Patentler


Filtreleri temizle

Patent adı Patent teknoloji alanı Kurum adı Yetkili adı soyadı Patent durumu Patent Görseli
2022-10-12 17:12:34 ileri osmoz membran biyoreaktör sistemi için vakum destekli yeni bir işletme yöntemi -4- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 İLERİ OSMOZ MEMBRAN BİYOREAKTÖR SİSTEMİ İÇİN VAKUM DESTEKLİ YENİ BİR İŞLETME YÖNTEMİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-12 17:19:28 biyofilm nitrifikasyon- kontak denitrifikasyon sistemi ve yöntemi -4- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 BİYOFİLM NİTRİFİKASYON- KONTAK DENİTRİFİKASYON SİSTEMİ VE YÖNTEMİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:09:45 hızlı lıdar (ışık ile algılama ve mesafe tespiti) ve konum tespit uygulamaları için yenilikçi yöntem ve mekanizmalar -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 Hızlı LIDAR (Işık ile Algılama ve Mesafe Tespiti) ve Konum Tespit Uygulamaları için Yenilikçi Yöntem ve Mekanizmalar

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:16:34 şehir ortamı için drone tespit sistemi -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 Şehir Ortamı İçin Drone Tespit Sistemi

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:18:42 dokunmamış tekstil yüzeyi tabanlı bir mikroakışkan aygıt ve üretim yöntemi -12- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 Dokunmamış Tekstil Yüzeyi Tabanlı Bir Mikroakışkan Aygıt ve Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:27:16 mısır koçanı, buğday kepeği, ayçiçek tablası ve yağ asitleri kullanılarak yağ içinde su (w/o) emülsiyon sistemlerine uygun emülgatörlerin üretimi -5- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 Mısır koçanı, Buğday kepeği, Ayçiçek tablası ve yağ asitleri kullanılarak yağ içinde su (w/o) emülsiyon sistemlerine uygun emülgatörlerin üretimi

Foods – Gıdalar

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:27:27 hassas ayarlanabilir güç aktarım oranlarına sahip vites sistemi -2- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 Hassas Ayarlanabilir Güç Aktarım Oranlarına Sahip Vites Sistemi

Electronics – Elektronik

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:34:37 milimetre dalga mobil iletişim altyapılarına uygun, yüzey deformasyonları kullanan kapsama arttırıcı pasif yansıtıcılar için tasarım ve üretim metodu -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 Milimetre Dalga Mobil İletişim Altyapılarına Uygun, Yüzey Deformasyonları Kullanan Kapsama Arttırıcı Pasif Yansıtıcılar için Tasarım ve Üretim Metodu

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:37:47 iletken polimer kaplı tekstil malzemesi üretim yöntemi ve bu yönteme uygun olarak çalışan bir düzenek -12- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 İLETKEN POLİMER KAPLI TEKSTİL MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ VE BU YÖNTEME UYGUN OLARAK ÇALIŞAN BİR DÜZENEK

Materials – Malzemeler

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 10:58:33 sars-cov-2 virüsünün fiber halka döngü sönümleme spektroskopi tekniğinin uygulandığı fiber optik sensörler kullanılarak nefesten teşhisi -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 SARS-CoV-2 Virüsünün Fiber Halka Döngü Sönümleme Spektroskopi Tekniğinin Uygulandığı Fiber Optik Sensörler Kullanılarak Nefesten Teşhisi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 11:08:27 mobil sanal gerçeklik ve göz takibi sistemleri ile tehlike tespit eğitimi ve ölçümü -8- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 Mobil Sanal Gerçeklik ve Göz Takibi Sistemleri ile Tehlike Tespit Eğitimi ve Ölçümü

Infocomm – Bilişim

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 11:22:30 elektrik makinaları için bir arıza erken teşhis yöntemi -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 Elektrik Makinaları için Bir Arıza Erken Teşhis Yöntemi

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 11:29:43 çelik-betonarme kompozit yapılar için bulonlu korniyerli sökülebilir ankraj -11- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2022 Çelik-Betonarme Kompozit Yapılar için Bulonlu Korniyerli Sökülebilir Ankraj

Manufacturing – İmalat

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Feride Eylül Özkul Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 13:49:29 süperhidrofobik nanokompozit bir kaplama -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 SÜPERHiDROFOBiK NANOKOMPOZiT BiR KAPLAMA

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:03:12 yeni nesil karbon temelli elektrokimyasal elektrot ve üretimi -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 YENİ NESİL KARBON TEMELLİ ELEKTROKİMYASAL ELEKTROT VE ÜRETİMİ

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:05:45 yüksek mukavemetli makas mekanizması -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 YÜKSEK MUKAVEMETLİ MAKAS MEKANİZMASI

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:10:39 salvectan - kaçak akım koruma cihazı -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 SALVECTAN - KAÇAK AKIM KORUMA CİHAZI

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:13:26 farklı kimyasallarla silisyum karbür (silikon karbid) (sic) üretim yöntemi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 FARKLI KİMYASALLARLA SİLİSYUM KARBÜR (SİLİKON KARBİD) (SiC) ÜRETİM YÖNTEMİ

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:15:51 yeni nesil organik ses yalıtım levhası -14- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 YENİ NESİL ORGANİK SES YALITIM LEVHASI

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:18:28 ilaç salınımında kullanılmak üzere polimerik hidrojel üretimi için bir yöntem -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 İlaç salınımında kullanılmak üzere polimerik hidrojel üretimi için bir yöntem

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:20:39 yüksek antikanser aktiviteye sahip yeni bir kanser ilacının geliştirilmesi -9- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 YÜKSEK ANTİKANSER AKTİVİTEYE SAHİP YENİ BİR KANSER İLACININ GELİŞTİRİLMESİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:21:58 benzanilit molibdat kapasitör sentezi ve üretim yöntemi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 BENZANİLİT MOLİBDAT KAPASİTÖR SENTEZİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 14:24:55 astarsız giysilerde tek parça olarak kesilmiş tek veya çift biyeli kapaklı fleto cebin işlenmesi -12- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 ASTARSIZ GİYSİLERDE TEK PARÇA OLARAK KESİLMİŞ TEK VEYA ÇİFT BİYELİ KAPAKLI FLETO CEBİN İŞLENMESİ

