzak dönme merkezli paralel manipülatör -11- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2018 Uzak Dönme Merkezli Paralel Manipülatör

Manufacturing – İmalat

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 üriner sistem semptomlarının tedavisine yönelik geliştirilmiş manyetik kemer -7- istanbul tto istanbul tto 2018 ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLMİŞ MANYETİK KEMER

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 vectolabs technologies sdn bhd -2- the human life advancement foundation (hlaf) the human life advancement foundation (hlaf) 2018 Vectolabs Technologies Sdn Bhd

Electronics – Elektronik

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 veri toplama tertibatına sahip taşınabilir kişisel güvenlik cihazı -2- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Veri Toplama Tertibatına Sahip Taşınabilir Kişisel Güvenlik Cihazı

Electronics – Elektronik

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 veteriner amaçlı argon plazma koagulasyon cihazı -9- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2018 Veteriner Amaçlı Argon Plazma Koagulasyon Cihazı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 yansıtma önleyici, saydam ve su darbe dayanımı yüksek süperhidrofobik kaplama -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2018 Yansıtma önleyici, saydam ve su darbe dayanımı yüksek süperhidrofobik kaplama

Chemicals – Kimyasallar

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 yenilenebilir enerji kapasitesi kestirim ve optimizasyon sistemi -3- istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged 2018 Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Kestirim ve Optimizasyon Sistemi

Energy – Enerji

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 yerleşik kablosuz sistemler -2- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2018 Yerleşik Kablosuz Sistemler

Electronics – Elektronik

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Granted Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 yüksek karbonlu ferrokrom içeren ekonomik sert dolgu kaynak tozu kompozisyonu üretim yöntemi -12- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2018 Yüksek Karbonlu Ferrokrom İçeren Ekonomik Sert Dolgu Kaynak Tozu Kompozisyonu Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2018-01-01 00:00:00 yüzeyde zenginleştirilmiş raman saçılmasına dayalı (kanser tanısı için) doku farklılaştırma yöntemi -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2018 Yüzeyde Zenginleştirilmiş Raman Saçılmasına Dayalı (Kanser Tanısı İçin) Doku Farklılaştırma Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 7,8-etilendioksi kumarin bileşiğinin kapsül malzemesi olarak tıpta ve askeri alanda kullanımı -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2017 7,8-etilendioksi Kumarin Bileşiğinin Kapsül Malzemesi Olarak Tıpta ve Askeri Alanda Kullanımı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a game changing sports analytics and training tool -8- istanbul şehir üniversitesi istanbul şehir üniversitesi 2017 A Game Changing Sports Analytics and Training Tool

Infocomm – Bilişim

İstanbul Şehir Üniversitesi Ezgi Çerçi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a method of controllıng a backlıght unıt and controller for a backlıght unıt -2- vestel elektronik vestel elektronik 2017 A METHOD of CONTROLLING a BACKLIGHT UNIT and CONTROLLER for A BACKLIGHT UNIT

Electronics – Elektronik

Vestel Elektronik Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a new and useful brain retractor -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 A new and Useful Brain Retractor

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a new bridge and production method ın the violin family -11- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 A New Bridge and Production Method In the Violin Family

Manufacturing – İmalat

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a new cancer ımaging (in vivo/in vitro) hybrid diagnostic agents -7- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2017 A New Cancer Imaging (in vivo/in vitro) Hybrid Diagnostic Agents

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Filed Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a new netilmicin formulation for treatment of hospital-acquired ınfections -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2017 A New Netilmicin Formulation for Treatment of Hospital-Acquired Infections

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Filed Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a novel high anterior cervical plate screw fixation system -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 A Novel High Anterior Cervical Plate Screw Fixation System

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 a product for preventing and recovering oxidative damage living cells -7- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2017 A Product For Preventing And Recovering Oxidative Damage Living Cells

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 acousto- optıc transducer, array and method -3- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 ACOUSTO- OPTIC TRANSDUCER, ARRAY AND METHOD

Energy – Enerji

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 active food packaging material -5- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2017 Active Food Packaging Material

Foods – Gıdalar

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 adaptıve multıple ınput multıple output optıcal ofdm based vısıble lıght communıcatıon -2- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 ADAPTIVE MULTIPLE INPUT MULTIPLE OUTPUT OPTICAL OFDM BASED VISIBLE LIGHT COMMUNICATION

Electronics – Elektronik

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 adhesıon barrıer wıth nanofıbers -7- uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 ADHESION BARRIER WITH NANOFIBERS

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 akıllı park ve ödeme sistemi -8- istanbul şehir üniversitesi istanbul şehir üniversitesi 2017 Akıllı Park ve Ödeme Sistemi

Infocomm – Bilişim

İstanbul Şehir Üniversitesi Ezgi Çerçi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 akıllı yangın söndürme tertibatı -2- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Akıllı Yangın Söndürme Tertibatı

Electronics – Elektronik

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 an energy harvesting cochlear ımplant -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2017 An Energy Harvesting Cochlear Implant

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 an ınk with oxide nanoparticle, a method for obtaining thermoelectric semi-conductor film from this ınk and a thermoelec -12- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 An Ink With Oxide Nanoparticle, A Method For Obtaining Thermoelectric Semi-Conductor Film From This Ink and a Thermoelec

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 artificial hand having finger units -11- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2017 Artificial Hand Having Finger Units

Manufacturing – İmalat

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 autonomous drug delivery system for pharmaceutical drugs -7- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2017 Autonomous Drug Delivery System For Pharmaceutical Drugs

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 baykara stur free skleral ıntra oculer lens -7- uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 BAYKARA STUR FREE SKLERAL INTRA OCULER LENS

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 beehive test station for wireless communication devices -2- istanbul şehir üniversitesi istanbul şehir üniversitesi 2017 BeeHive Test Station for Wireless Communication Devices

Electronics – Elektronik

İstanbul Şehir Üniversitesi Ezgi Çerçi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 biocompatible orthopedic ımplant materials -12- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2017 Biocompatible Orthopedic Implant Materials

Materials – Malzemeler

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 biodegrable bone fillers, membranes and scaffolds containing composite particles -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2017 Biodegrable Bone Fillers, Membranes And Scaffolds Containing Composite Particles

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 bir bakteriyel biyokalsifikasyon yöntemi ve bu yöntemle elde edilen yapı malzemeleri -9- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Bir Bakteriyel Biyokalsifikasyon Yöntemi ve Bu Yöntemle Elde Edilen Yapı Malzemeleri

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 bir fosfor dönüşümlü beyaz led paketi -2- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2017 Bir Fosfor Dönüşümlü Beyaz Led Paketi

Electronics – Elektronik

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 bir spinal cerrahi masa -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2017 Bir Spinal Cerrahi Masa

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 bitkilerde hastalık kontrolü için biyo-kontrol ajanı -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2017 Bitkilerde Hastalık Kontrolü İçin Biyo-kontrol Ajanı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 biyogaz üretimi için bir yöntem -3- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Biyogaz Üretimi İçin Bir Yöntem

Energy – Enerji

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 bor atığından montiselit esaslı biyoaktif seramiklerin üretimi -12- arinkom tto arinkom tto 2017 Bor Atığından Montiselit Esaslı Biyoaktif Seramiklerin Üretimi

Materials – Malzemeler

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 bor nitrür nanotüplerin üretimi için bir yöntem -1- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2017 Bor Nitrür Nanotüplerin Üretimi için Bir Yöntem

Chemicals – Kimyasallar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 cancer treatment using a microprobe tone (voice) generator -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Cancer Treatment Using A microprobe Tone (Voice) generator

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 cmos bazlı geniş bant genişliğine sahip alıcı-verici radyosu çipi -2- istanbul şehir üniversitesi istanbul şehir üniversitesi 2017 CMOS bazlı geniş bant genişliğine sahip alıcı-verici radyosu çipi

Electronics – Elektronik

İstanbul Şehir Üniversitesi Ezgi Çerçi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 coronary plaque liquefaction and cleaning catheter and solutions -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Coronary Plaque Liquefaction and Cleaning Catheter and Solutions

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 çevre dostu antibakteriyel kumaş üretim yöntemi -12- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Çevre Dostu Antibakteriyel Kumaş Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 çift kanallı otoakustik emisyon cihazı -7- trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi 2017 Çift Kanallı Otoakustik Emisyon Cihazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 dehidrasyonu gösteren bir klozet/pisuar yapılanması -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Dehidrasyonu Gösteren Bir Klozet/Pisuar Yapılanması

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 dental ve ortopedik implant yüzeylerinin organik biyoaktif materyalle kaplanması -7- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Dental Ve Ortopedik İmplant Yüzeylerinin Organik Biyoaktif Materyalle Kaplanması