Materials – Malzemeler

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 15:41:08 biyouyumlu malzemeler ile ucuz ve kolay üretilebilir süperhidrofobik bir kaplama -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 BİYOUYUMLU MALZEMELER İLE UCUZ VE KOLAY ÜRETİLEBİLİR SÜPERHİDROFOBİK BİR KAPLAMA

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 15:42:33 atık yağlardan yakıt ve yakıt katkı maddelerinin üretim yöntemi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 ATIK YAĞLARDAN YAKIT VE YAKIT KATKI MADDELERİNİN ÜRETİM YÖNTEMİ

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 15:44:32 firesiz tüy/elyaf ve lif serme makinesi ve yöntemi -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 FİRESİZ TÜY/ELYAF VE LİF SERME MAKİNESİ VE YÖNTEMİ

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 15:52:05 bir süspansiyon sistemi -10- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 Bir Süspansiyon Sistemi

Logistics – Lojistik

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 15:54:50 kontrollü flor salınımı yapan ağız içi hareketli yer tutucu -9- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 KONTROLLÜ FLOR SALINIMI YAPAN AĞIZ İÇİ HAREKETLİ YER TUTUCU

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 15:56:27 kan dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücre -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 KAN DOKUSUNDAN ELDE EDİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 15:58:37 bitki ekstrelerinden enzimlere alternatif nano biyokatalizörlerin üretilmesi ve plastik üretiminde kullanılması -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 BİTKİ EKSTRELERİNDEN ENZİMLERE ALTERNATİF NANO BİYOKATALİZÖRLERİN ÜRETİLMESİ VE PLASTİK ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 16:02:22 fiziksel olarak kopyalanamayan güvenlik etiketleri -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 FİZİKSEL OLARAK KOPYALANAMAYAN GÜVENLİK ETİKETLERİ

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 16:04:47 penisilin türevleri ve bunların sentezlenmesi için yöntem -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 PENİSİLİN TÜREVLERİ VE BUNLARIN SENTEZLENMESİ İÇİN YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 16:10:08 petrol ve yağ sızıntılarıyla mücadelede bitkisel bazlı emici biyoteknolojik ürün -14- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 Petrol ve Yağ Sızıntılarıyla Mücadelede Bitkisel Bazlı Emici Biyoteknolojik Ürün

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-13 16:17:06 ısıl pil ateş tuğlası -14- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 ISIL PİL ATEŞ TUĞLASI

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 08:54:23 kendiliğinden düzenlenen hiyerarşik yapılar ile dayanıklı süperhidrofobik kaplamalar -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 KENDİLİĞİNDEN DÜZENLENEN HİYERARŞİK YAPILAR İLE DAYANIKLI SÜPERHİDROFOBİK KAPLAMALAR

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 08:56:24 mannheımıa haemolytıca serotip a1 yatay akış immünokromatografi teşhis kiti -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 MANNHEIMIA HAEMOLYTICA SEROTİP A1 YATAY AKIŞ İMMÜNOKROMATOGRAFİ TEŞHİS KİTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 08:58:18 oluklu dokusuz yüzey üretimi için makine -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 OLUKLU DOKUSUZ YÜZEY ÜRETİMİ İÇİN MAKİNE

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 09:01:06 ms hastalığı tedavisinde beta-kazomorfin peptitlerinin kullanılması -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 MS HASTALIĞI TEDAVİSİNDE BETA-KAZOMORFİN PEPTİTLERİNİN KULLANILMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 09:02:31 bakteri kültüründen metisilin dirençli doğal kaynaklı hızlı tanı testi -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 BAKTERİ KÜLTÜRÜNDEN METİSİLİN DİRENÇLİ DOĞAL KAYNAKLI HIZLI TANI TESTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 09:04:35 otomatik yedek lastik çıkartma düzeneği -10- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 OTOMATİK YEDEK LASTİK ÇIKARTMA DÜZENEĞİ

Logistics – Lojistik

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 09:06:54 lazerli malzeme farklılığı algılama sistemi -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 LAZERLİ MALZEME FARKLILIĞI ALGILAMA SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 09:08:25 modüler prizmatik yapısal kiriş üretimi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 MODÜLER PRİZMATİK YAPISAL KİRİŞ ÜRETİMİ

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 09:14:20 bor fiber takviyeli polimer donatılı stratejik, yerli demiryolu traversi -12- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 BOR FİBER TAKVİYELİ POLİMER DONATILI STRATEJİK, YERLİ DEMİRYOLU TRAVERSİ

Materials – Malzemeler

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:14:25 birden fazla pompanın birarada çalıştırılması için yapay arı koloni algoritması temelli bir yöntem ve bir su temin sistemi -4- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 BİRDEN FAZLA POMPANIN BİRARADA ÇALIŞTIRILMASI İÇİN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI TEMELLİ BİR YÖNTEM VE BİR SU TEMİN SİSTEMİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:17:10 myocardıum rejenerasyonu için bir kardiyak yama -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 MYOCARDIUM REJENERASYONU İÇİN BİR KARDİYAK YAMA

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:19:17 sülükle tedavi aparatı -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 SÜLÜKLE TEDAVİ APARATI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:21:56 pet kullanımında ortaya çıkan asetaldehit, karboksilik uç grup, dietilen glikol miktarının azaltılması için pmma içeren bir pet üretim yöntemi -4- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 PET Kullanımında Ortaya Çıkan Asetaldehit, Karboksilik Uç Grup, Dietilen Glikol Miktarının Azaltılması İçin PMMA İçeren Bir Pet Üretim Yöntemi

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:23:36 virüslerinin üremesi ve aşı geliştirmek için yeni bir besiyeri tasarımı -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 VİRÜSLERİNİN ÜREMESİ VE AŞI GELİŞTİRMEK İÇİN YENİ BİR BESİYERİ TASARIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:25:13 yeni bir yakıt katkı maddesi üretim metodu -4- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 YENİ BİR YAKIT KATKI MADDESİ ÜRETİM METODU

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:26:53 laboratuvar testinin tanı doğruluğunu değerlendirmek için güvenli ve gizlilik korumalı bir sistemi -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 Laboratuvar testinin tanı doğruluğunu değerlendirmek için güvenli ve gizlilik korumalı bir sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:28:22 bir dnd üretral katateri -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 Bir DND Üretral Katateri

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:30:26 silika aerojel katkılı polimer malzemenin ısı yalıtımında kullanımı -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 SİLİKA AEROJEL KATKILI POLİMER MALZEMENİN ISI YALITIMINDA KULLANIMI

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-14 10:31:41 5-fenil-2-[2-(fenilmetiliden)hidrazino]-1h-imidazol-4-ol ve türevlerinin sentezi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2022 5-Fenil-2-[2-(Fenilmetiliden)Hidrazino]-1H-İmidazol-4-ol ve Türevlerinin Sentezi

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Serhat DALKILIÇ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-18 09:59:12 açık alan hava kalitesi izleme ve erken uyarı sistemi -4- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2022 Açık Alan Hava Kalitesi İzleme ve Erken Uyarı Sistemi

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 09:15:14 bir yangın müdahale kulesi -4- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Bir Yangın Müdahale Kulesi

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 09:29:22 saç ekimi işlemi için ekim yapılacak noktaların belirlenmesinde kaos kontrollü görüntü işleme tabanlı karar destek sistemi -7- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 SAÇ EKİMİ İŞLEMİ İÇİN EKİM YAPILACAK NOKTALARIN BELİRLENMESİNDE KAOS KONTROLLÜ GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI KARAR DESTEK SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 09:35:46 bir yangın müdahale sistemi -4- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Bir Yangın Müdahale Sistemi

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 09:45:21 bir oligonükleotid bileşimi ve bu oligonükleotid bileşimi kullanımı -9- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Bir Oligonükleotid Bileşimi ve Bu Oligonükleotid Bileşimi Kullanımı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 09:46:34 cem grubu çimentoların ana sınıfını belirleyen test cihazı -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 CEM GRUBU ÇİMENTOLARIN ANA SINIFINI BELİRLEYEN TEST CİHAZI

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 09:59:22 büz üzerine geotekstil keçe kullanarak patlama sönümlenmesi -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 BÜZ ÜZERİNE GEOTEKSTİL KEÇE KULLANARAK PATLAMA SÖNÜMLENMESİ

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 10:04:34 kuru hidratasyon yöntemiyle cem çimentoların ana sınıfının belirlemesi -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 KURU HİDRATASYON YÖNTEMİYLE CEM ÇİMENTOLARIN ANA SINIFININ BELİRLEMESİ

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 10:10:37 yol alt yapısında kullanılan büze temas eden paralel ikinci bir büz yerleştirerek patlama enerjisinin ikinci büzden tahliye edilmesi -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 YOL ALT YAPISINDA KULLANILAN BÜZE TEMAS EDEN PARALEL İKİNCİ BİR BÜZ YERLEŞTİREREK PATLAMA ENERJİSİNİN İKİNCİ BÜZDEN TAHLİYE EDİLMESİ

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 10:29:12 bir maske bir nefes kafesi -7- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Bir Maske Bir Nefes Kafesi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 10:51:31 cnc dik işlem merkezli tezgâhlara adapte edilebilen 3b yazıcı ünitesi -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 CNC DİK İŞLEM MERKEZLİ TEZGÂHLARA ADAPTE EDİLEBİLEN 3B YAZICI ÜNİTESİ

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 10:57:03 faz değiştiren malzeme (fdm) tankının spiral borulu ısı değiştirgeci olarak kullanıldığı su akışlı pencere sistemi -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME (FDM) TANKININ SPİRAL BORULU ISI DEĞİŞTİRGECİ OLARAK KULLANILDIĞI SU AKIŞLI PENCERE SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 11:25:53 doku ve hücre görüntülerini iyileştirme yöntemi -7- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Doku ve Hücre Görüntülerini İyileştirme Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 14:04:16 gerçek zamanlı sualtı görüntü iyileştirme yöntemi -2- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Gerçek Zamanlı Sualtı Görüntü İyileştirme Yöntemi

Electronics – Elektronik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-19 14:08:42 manifold bozulması ile imge kalitesi değerlendirmesi -2- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Manifold Bozulması ile İmge Kalitesi Değerlendirmesi

Electronics – Elektronik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-20 09:57:03 canlı uterus içindeki gaz çeşitlerinin sensör teknolojisiyle belirlenmesini sağlayan karar destek sistemi -7- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 CANLI UTERUS İÇİNDEKİ GAZ ÇEŞİTLERİNİN SENSÖR TEKNOLOJİSİYLE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN KARAR DESTEK SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-20 10:08:02 mini uydu sistemi elektronik ekipmanlarının ısıl yönetiminde kullanılan ısı değiştirgeçlerinde nano-ötektik faz değiştiren malzeme -2- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2022 MİNİ UYDU SİSTEMİ ELEKTRONİK EKİPMANLARININ ISIL YÖNETİMİNDE KULLANILAN ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİNDE NANO-ÖTEKTİK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME

Electronics – Elektronik

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 14:23:50 jel tipi aküler için yeni bir katkı maddesi -1- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 Jel Tipi Aküler İçin Yeni Bir Katkı Maddesi

Chemicals – Kimyasallar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 15:21:33 ß -siklodekstrin ile oluşturulan juglon kompleksleri. -1- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 ß -siklodekstrin ile oluşturulan juglon kompleksleri.