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 diamond membrane ultrasonic transducer -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2017 Diamond Membrane Ultrasonic Transducer

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 dinamik ayak pedi -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Dinamik Ayak Pedi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 dinamik spinal implant sistemi -7- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Dinamik Spinal İmplant Sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 diskli tip gömücü/ekici ayaklarda açı ayar mekanizması -9- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Diskli tip gömücü/ekici ayaklarda açı ayar mekanizması

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 diş kayıplarından sonra yer kaybını önleyen yer tutucu -7- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Diş Kayıplarından Sonra Yer Kaybını Önleyen Yer Tutucu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 electrıcal conductıvıty gaıned surgıcal suture -7- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 ELECTRICAL CONDUCTIVITY GAINED SURGICAL SUTURE

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 electromagnetically ınducible microstimulator renal stent and external pulse generator for hypertension treatment -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Electromagnetically Inducible Microstimulator Renal Stent and External Pulse Generator for Hypertension Treatment

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 electronıc textıle based rheumatoıd arthrıtıs (ra) rehabılıtatıon glove -7- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 ELECTRONIC TEXTILE BASED RHEUMATOID ARTHRITIS (RA) REHABILITATION GLOVE

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 elma suyunun nanoenkarsule tarçın kabuğu esansiyel yağı ile zenginleştirilmesi -5- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Elma Suyunun Nanoenkarsule Tarçın Kabuğu Esansiyel Yağı İle Zenginleştirilmesi

Foods – Gıdalar

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 essential oil loaded chitosan/nanoclay nanocomposite delivery system for gastrointestinal system -7- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2017 Essential Oil Loaded Chitosan/Nanoclay Nanocomposite Delivery System for Gastrointestinal System

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 farklı atmosferik basınçlar ve gaz karışımlarına uyumlu izole ortam ve kuvöz sistemi -7- istanbul tto istanbul tto 2017 Farklı Atmosferik Basınçlar ve Gaz Karışımlarına Uyumlu İzole Ortam ve Kuvöz Sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 fibrotik akciğer hastalıklarının tedavisinde, geriletilmesinde ya da seyrinin yavaşlatılmasında kullanım için dasatinib -7- istanbul tto istanbul tto 2017 Fibrotik Akciğer Hastalıklarının Tedavisinde, Geriletilmesinde ya da Seyrinin Yavaşlatılmasında Kullanım için Dasatinib

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 field to lab: kablosuz haberleşme testlerinde sinyal alma yetisi taklit teknolojisi -2- istanbul şehir üniversitesi istanbul şehir üniversitesi 2017 Field to Lab: Kablosuz Haberleşme Testlerinde Sinyal alma Yetisi Taklit Teknolojisi

Electronics – Elektronik

İstanbul Şehir Üniversitesi Ezgi Çerçi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 flocking machine for manufacturing yarn with special effects -11- uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Flocking Machine for Manufacturing Yarn with Special Effects

Manufacturing – İmalat

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 forward osmosis membrane obtained by using sulfonated polysulfone (spsf) polymer and production method thereof -4- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 Forward Osmosis Membrane Obtained By Using Sulfonated Polysulfone (SPSF) Polymer And Production Method Thereof

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 glp-2 analoglarının akciğer hastalıklarında tedavi amaçlı kullanımı -7- istanbul tto istanbul tto 2017 GLP-2 Analoglarının Akciğer Hastalıklarında Tedavi Amaçlı Kullanımı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 görsel ve işitsel uyaranlı eklem eğitim cihazı (marvajed®) -7- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2017 Görsel ve İşitsel Uyaranlı Eklem Eğitim Cihazı (MarVAJED®)

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 gözyaşı glukoz seviyesi algılayıcı kontak lens tasarımı -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Gözyaşı Glukoz Seviyesi Algılayıcı Kontak Lens Tasarımı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 grafen esaslı elektrot üretmek için bir yöntem -12- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Grafen Esaslı Elektrot Üretmek İçin Bir Yöntem

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 granüler zeminler için örselenmemiş numune alıcı -4- arinkom tto arinkom tto 2017 Granüler Zeminler için Örselenmemiş Numune Alıcı

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 high performance modified superplasticizer for cement -1- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2017 High Performance Modified Superplasticizer For Cement

Chemicals – Kimyasallar

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 hoparlör ses düzeltmesi için fiziksel ek -2- istanbul tto istanbul tto 2017 Hoparlör Ses Düzeltmesi için Fiziksel Ek