Chemicals – Kimyasallar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 15:27:57 tarihi yapıların restorasyonlarında kullanılabilir bir enjeksiyon malzemesi -1- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 TARİHİ YAPILARIN RESTORASYONLARINDA KULLANILABİLİR BİR ENJEKSİYON MALZEMESİ

Chemicals – Kimyasallar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 15:30:58 reolojik özellikleri ayarlanmış gıda ürünü -5- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 Reolojik özellikleri ayarlanmış gıda ürünü

Foods – Gıdalar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 15:45:53 ct-dna ve bsa üzerinde kendiliğinden düzenlenen gümüş nanoparçacıkların fotokimyasal sentezi ve karakterizasyonu -12- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 ct-DNA ve BSA üzerinde kendiliğinden düzenlenen gümüş nanoparçacıkların fotokimyasal sentezi ve karakterizasyonu

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 15:57:10 bir traksiyon cihazı -12- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 Bir Traksiyon Cihazı

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 16:01:33 bir giyilebilir ayak bileği rehabilitasyon robotu sistemi ve buna ilişkin bir yöntem -7- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 BİR GİYİLEBİLİR AYAK BİLEĞİ REHABİLİTASYON ROBOTU SİSTEMİ VE BUNA İLİŞKİN BİR YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 16:12:21 vites birimi içeren tıraşlayıcılı bir plastik boru alın kaynak makinesi -11- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 Vites birimi içeren tıraşlayıcılı bir plastik boru alın kaynak makinesi

Manufacturing – İmalat

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-21 16:19:06 konum belirleyen bir cihaz ve otonom bir haritalama ve konum belirleme yöntemi -2- yıldız teknik üniversitesi yıldız teknik üniversitesi 2022 KONUM BELİRLEYEN BİR CİHAZ VE OTONOM BİR HARİTALAMA VE KONUM BELİRLEME YÖNTEMİ

Electronics – Elektronik

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TAMER YILMAZ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 09:39:20 bir kafa içi basınç sensörü -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2022 BİR KAFA İÇİ BASINÇ SENSÖRÜ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:02:14 bölünen kanser hücresi tespitinde fosfo-keratin 8’in biyobelirteç olarak kullanımı -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2022 BÖLÜNEN KANSER HÜCRESİ TESPİTİNDE FOSFO-KERATİN 8’İN BİYOBELİRTEÇ OLARAK KULLANIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:22:09 güç tutuşur özellikli antimikrobiyal katkı malzemesi -12- arinkom tto arinkom tto 2022 GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLİKLİ ANTİMİKROBİYAL KATKI MALZEMESİ

Materials – Malzemeler

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:27:13 bir mavi küf aromalı çikolata ve hazırlama yöntemi -5- arinkom tto arinkom tto 2022 BİR MAVİ KÜF AROMALI ÇİKOLATA VE HAZIRLAMA YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:28:31 araçlarda kullanılmaya uygun çok kademeli kompozit yaprak yay sistemi -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 ARAÇLARDA KULLANILMAYA UYGUN ÇOK KADEMELİ KOMPOZİT YAPRAK YAY SİSTEMİ

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:31:37 buzlanmanın ve buz çözülmesinin izlenmesi için bir cihaz ve yöntem -2- koç üniversitesi koç üniversitesi 2022 BUZLANMANIN VE BUZ ÇÖZÜLMESİNİN İZLENMESİ İÇİN BİR CİHAZ VE YÖNTEM

Electronics – Elektronik

Koç Üniversitesi Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:32:37 akciğer kanseri tedavisinde hedefe yönelik yeni triazolotiyadiazin türevleri -1- arinkom tto arinkom tto 2022 AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK YENİ TRİAZOLOTİYADİAZİN TÜREVLERİ

Chemicals – Kimyasallar

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:37:15 akt inhibisyonu aracılığıyla a549 hücrelerinde sitotoksik ve apoptotik etki gösteren yeni triazol ve triazolotiyadiazin türevleri -7- arinkom tto arinkom tto 2022 AKT İNHİBİSYONU ARACILIĞIYLA A549 HÜCRELERİNDE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİ GÖSTEREN YENİ TRİAZOL VE TRİAZOLOTİYADİAZİN TÜREVLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:39:47 koagülasyon yoluyla ham işleme için seramik hamuru hazırlanması -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 KOAGÜLASYON YOLUYLA HAM İŞLEME İÇİN SERAMİK HAMURU HAZIRLANMASI

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:42:42 barajlarda buharlaşmanın azaltılması için biyofilm içeren çok katmanlı bir panel -4- arinkom tto arinkom tto 2022 BARAJLARDA BUHARLAŞMANIN AZALTILMASI İÇİN BİYOFİLM İÇEREN ÇOK KATMANLI BİR PANEL

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:47:08 polimer matrisli süper emici bir malzeme -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 POLİMER MATRİSLİ SÜPER EMİCİ BİR MALZEME

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:47:30 geri dönüşüm camlardan elde edilen çok amaçlı cam köpüğü -6- arinkom tto arinkom tto 2022 GERİ DÖNÜŞÜM CAMLARDAN ELDE EDİLEN ÇOK AMAÇLI CAM KÖPÜĞÜ

Green Building – Ekolojik Binalar

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:49:38 termokromik pigment bazlı çözeltinin tekstil ürününe uygulanması için bir yöntem -7- arinkom tto arinkom tto 2022 TERMOKROMİK PİGMENT BAZLI ÇÖZELTİNİN TEKSTİL ÜRÜNÜNE UYGULANMASI İÇİN BİR YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:50:20 giyilebilir grafen tekstil temelli elektro-oküler izleme ve nesne etkileşim sistemi -7- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 GİYİLEBİLİR GRAFEN TEKSTİL TEMELLİ ELEKTRO-OKÜLER İZLEME VE NESNE ETKİLEŞİM SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:54:55 mobil, hızlı ve temiz enerji kullanan elektrikli araç şarj sistemi -10- arinkom tto arinkom tto 2022 MOBİL, HIZLI VE TEMİZ ENERJİ KULLANAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMİ

Logistics – Lojistik

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:57:17 donmuş gözenekli ortam için hacim değişikliği ölçüm aparatı -12- arinkom tto arinkom tto 2022 DONMUŞ GÖZENEKLİ ORTAM İÇİN HACİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖLÇÜM APARATI

Materials – Malzemeler

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 10:58:59 yapı elemanlarının onarımı ve güçlendirmesi için atık kot esaslı sargı kumaşı -12- arinkom tto arinkom tto 2022 YAPI ELEMANLARININ ONARIMI VE GÜÇLENDİRMESİ İÇİN ATIK KOT ESASLI SARGI KUMAŞI

Materials – Malzemeler

ARİNKOM TTO Aynur GÜNEŞ KAHRAMAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 11:02:41 kontrollü salım sağlayan pestisit yüklü sera örtüsü -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 KONTROLLÜ SALIM SAĞLAYAN PESTİSİT YÜKLÜ SERA ÖRTÜSÜ

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 11:07:33 tersinir çapraz bağlama ile antrasen-fonksiyonelleştirilmiş glikan bazlı hidrojel -12- koç üniversitesi koç üniversitesi 2022 Tersinir çapraz bağlama ile antrasen-fonksiyonelleştirilmiş glikan bazlı hidrojel

Materials – Malzemeler

Koç Üniversitesi Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 11:09:51 plörodez işleminde kullanılan bir zeolit -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Plörodez İşleminde Kullanılan Bir Zeolit

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Tuğba Öztürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 11:21:28 kuvvet geri beslemeli fren pedalı sistemi -4- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 KUVVET GERİ BESLEMELİ FREN PEDALI SİSTEMİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 11:49:47 mikroakışkan tromboelastometri cihazı -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2022 Mikroakışkan Tromboelastometri Cihazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 13:55:29 bir mayın tarama aracı -2- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Bir Mayın Tarama Aracı

Electronics – Elektronik

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Tuğba Öztürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 14:12:01 artırılmış gerçeklı̇k desteklı̇ öğretı̇cı̇ oyuncak setı̇ -8- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Artırılmış Gerçeklı̇k Desteklı̇ Öğretı̇cı̇ Oyuncak Setı̇

Infocomm – Bilişim

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 14:15:28 elektrikli bisikletlerde pil hazneli kadro -12- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Elektrikli Bisikletlerde Pil Hazneli Kadro

Materials – Malzemeler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 14:18:01 giyilebilir egzersiz aleti -7- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Giyilebilir Egzersiz Aleti

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 14:22:47 hücresel otomatlar ile kümeleme probleminin ısı yayılımı tabanlı çözülmesine yönelik bir yöntem -8- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 HÜCRESEL OTOMATLAR İLE KÜMELEME PROBLEMİNİN ISI YAYILIMI TABANLI ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM

Infocomm – Bilişim

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Tuğba Öztürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-27 16:46:04 gnss sınyallerınden daha düşük frekanslar kullanan iç mekan konumlandırma sıstemlerı ıçın bır gnss tekrarlayıcı mımarısı ve konum bulma metodu -2- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 GNSS SINYALLERINDEN DAHA DÜŞÜK FREKANSLAR KULLANAN İÇ MEKAN KONUMLANDIRMA SISTEMLERI IÇIN BIR GNSS TEKRARLAYICI MIMARISI VE KONUM BULMA METODU

Electronics – Elektronik

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 14:24:38 katlanabilir, aydınlatmalı tezgah -12- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Katlanabilir, Aydınlatmalı Tezgah

Materials – Malzemeler

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 14:34:32 dı̇jı̇tal ekran ı̇çeren bı̇r koruma kaskı -2- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Dı̇jı̇tal Ekran İçeren Bı̇r Koruma Kaskı

Electronics – Elektronik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 14:59:19 taşıtlar için bir üretim sistemi -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Taşıtlar İçin Bir Üretim Sistemi

Energy – Enerji

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Tuğba Öztürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 15:02:25 hücresel otomatlar ile sınıflandırma probleminin ısı yayılımı tabanlı çözülmesine yönelik bir yöntem -8- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 HÜCRESEL OTOMATLAR İLE SINIFLANDIRMA PROBLEMİNİN ISI YAYILIMI TABANLI ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM

Infocomm – Bilişim

Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Tuğba Öztürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-31 14:47:44 termoset reçineler için polioksazolin bazlı termal geciktirici kürleme ajanları -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 TERMOSET REÇİNELER İÇİN POLİOKSAZOLİN BAZLI TERMAL GECİKTİRİCİ KÜRLEME AJANLARI

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 16:40:45 the use of photothermalagents ın the air filters -4- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 The Use Of PhotothermalAgents In The Air Filters

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 16:43:22 taşınabilir dijital bir türk kahvesi makinesi ve çalışma yöntemi -2- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Taşınabilir Dijital Bir Türk Kahvesi Makinesi ve Çalışma Yöntemi

Electronics – Elektronik

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 16:47:20 uç eyleyici mekanizması ile nesne manipülasyonu için hibrit kuvvet-konum kontrolü tabanlı kayma önleyici karar mekanizması ve kontrol algoritmasını kullanan bir işlemci -11- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Uç Eyleyici Mekanizması İle Nesne Manipülasyonu İçin Hibrit Kuvvet-Konum Kontrolü Tabanlı Kayma Önleyici Karar Mekanizması Ve Kontrol Algoritmasını Kullanan Bir İşlemci

Manufacturing – İmalat

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-24 16:50:31 vareniklinin inflamatuvar sitokinleri baskılayıcı etkinliği ile tedavide yeniden konumlandırılması -9- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Vareniklinin İnflamatuvar Sitokinleri Baskılayıcı Etkinliği ile Tedavide Yeniden Konumlandırılması

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-25 11:46:46 immüno-optomanyetik bakım noktası testi, çok fonksiyonel optomanyetik kuantum dot nanokristaller (mqds) kullanarak analit tespitinin yöntem ve kiti -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 İmmüno-Optomanyetik Bakım Noktası Testi, Çok Fonksiyonel Optomanyetik Kuantum Dot Nanokristaller (Mqds) Kullanarak Analit Tespitinin Yöntem ve Kiti

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-25 13:25:48 geliştirilmiş antimikrobiyal etkinlik için 5nm'nin altında nanoparçacıklara sahip polimer nanokompozitler -12- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 Geliştirilmiş Antimikrobiyal Etkinlik İçin 5nm'nin Altında Nanoparçacıklara Sahip Polimer Nanokompozitler

Materials – Malzemeler

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-25 14:06:08 faz değişim malzemesi içeren polimerik bileşim -5- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 Faz Değişim Malzemesi İçeren Polimerik Bileşim

Foods – Gıdalar

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-25 15:41:10 gıdaların tazeliğini korumak için bir polimerik malzeme -5- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 Gıdaların Tazeliğini Korumak İçin Bir Polimerik Malzeme

Foods – Gıdalar

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-25 16:44:55 bir nanoplazmonik biyosensör -9- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 Bir Nanoplazmonik Biyosensör

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-26 09:19:49 çok tabakalı nanodispers kristal bor kullanımı. -3- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 Çok Tabakalı Nanodispers Kristal Bor Kullanımı.