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 ınnovation in the manufacturing of porous structural building materials -12- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2017 Innovation in the Manufacturing of Porous Structural Building Materials

Materials – Malzemeler

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 joint multi-source energy harvesting and communication management system -3- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 Joint multi-source energy harvesting and communication management system

Energy – Enerji

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 kaşif küre kafes sistemi -11- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Kaşif Küre Kafes Sistemi

Manufacturing – İmalat

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 katlanabilir kafes yapı -4- izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi izmir yüksek teknoloji enstitüsü - atmosfer teknoloji transfer ofisi 2017 Katlanabilir Kafes Yapı

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 knflex- kireçlenmeyi önleyici diz ve ayak masaj kremi -13- arinkom tto arinkom tto 2017 Knflex- Kireçlenmeyi önleyici diz ve ayak masaj kremi

Personal Care – Kişisel Bakım

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 kokleada frekans diskriminasyonu yöntemi -7- trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi 2017 Kokleada Frekans Diskriminasyonu Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 koklear implantta spatial seçiciliği ve konuşmayı ayırt etmeyi artırmak için yeni bir elektrod frekans kodlama yöntemi -7- trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi 2017 Koklear İmplantta Spatial Seçiciliği Ve Konuşmayı Ayırt Etmeyi Artırmak İçin Yeni Bir Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 kolon kanseri tespitinde kullanılacak hekime yardımcı bilgisayarlı karar destek sistemi -7- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2017 Kolon Kanseri Tespitinde Kullanılacak Hekime Yardımcı Bilgisayarlı Karar Destek Sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 kombine akıllı etiket sistemi -2- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2017 KOMBİNE AKILLI ETİKET SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 kraft-nabh4 hamurundan enzimatik ön işlemle mikroselüloz ve nanoselüloz eldesi -1- istanbul tto istanbul tto 2017 KRAFT-NaBH4 Hamurundan Enzimatik Ön İşlemle Mikroselüloz Ve Nanoselüloz Eldesi

Chemicals – Kimyasallar

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 kuluçka tavuk embri̇yosunun kalp atış hızının ölçen si̇stemi -7- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2017 Kuluçka Tavuk Embri̇yosunun Kalp Atış Hızının Ölçen Si̇stemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 kurşun içeren atıklardaki kurşunu geri kazanımına yönelik kurşun eritme fırını -14- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Kurşun İçeren Atıklardaki Kurşunu Geri Kazanımına Yönelik Kurşun Eritme Fırını

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 lazer damar kesme makası lasetüri -7- istanbul tto istanbul tto 2017 Lazer Damar Kesme Makası Lasetüri

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 lıght engıne system preferred ın led-based lıghtıng systems -2- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 LIGHT ENGINE SYSTEM PREFERRED IN LED-BASED LIGHTING SYSTEMS

Electronics – Elektronik

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 madsec -- massive data security with much less encryption -8- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 MADSEC -- Massive Data Security With Much Less Encryption

Infocomm – Bilişim

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 magspin : hi-tech transparent ceramic glass for smart devices -12- istanbul şehir üniversitesi istanbul şehir üniversitesi 2017 MagSpin : Hi-Tech Transparent Ceramic Glass for Smart Devices

Materials – Malzemeler

İstanbul Şehir Üniversitesi Ezgi Çerçi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 medron technology -2- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 MEDRON TECHNOLOGY

Electronics – Elektronik

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 meis proteinlerini inhibe eden bir kombinasyon -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2017 Meis Proteinlerini İnhibe Eden Bir Kombinasyon

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 methods and apparatus for distributing publish-subscribe messages -8- vestel elektronik vestel elektronik 2017 Methods and Apparatus for Distributing Publish-Subscribe Messages

Infocomm – Bilişim

Vestel Elektronik Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 micno: a novel patented mineral-based sun care technology -13- istanbul şehir üniversitesi istanbul şehir üniversitesi 2017 MicNo: A novel patented mineral-based Sun Care technology

Personal Care – Kişisel Bakım

İstanbul Şehir Üniversitesi Ezgi Çerçi Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 mikrodalga destekli pektin üretim yöntemi -5- istanbul tto istanbul tto 2017 Mikrodalga Destekli Pektin Üretim Yöntemi