Energy – Enerji

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-26 09:36:23 ın vitro point-of-care assay method/process using a combination of bioactivated non-magnetic and magnetic quantum dots for rapid ımmuno-optomagnetic detection of serum biomarkers ın free solution -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 In Vitro Point-Of-Care Assay Method/Process Using A Combination Of Bioactivated Non-Magnetic And Magnetic Quantum Dots For Rapid Immuno-Optomagnetic Detection Of Serum Biomarkers In Free Solution

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-26 16:57:44 emniyetli en yakın mesafe araç takip sistemi -2- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2022 EMNİYETLİ EN YAKIN MESAFE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

İstanbul Okan Üniversitesi Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-27 09:51:51 heterojen yapıların üç boyutlu basımı için yöntem -11- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 HETEROJEN YAPILARIN ÜÇ BOYUTLU BASIMI İÇİN YÖNTEM

Manufacturing – İmalat

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-31 16:34:36 bir ortam oynatıcıda ilgi noktalarının gösterilmesine yönelik bir yöntem -8- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Bir Ortam Oynatıcıda İlgi Noktalarının Gösterilmesine Yönelik Bir Yöntem

Infocomm – Bilişim

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-31 16:40:45 sinirsel ağ modellerinin yönetimi için bir sistem ve yöntem -8- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Sinirsel Ağ Modellerinin Yönetimi İçin Bir Sistem Ve Yöntem

Infocomm – Bilişim

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-10-31 16:45:17 pnömatik yapay kas içeren robotik manipülatör -7- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Pnömatik Yapay Kas İçeren Robotik Manipülatör

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-01 09:03:28 yüzücülere yönelik optik veri iletim sistemi -8- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Yüzücülere Yönelik Optik Veri İletim Sistemi

Infocomm – Bilişim

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-01 09:09:28 bir akışkan parçalayıcı -11- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Bir Akışkan Parçalayıcı

Manufacturing – İmalat

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-01 09:21:51 yapısal ve çevresel faktörler ışığında bir yapı sisteminin tasarım ve üretim yöntemi -12- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 Yapısal ve Çevresel Faktörler Işığında Bir Yapı Sisteminin Tasarım Ve Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-01 09:24:54 anklemech: 3 serbestlik dereceli ayak bileği protezi -7- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 AnkleMech: 3 Serbestlik Dereceli Ayak Bileği Protezi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-01 09:26:56 handmech: hafif kompakt bir el mekanizması -7- özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2022 HandMech: Hafif Kompakt Bir El Mekanizması

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Güler Çelik Karabulut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-04 12:55:47 antibakteriyel, etilen temizleyici ve bariyer özellikli gıda ambalaj malzemesi -5- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 ANTİBAKTERİYEL, ETİLEN TEMİZLEYİCİ VE BARİYER ÖZELLİKLİ GIDA AMBALAJ MALZEMESİ

Foods – Gıdalar

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-04 13:00:12 parçacık topaklanmasını önlemeye yönelik akış sistemi -11- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 PARÇACIK TOPAKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK AKIŞ SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-04 14:02:28 otomatik sinek tuzağı -4- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 OTOMATİK SİNEK TUZAĞI

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-04 13:07:03 takım tutucu uzatmaların tasarım optimizasyonu -11- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 TAKIM TUTUCU UZATMALARIN TASARIM OPTİMİZASYONU

Manufacturing – İmalat

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-04 14:42:52 5g full duplex ve masif mımo sistemler için uyarlamalı bir özgirişimi baskılama sistemi -2- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 5G FULL DUPLEX VE MASİF MIMO SİSTEMLER İÇİN UYARLAMALI BİR ÖZGİRİŞİMİ BASKILAMA SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 12:11:35 commıphora molmol (myrrh) reçine ekstraktları ve bunların yara, mukozit ve diğer hastalıkların önlenmesi, iyileşmesi ve tedavisi için kullanılması -7- teknopark istanbul teknopark istanbul 2022 Commıphora Molmol (Myrrh) Reçine Ekstraktları Ve Bunların Yara, Mukozit Ve Diğer Hastalıkların Önlenmesi, İyileşmesi Ve Tedavisi İçin Kullanılması

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Teknopark İstanbul Nurcan ALTAY Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 12:14:46 karina temizlik robotu (fırçanın montaj kolaylığı ve vakum kanalının l forma sahip olması) -2- teknopark istanbul teknopark istanbul 2022 Karina Temizlik Robotu (Fırçanın Montaj Kolaylığı ve Vakum Kanalının L Forma Sahip Olması)

Electronics – Elektronik

Teknopark İstanbul Nurcan ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 13:09:52 haberleşen, uzaktan yönlendirilen batarya yaşam döngüsü optimizasyon sistemi ve bunun yöntemi -2- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2022 HABERLEŞEN, UZAKTAN YÖNLENDİRİLEN BATARYA YAŞAM DÖNGÜSÜ OPTİMİZASYON SİSTEMİ VE BUNUN YÖNTEMİ

Electronics – Elektronik

İstanbul Okan Üniversitesi Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 13:53:07 gerçek yol şartlarında hızlandırılmış sanal otonom araç test sistemi -2- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2022 GERÇEK YOL ŞARTLARINDA HIZLANDIRILMIŞ SANAL OTONOM ARAÇ TEST SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

İstanbul Okan Üniversitesi Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 14:36:50 bağlam duyarlı operasyon tabanlı erişim denetimi yöntemi -8- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2022 Bağlam Duyarlı Operasyon Tabanlı Erişim Denetimi Yöntemi

Infocomm – Bilişim

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Selen Örnek Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 14:44:47 kaotik el mikseri tasarımı -2- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2022 Kaotik El Mikseri Tasarımı

Electronics – Elektronik

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Selen Örnek Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 14:46:27 kurutulmuş meyve ürünü -5- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2022 Kurutulmuş Meyve Ürünü

Foods – Gıdalar

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Selen Örnek Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 14:48:01 balıketi ve balık kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş glutenli/glutensiz makarna -5- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2022 Balıketi ve Balık Kılçığı Tozu İle Zenginleştirilmiş Glutenli/Glutensiz Makarna

Foods – Gıdalar

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Selen Örnek Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 14:49:57 dijital moda beğeni ölçer sistemi -8- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2022 Dijital Moda Beğeni Ölçer Sistemi

Infocomm – Bilişim

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Selen Örnek Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 14:52:50 bir güneş kırıcı sistemi -6- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2022 Bir Güneş Kırıcı Sistemi

Green Building – Ekolojik Binalar

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Selen Örnek Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 15:42:48 doğal ve sürdürülebilir bir kayganlaştırıcı jel formülasyonu ve üretim yöntemi -7- teknopark istanbul teknopark istanbul 2022 Doğal Ve Sürdürülebilir Bir Kayganlaştırıcı Jel Formülasyonu Ve Üretim Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Teknopark İstanbul Nurcan ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 15:30:09 dental üniteler için aerosol saçılımını önleyici kutu -7- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2022 DENTAL ÜNİTELER İÇİN AEROSOL SAÇILIMINI ÖNLEYİCİ KUTU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Okan Üniversitesi Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 15:35:55 sirkadiyen anne sütü saklama poşeti -7- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2022 SİRKADİYEN ANNE SÜTÜ SAKLAMA POŞETİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Okan Üniversitesi Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 16:15:37 ses frekansları ile bazı hastalıkların teşhisi (ainalyze) -2- teknopark istanbul teknopark istanbul 2022 Ses Frekansları ile Bazı Hastalıkların Teşhisi (Ainalyze)

Electronics – Elektronik

Teknopark İstanbul Nurcan ALTAY Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 16:27:50 aynısefa yağı içeren multi probiyotik yağ kombinasyonu ve üretim yöntemi -7- teknopark istanbul teknopark istanbul 2022 Aynısefa Yağı İçeren Multi Probiyotik Yağ Kombinasyonu Ve Üretim Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Teknopark İstanbul Nurcan ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 17:30:28 antikanser ve antiviral tedavi için geliştirilmiş bir ilaç ve bu ilacın sentez yöntemi -7- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2022 ANTİKANSER VE ANTİVİRAL TEDAVİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR İLAÇ VE BU İLACIN SENTEZ YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İsmail ŞIK Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 17:32:39 tekstil döşemelerinde kalınlık, kalınlık kaybı ve rezilyans ölçümü test cihazı -11- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2022 TEKSTİL DÖŞEMELERİNDE KALINLIK, KALINLIK KAYBI VE REZİLYANS ÖLÇÜMÜ TEST CİHAZI

Manufacturing – İmalat

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İsmail ŞIK Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 17:34:13 karaciğer tip 2, tip 3 ve tip 4 kist hidatiklerinde germinatif membran ile kız veziküllerin fiziksel ve kimyasal etkileşimlerle parçalanarak sıvı halinin aspire edilmesi -7- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2022 KARACİĞER TİP 2, TİP 3 VE TİP 4 KİST HİDATİKLERİNDE GERMİNATİF MEMBRAN İLE KIZ VEZİKÜLLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ETKİLEŞİMLERLE PARÇALANARAK SIVI HALİNİN ASPİRE EDİLMESİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İsmail ŞIK Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 17:35:51 uterin manipülatör -7- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2022 UTERİN MANİPÜLATÖR

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İsmail ŞIK Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-07 17:40:08 düşük boşluk hedefli gezegen dişli kutusu bileşenlerinin uygun montaj gruplaması için bir yöntem -11- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2022 DÜŞÜK BOŞLUK HEDEFLİ GEZEGEN DİŞLİ KUTUSU BİLEŞENLERİNİN UYGUN MONTAJ GRUPLAMASI İÇİN BİR YÖNTEM

Manufacturing – İmalat

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İsmail ŞIK Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 01:34:30 bir sensörlü kablo sistemi -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Bir Sensörlü Kablo Sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 01:37:50 bir açılabilir kafes -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Bir Açılabilir Kafes

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 01:50:55 bir genişleyebilir kafes -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Bir Genişleyebilir Kafes

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 09:18:53 akıllı açık alan egzersiz sistemi -13- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Akıllı Açık Alan Egzersiz Sistemi

Personal Care – Kişisel Bakım

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 09:21:31 bir nöron devresi -2- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Bir Nöron Devresi

Electronics – Elektronik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 09:25:47 bir yapı bloğu -6- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Bir Yapı Bloğu

Green Building – Ekolojik Binalar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 09:31:53 bir süperhidrofobik kaplama yöntemi -12- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Bir Süperhidrofobik Kaplama Yöntemi

Materials – Malzemeler

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 09:34:25 elektrikli araç şarj istasyonu -3- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

Energy – Enerji

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 09:36:08 bir reaktör -11- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Bir Reaktör

Manufacturing – İmalat

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 09:38:01 biyolojik malzeme içeren bir disk protezi -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2022 Biyolojik Malzeme İçeren Bir Disk Protezi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enver Savaş Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 10:51:17 polihedral oligomerik silseskuokzan içeren elektroaktif monomerler (renk değiştiren cam) -12- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 POLİHEDRAL OLİGOMERİK SİLSESKUOKZAN İÇEREN ELEKTROAKTİF MONOMERLER (RENK DEĞİŞTİREN CAM)

Materials – Malzemeler

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 10:56:55 titanya macunu üretim yöntemi -12- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 TİTANYA MACUNU ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 10:59:24 dna hedefli mono ve heterodinükleer kompleksler -1- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 DNA HEDEFLİ MONO VE HETERODİNÜKLEER KOMPLEKSLER

Chemicals – Kimyasallar

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 11:03:44 yeşil primer patlayıcı -1- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 YEŞİL PRİMER PATLAYICI

Chemicals – Kimyasallar

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 11:06:47 yıkılan binalarda mahsur kalan insanların konumunu ve sayısını tahmin etme ve yayma yöntemi -6- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 YIKILAN BİNALARDA MAHSUR KALAN İNSANLARIN KONUMUNU VE SAYISINI TAHMİN ETME VE YAYMA YÖNTEMİ