Foods – Gıdalar

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 mikroenkapsüle zeytinyağı tozu -5- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2017 Mikroenkapsüle Zeytinyağı Tozu

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 mikropartiküler sistem içeren anal fissür tedavisi için bir tampon -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Mikropartiküler Sistem İçeren Anal Fissür Tedavisi için Bir Tampon

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 mobile multiple drug (polipil) combination device -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Mobile Multiple Drug (Polipil) Combination Device

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 modifiye edilmiş yeni bir fotovoltaik termal kollektör tertibatı -3- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Modifiye Edilmiş Yeni Bir Fotovoltaik Termal Kollektör Tertibatı

Energy – Enerji

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 nanokompozit balistik askeri miğfer -12- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Nanokompozit Balistik Askeri Miğfer

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 nanowire decorated heatable textiles -12- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2017 Nanowire Decorated Heatable Textiles

Materials – Malzemeler

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 natural food preservative -5- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 Natural Food Preservative

Foods – Gıdalar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 neuroregeneration apparatus applying sound waves-voxdeus -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Neuroregeneration apparatus applying sound waves-VoxDeus

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 polielektrolit yapıda antimikrobiyal gıda ambalaj malzemesi ve bahsedilen malzemenin üretim metodu -5- marmara üniversitesi - mitto marmara üniversitesi - mitto 2017 Polielektrolit Yapıda Antimikrobiyal Gıda Ambalaj Malzemesi ve Bahsedilen Malzemenin Üretim Metodu

Foods – Gıdalar

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 production method of a thick coating with layered structure -12- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 Production Method Of A Thick Coating With Layered Structure

Materials – Malzemeler

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 radıaxıal flux motor wıth a conıcal stator and rotor assembly -12- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 RADIAXIAL FLUX MOTOR WITH A CONICAL STATOR AND ROTOR ASSEMBLY

Materials – Malzemeler

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 raf ömrü uzun balık yemi ve üretim yöntemi -5- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2017 Raf Ömrü Uzun Balık Yemi Ve Üretim Yöntemi

Foods – Gıdalar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 rob-i -2- arinkom tto arinkom tto 2017 Rob-i

Electronics – Elektronik

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 salvektör voltaj darbe koruyucu -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2017 Salvektör Voltaj Darbe Koruyucu

Electronics – Elektronik

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 sandwıch composıte materials contaınıng aerogol spacers -12- uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 SANDWICH COMPOSITE MATERİALS CONTAINING AEROGOL SPACERS

Materials – Malzemeler

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 self expandable graft coated cerebral tubular retractor -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Self expandable Graft Coated Cerebral Tubular Retractor

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 self expandable graft coated stent for permanent ventriculostomy/cisternostomy/syringostomy -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Self Expandable Graft Coated Stent for Permanent Ventriculostomy/Cisternostomy/Syringostomy

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 self-propelled blood pump -7- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2017 SELF-PROPELLED BLOOD PUMP

Healthcare – Sağlık Hizmeti

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 sıcaklık zincirine tabi ürünler için bir akıllı kutu -5- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi (yutto) 2017 Sıcaklık Zincirine Tabi Ürünler İçin Bir Akıllı Kutu

Foods – Gıdalar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (YUTTO) SERKAN TOPALOĞLU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 sıvı borla güçlendirilmiş yüksek performanslı biyodizel ve elde etme yöntemi -3- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Sıvı Borla Güçlendirilmiş Yüksek Performanslı Biyodizel Ve Elde Etme Yöntemi

Energy – Enerji

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 silver quantum dots for medical ımaging -12- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2017 Silver Quantum Dots for Medical Imaging

Materials – Malzemeler

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 simetrik anahtarlı şifrelerde ikili doğrusal dönüşüm geliştirilmesi için bir yöntem -8- trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi 2017 Simetrik Anahtarlı Şifrelerde İkili Doğrusal Dönüşüm Geliştirilmesi İçin Bir Yöntem

Infocomm – Bilişim

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 slicetype – göz hareketi ile karakter girişi yapma yöntemi ve sistemi -8- arinkom tto arinkom tto 2017 Slicetype – Göz hareketi ile karakter girişi yapma yöntemi ve sistemi

Infocomm – Bilişim

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 smart child lock -11- vestel elektronik vestel elektronik 2017 Smart Child Lock

Manufacturing – İmalat

Vestel Elektronik Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 smart pen -11- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2017 Smart Pen

Manufacturing – İmalat

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 smart polymeric materials for controlled drug release applications -9- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2017 Smart polymeric materials for controlled drug release applications

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Filed Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 statistical model-based test design for effective test case generation -8- vestel elektronik vestel elektronik 2017 Statistical model-based test design for effective test case generation

Infocomm – Bilişim

Vestel Elektronik Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 subcutaneous nonthermal nonfocused rechargeable ultrasound probe for coronary artery disease treatment -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Subcutaneous Nonthermal Nonfocused Rechargeable Ultrasound Probe For Coronary Artery Disease Treatment

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 supercapacitor assembly for portable electronic devices, and method of operating the same -2- vestel elektronik vestel elektronik 2017 Supercapacitor Assembly for Portable Electronic Devices, and Method of Operating the Same

Electronics – Elektronik

Vestel Elektronik Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 taktiksel futbol antremanlarında sanal gerçeklik cihazı -8- arinkom tto arinkom tto 2017 Taktiksel futbol antremanlarında sanal gerçeklik cihazı

Infocomm – Bilişim

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 termal izolasyon gücüne sahip boya -1- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Termal izolasyon gücüne sahip boya

Chemicals – Kimyasallar

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 the encapsulation of the tumor-active substance and the formation of the drug-active substance, which ıs formed by the c -5- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 The Encapsulation Of The Tumor-Active Substance And The Formation Of The Drug-Active Substance, Which Is Formed By The C

Foods – Gıdalar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 ultrasonic and chemical coronary plaque liquefaction/cleaning catheter -7- istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi istanbul aydın üniversitesi teknoloji transfer ve proje yönetim ofisi 2017 Ultrasonic and Chemical Coronary Plaque Liquefaction/Cleaning Catheter

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 usage of conductive and flexible polymers in lithium batteries -3- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 Usage of Conductive and Flexible Polymers in Lithium Batteries

Energy – Enerji

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 use of glycyl glutamıne agaınst depressıon -7- uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi uludağ üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 USE OF GLYCYL GLUTAMINE AGAINST DEPRESSION

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 uv ışığı kırmızı ışığa dönüştüren fosfor bazlı güneş koruyucu -13- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 UV Işığı Kırmızı Işığa Dönüştüren Fosfor Bazlı Güneş Koruyucu

Personal Care – Kişisel Bakım

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 vr kronos -2- arinkom tto arinkom tto 2017 VR KRONOS

Electronics – Elektronik

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Yasal Koruma Yok Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 waste sludge digestion process by sequential ıntermittent ozone dosing -4- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2017 Waste Sludge Digestion Process by Sequential Intermittent Ozone Dosing

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Granted Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 x-ray protective fabric consisting radiopaque nano powder -7- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2017 X-ray protective fabric consisting radiopaque nano powder

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yarı iletken aygıt ısıl işlem ünitesi -2- atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi atatürk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Yarı iletken Aygıt Isıl İşlem Ünitesi

Electronics – Elektronik

Atatürk Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yatalak hastalar için çok fonksiyonlu akıllı yatak -7- fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto 2017 Yatalak Hastalar için Çok Fonksiyonlu Akıllı Yatak

Healthcare – Sağlık Hizmeti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yeni nesil kararlı ve verimli perovskite güneş hücreleri için yenilikçi bir iskelet yapı -12- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Yeni Nesil Kararlı Ve Verimli Perovskite Güneş Hücreleri için Yenilikçi Bir İskelet Yapı

Materials – Malzemeler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yeni nesil mikroorganizma tanimlama kiti -9- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2017 Yeni Nesil Mikroorganizma Tanimlama Kiti

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yeşil sepet -9- trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi 2017 Yeşil Sepet

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yeşil teknoloji ile gümüş nanopartikül üretim yöntemi -9- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2017 Yeşil Teknoloji ile Gümüş Nanopartikül Üretim Yöntemi

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yol süpürme araçları için kabin dışına portatif olarak monte edilebilen susturucu -11- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2017 Yol Süpürme Araçları için Kabin Dışına Portatif Olarak Monte Edilebilen Susturucu

Manufacturing – İmalat

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yumurta sarısı ve kitosan içerikli yanık kremi -7- arinkom tto arinkom tto 2017 Yumurta sarısı ve kitosan içerikli yanık kremi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Pending Görsel bulunamadı
2017-01-01 00:00:00 yüksek mukavemetli makas mekanizması -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2017 Yüksek Mukavemetli Makas Mekanizması

Manufacturing – İmalat

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 3d bio-printing of artificial biological tissue networks -7- sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) 2016 3D Bio-Printing of Artificial Biological Tissue Networks

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Filed Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 3t tekerlekli tomruk taşıyıcı -9- istanbul tto istanbul tto 2016 3T Tekerlekli Tomruk Taşıyıcı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a butt welding machine with a cutter for a plastic pipe comprising a drive gear unit -11- yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2016 A Butt Welding Machine With A Cutter For a Plastic Pipe Comprising a Drive Gear Unit

Manufacturing – İmalat

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a cartılage slıcıng apparatus -7- ht-ttm ht-ttm 2016 A CARTILAGE SLICING APPARATUS

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a complıant wıper mechanısm -11- ht-ttm ht-ttm 2016 A COMPLIANT WIPER MECHANISM

Manufacturing – İmalat

HT-TTM FETHİYE KAYA Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a composite particle board with enhanced mechanical and physical performance -12- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2016 A composite Particle Board With Enhanced Mechanical And Physical Performance

Materials – Malzemeler

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a fully adjustable earplug technology -13- gama araştırma patent tasarım ve endüstriyel ürünler san. tic. ltd. şti. gama araştırma patent tasarım ve endüstriyel ürünler san. tic. ltd. şti. 2016 A fully Adjustable Earplug Technology

Personal Care – Kişisel Bakım

GAMA Araştırma Patent Tasarım ve Endüstriyel Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a novel medical device for voice therapy (doctorvox) -7- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2016 A Novel Medical Device for Voice Therapy (doctorVOX)

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a protectıve cover for probes of nuclear magnetıc resonance spectrometer -1- gebze teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi gebze teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2016 A PROTECTIVE COVER FOR PROBES OF NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROMETER

Chemicals – Kimyasallar

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a solutıon for extendıng shelf lıfe of ready-to-eat fresh fruıts and/or vegetables and an applıcatıon method thereof -5- ht-ttm ht-ttm 2016 A SOLUTION FOR EXTENDING SHELF LIFE OF READY-TO-EAT FRESH FRUITS AND/OR VEGETABLES AND AN APPLICATION METHOD THEREOF

Foods – Gıdalar

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 a surgıcal guıde -7- ht-ttm ht-ttm 2016 A SURGICAL GUIDE

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 akrilamid ve hidroksimetil furfural içeriği azaltılmış, suda çözünür kahve veya kahve ikamesi ve üretim yöntemi -5- ht-ttm ht-ttm 2016 AKRİLAMİD VE HİDROKSİMETİL FURFURAL İÇERİĞİ AZALTILMIŞ, SUDA ÇÖZÜNÜR KAHVE VEYA KAHVE İKAMESİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

HT-TTM FETHİYE KAYA Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 an adjustable bone plate -7- koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) 2016 An adjustable bone plate

Healthcare – Sağlık Hizmeti

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 an aggregate mould -12- ht-ttm ht-ttm 2016 AN AGGREGATE MOULD

Materials – Malzemeler

HT-TTM FETHİYE KAYA Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 an antibacterial membrane and a production method thereof -4- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2016 An Antibacterial Membrane And A Production Method Thereof

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 antıfungal compounds of (arylalkyl) azole derıvatıves ın the structure of oxıme ester -7- ht-ttm ht-ttm 2016 ANTIFUNGAL COMPOUNDS OF (ARYLALKYL) AZOLE DERIVATIVES IN THE STRUCTURE OF OXIME ESTER

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 anti patinaj sistemi -11- selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2016 Anti Patinaj Sistemi

Manufacturing – İmalat

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 araç koltukları için çift yönlü dahili bebek koltuğu -11- trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi 2016 ARAÇ KOLTUKLARI İÇİN ÇİFT YÖNLÜ DAHİLİ BEBEK KOLTUĞU

Manufacturing – İmalat

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Granted Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 atık tuğla tozu esaslı geopolimer -14- ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi 2016 Atık Tuğla Tozu Esaslı Geopolimer

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Pending Görsel bulunamadı
2016-01-01 00:00:00 bilgisayar destekli braılle alfabesi öğretim sistemi -8- trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi trakya üniversitesi teknoloji transferi uygulama ve araştırma merkezi 2016 BİLGİSAYAR DESTEKLİ BRAILLE ALFABESİ ÖĞRETİM SİSTEMİ