Green Building – Ekolojik Binalar

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 11:08:26 yansımalar kullanılarak emisyon kaynaklarının konumlandırılması yöntemi -8- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 YANSIMALAR KULLANILARAK EMİSYON KAYNAKLARININ KONUMLANDIRILMASI YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 11:10:34 implantlarda bor nitrür kaplama yöntemi ve bu yöntemle elde edilen bir bor nitrür kaplı implant malzeme -12- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 İMPLANTLARDA BOR NİTRÜR KAPLAMA YÖNTEMİ VE BU YÖNTEMLE ELDE EDİLEN BİR BOR NİTRÜR KAPLI İMPLANT MALZEME

Materials – Malzemeler

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 11:22:17 indüktif akuple plazma ile bor nitrür kaplama yöntemi -12- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 İNDÜKTİF AKUPLE PLAZMA İLE BOR NİTRÜR KAPLAMA YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 11:23:30 antibakteriyel ve antibiyofilm etkinliği iyileştirilmiş bor nitrür kaplamalı implant -12- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 ANTİBAKTERİYEL VE ANTİBİYOFİLM ETKİNLİĞİ İYİLEŞTİRİLMİŞ BOR NİTRÜR KAPLAMALI İMPLANT

Materials – Malzemeler

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 14:14:36 aşındırıcı toprak kazanı test cıhazı -9- manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. 2022 AŞINDIRICI TOPRAK KAZANI TEST CIHAZI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Osman ÇULHA Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 14:20:06 fanlı ve spiral sarmallı mikrokanal borulu geçiş üniteleri içeren kanatlı (genişletilmiş) yüzeyli ısı değiştirici -3- manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. 2022 Fanlı ve Spiral Sarmallı Mikrokanal Borulu Geçiş Üniteleri İçeren Kanatlı (Genişletilmiş) Yüzeyli Isı Değiştirici

Energy – Enerji

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Osman ÇULHA Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 14:23:47 bükümlü mikrokanal şerit türbülatör içeren ısı değiştirici borusu -3- manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. 2022 Bükümlü mikrokanal şerit türbülatör içeren ısı değiştirici borusu

Energy – Enerji

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Osman ÇULHA Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-08 14:34:17 travma test cihazı -7- manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. manisa celal bayar üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi a.ş. 2022 TRAVMA TEST CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Osman ÇULHA Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-09 14:19:25 akıllı ilaç verici -7- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 Akıllı İlaç Verici

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-09 14:27:40 nfc tabanlı hayvan pasaportu -9- izmir ekonomi üniversitesi izmir ekonomi üniversitesi 2022 NFC Tabanlı Hayvan Pasaportu

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi Murat AŞKAR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-11 15:41:09 biyoçözünür polimer tabanlı mikroiğne dizisi geliştirilmesi ve karakterizasyonu -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2022 Biyoçözünür Polimer Tabanlı Mikroiğne Dizisi Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof Dr Fazilet Vardar Sukan Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-12 12:33:45 fototermal özellik gösteren polimerik bir hibrit malzeme ve bunun üretim yöntemi -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2022 FOTOTERMAL ÖZELLİK GÖSTEREN POLİMERİK BİR HİBRİT MALZEME VE BUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Talat Durgut Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-15 11:47:48 may dönmesinin azaltılması için bir kumaş üretim yöntemi -11- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2022 MAY DÖNMESİNİN AZALTILMASI İÇİN BİR KUMAŞ ÜRETİM YÖNTEMİ

Manufacturing – İmalat

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. İsmail ŞIK Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-17 14:02:04 vıcatch nıpah vırüsü hızlı tanı kıtı -9- başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) 2022 VICATCH NIPAH VIRÜSÜ HIZLI TANI KITI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) Haldun Müderrisoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-17 14:12:48 akkermansıa mucınıphıla ve doğal antıoksıdan maddeler ıçeren gıdalar katılarak şekerlı ve şekersız çıkolata üretımı -5- başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) 2022 AKKERMANSIA MUCINIPHILA VE DOĞAL ANTIOKSIDAN MADDELER IÇEREN GIDALAR KATILARAK ŞEKERLI VE ŞEKERSIZ ÇIKOLATA ÜRETIMI

Foods – Gıdalar

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) Haldun Müderrisoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-17 14:16:56 görünür ışıkla ( 400-800 nm) hedeflen polısakkarıt türevlı antıkanser ve antımıkrobıyal gümüş ajanı ıçeren hıdrojel nanokompozıt sentezı ve kullanılacak alanları -9- başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) 2022 GÖRÜNÜR IŞIKLA ( 400-800 NM) HEDEFLEN POLISAKKARIT TÜREVLI ANTIKANSER VE ANTIMIKROBIYAL GÜMÜŞ AJANI IÇEREN HIDROJEL NANOKOMPOZIT SENTEZI VE KULLANILACAK ALANLARI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) Haldun Müderrisoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-17 14:20:40 kılavuz tel üzerınden takılabılen bır sonda -7- başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) 2022 KILAVUZ TEL ÜZERINDEN TAKILABILEN BIR SONDA

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) Haldun Müderrisoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-17 14:25:46 faz değiştiren malzeme entegreli şeffaf kılıflı kaviteli güneş alıcısı -3- başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) başkent üniversitesi bilgi, inovasyon ve teknoloji transfer ofisi (bitto) 2022 FAZ DEĞİŞTİREN MALZEME ENTEGRELİ ŞEFFAF KILIFLI KAVİTELİ GÜNEŞ ALICISI

Energy – Enerji

Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) Haldun Müderrisoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2022-11-18 11:28:21 yüksek sıcaklık elektrokimyasal hidrojen kompresörleri için entegre gaz dağıtım plakası -3- atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü atılım üniversitesi argeda-tto direktörlüğü 2022 YÜKSEK SICAKLIK ELEKTROKİMYASAL HİDROJEN KOMPRESÖRLERİ İÇİN ENTEGRE GAZ DAĞITIM PLAKASI

Energy – Enerji

Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü BURCU KABAKDERE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız