Patentler


Filtreleri temizle

Patent adı Patent teknoloji alanı Kurum adı Patent durumu Patent Görseli
2023-08-17 14:08:34 istmosel (sezaryen skar açıklığı, niş) onarım aracı -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 İSTMOSEL (SEZARYEN SKAR AÇIKLIĞI, NİŞ) ONARIM ARACI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-17 14:58:36 genetik olarak modifiye edilmiş biyoplastik kalp kapakçığı ve üretim yöntemi -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 GENETİK OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ BİYOPLASTİK KALP KAPAKÇIĞI VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-18 09:04:29 bölünen kanser hücresi tespitinde fosfo-keratin 8'in biyobelirteç olarak kullanımı -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 BÖLÜNEN KANSER HÜCRESİ TESPİTİNDE FOSFO-KERATİN 8'İN BİYOBELİRTEÇ OLARAK KULLANIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:09:31 vücut içinden yansıma metodula pasif bilgi aktarımı yapabilen ultrasonik aygıt ve sinyal isleme metodu -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 Vücut içinden yansıma metodula pasif bilgi aktarımı yapabilen ultrasonik aygıt ve sinyal isleme metodu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:18:01 yekpare kanatsız çarklı eksenel pompa -11- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 Yekpare kanatsız çarklı eksenel pompa

Manufacturing – İmalat

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:25:30 tersinir çapraz bağlanma özelliği gösteren, antrasen fonksiyonlu çift çapraz bağlı glikan bazlı hidrojel ve bunların hazırlanmasına yönelik bir yöntem -7- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 TERSİNİR ÇAPRAZ BAĞLANMA ÖZELLİĞİ GÖSTEREN, ANTRASEN FONKSİYONLU ÇİFT ÇAPRAZ BAĞLI GLİKAN BAZLI HİDROJEL VE BUNLARIN HAZIRLANMASINA YÖNELİK BİR YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:38:40 kaynak kısıtlı ortamlar için dağıtık hash tablosu tabanlı blokzincir mimarisi -8- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 KAYNAK KISITLI ORTAMLAR İÇİN DAĞITIK HASH TABLOSU TABANLI BLOKZİNCİR MİMARİSİ

Infocomm – Bilişim

Koç Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-22 16:48:38 hücresel ağlarda makine tipi iletişimlerin qos kısıtlı yarı-kalıcı planlanmasına yönelik bir yöntem -8- koç üniversitesi koç üniversitesi 2023 HÜCRESEL AĞLARDA MAKİNE TİPİ İLETİŞİMLERİN QOS KISITLI YARI-KALICI PLANLANMASINA YÖNELİK BİR YÖNTEM

Infocomm – Bilişim

Koç Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 10:49:06 balık ağlarına antıfoulıng özellik kazandırılmasında kapsül teknolojisi -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BALIK AĞLARINA ANTIFOULING ÖZELLİK KAZANDIRILMASINDA KAPSÜL TEKNOLOJİSİ

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:22:50 bir akustik panel -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR AKUSTİK PANEL

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:37:29 bir lokalizasyon sistemi -2- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR LOKALİZASYON SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:44:16 bir su altı aracı -3- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR SU ALTI ARACI

Energy – Enerji

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 11:58:43 çökeltme havuzları için deşarj aparatı -4- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ÇÖKELTME HAVUZLARI İÇİN DEŞARJ APARATI

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 12:02:50 demir veya kükürt analizleri için sertifikalı referans malzeme -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 DEMİR VEYA KÜKÜRT ANALİZLERİ İÇİN SERTİFİKALI REFERANS MALZEME

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:19:57 eriyikten lif çekim yöntemi ile üretilmiş mikrokapsül katkılı polikaprolakton lifleri -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ERİYİKTEN LİF ÇEKİM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ MİKROKAPSÜL KATKILI POLİKAPROLAKTON LİFLERİ

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:26:48 fibromiyalji sendromunun neden olduğu ağrıda analjezik etkili kolin içeren besin takviyesinin kullanılması -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 FİBROMİYALJİ SENDROMUNUN NEDEN OLDUĞU AĞRIDA ANALJEZİK ETKİLİ KOLİN İÇEREN BESİN TAKVİYESİNİN KULLANILMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:29:36 gerçek bir deniz seyrinde nörofizyolojik bulgular ile durumsal farkındalık tespiti -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 GERÇEK BİR DENİZ SEYRİNDE NÖROFİZYOLOJİK BULGULAR İLE DURUMSAL FARKINDALIK TESPİTİ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:33:36 hızlı ve hafif bir rastsal sayı üreteci -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 HIZLI VE HAFİF BİR RASTSAL SAYI ÜRETECİ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:41:47 içme ve kullanma suyu üretimine yönelik su arıtma ünitesi -4- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 İÇME VE KULLANMA SUYU ÜRETİMİNE YÖNELİK SU ARITMA ÜNİTESİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 13:49:34 insansız hava aracı (iha) sürüleri için güvenli haberleşme protokolü -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SÜRÜLERİ İÇİN GÜVENLİ HABERLEŞME PROTOKOLÜ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:02:36 kablosuz alıcı ağlarının senkronizasyonu -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KABLOSUZ ALICI AĞLARININ SENKRONİZASYONU

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:07:17 koroner kılavuz katateri ve teli sabitleyicisi -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KORONER KILAVUZ KATATERİ VE TELİ SABİTLEYİCİSİ

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:10:40 mahremiyet korumalı blok zincir tabanlı akıllı ölçüm ve veri kayıt sistemi -8- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 MAHREMİYET KORUMALI BLOK ZİNCİR TABANLI AKILLI ÖLÇÜM VE VERİ KAYIT SİSTEMİ

Infocomm – Bilişim

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:19:37 uv ışığı kırmızı ışığa dönüştüren fosfor bazlı güneş koruyucu -13- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 UV IŞIĞI KIRMIZI IŞIĞA DÖNÜŞTÜREN FOSFOR BAZLI GÜNEŞ KORUYUCU

Personal Care – Kişisel Bakım

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:26:04 yenilebilir özellik kazandırılmış gıda atıklarından glütensiz ekmek üretim yöntemi -5- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 YENİLEBİLİR ÖZELLİK KAZANDIRILMIŞ GIDA ATIKLARINDAN GLÜTENSİZ EKMEK ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:39:08 yüksek sıcaklık elektrokimyasal hidrojen kompresörleri için entegre gaz dağıtım plakası -3- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 YÜKSEK SICAKLIK ELEKTROKİMYASAL HİDROJEN KOMPRESÖRLERİ İÇİN ENTEGRE GAZ DAĞITIM PLAKASI

Energy – Enerji

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:45:00 antıfoulıng boya bileşimi -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ANTIFOULING BOYA BİLEŞİMİ

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:47:14 antiviral özellikli bir tekstil ürünü -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ANTİVİRAL ÖZELLİKLİ BİR TEKSTİL ÜRÜNÜ

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 14:50:52 antıfoulıng boya teknolojisinde ın-sılıco teknikler -1- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ANTIFOULING BOYA TEKNOLOJİSİNDE IN-SILICO TEKNİKLER

Chemicals – Kimyasallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 15:00:50 patofizyolojik değişim tanısı yapabilen giyilebilir bir tanı cihazı -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 PATOFİZYOLOJİK DEĞİŞİM TANISI YAPABİLEN GİYİLEBİLİR BİR TANI CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 15:09:10 uyarılmış plurı̇potent kök hücreden farklılaştırılan epcam+ endodermal progenı̇tor hücrelerden, uzun sürelı̇ ve ı̇şlevsel ehepo kültürünün oluşturulması -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 UYARILMIŞ PLURİPOTENT KÖK HÜCREDEN FARKLILAŞTIRILAN EPCAM+ ENDODERMAL PROGENİTOR HÜCRELERDEN, UZUN SÜRELİ VE İŞLEVSEL EHEPO KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-28 16:18:28 tünel güzergahları çevresindeki binalarda oluşacak deformasyonların azaltılması için bir destek sistemi -11- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 TÜNEL GÜZERGAHLARI ÇEVRESİNDEKİ BİNALARDA OLUŞACAK DEFORMASYONLARIN AZALTILMASI İÇİN BİR DESTEK SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 09:21:09 akustik modül içeren bir dijital hologram görüntüleme cihazı -3- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 AKUSTİK MODÜL İÇEREN BİR DİJİTAL HOLOGRAM GÖRÜNTÜLEME CİHAZI

Energy – Enerji

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 09:27:19 karbon ve cam elyaf takviyeli yüksek yoğunluklu polietilen kompozit -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KARBON VE CAM ELYAF TAKVİYELİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİT

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 09:29:49 kolon kanserinin tedavisinde kullanılmak üzere bir α-ketoglutarat inhibitörü -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR α-KETOGLUTARAT İNHİBİTÖRÜ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-29 10:44:07 pres şekillendirmeli toz metal üretiminde kompleks yapılar ve içi boşluklar için ergiyen metal maça uygulaması -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 PRES ŞEKİLLENDİRMELİ TOZ METAL ÜRETİMİNDE KOMPLEKS YAPILAR VE İÇİ BOŞLUKLAR İÇİN ERGİYEN METAL MAÇA UYGULAMASI

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:44:17 filament sayma yöntem ve sistemi -2- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 FİLAMENT SAYMA YÖNTEM VE SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:47:25 laporoskopik cerrahide doku ve organların etrafını dönme kabiliyetine sahip el aleti -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 LAPOROSKOPİK CERRAHİDE DOKU VE ORGANLARIN ETRAFINI DÖNME KABİLİYETİNE SAHİP EL ALETİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:52:37 bir aspirasyon cihazı -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ASPİRASYON CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 10:57:15 bir aspirasyon cihazının sürücü kuvvetini oluşturan sentrifugal kan pompası başlığı -7- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ASPİRASYON CİHAZININ SÜRÜCÜ KUVVETİNİ OLUŞTURAN SENTRİFUGAL KAN POMPASI BAŞLIĞI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 13:58:47 polimer ince film temelli fiziksel olarak klonlanamayan güvenlik etiketlerinin üretimi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 POLİMER İNCE FİLM TEMELLİ FİZİKSEL OLARAK KLONLANAMAYAN GÜVENLİK ETİKETLERİNİN ÜRETİMİ

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:04:22 yeni nesil karbon bazlı süperkapasitörler -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 YENİ NESİL KARBON BAZLI SÜPERKAPASİTÖRLER

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:07:51 pet kullanımında ortaya çıkan asetaldehit, karboksilik uç grup, dietilen glikol miktarının azaltılması için pmma içeren bir pet üretim yöntemi -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 PET Kullanımında Ortaya Çıkan Asetaldehit, Karboksilik Uç Grup, Dietilen Glikol Miktarının Azaltılması İçin PMMA İçeren Bir Pet Üretim Yöntemi

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:09:48 atık yağlardan yakıt ve yakıt katkı maddelerinin üretim yöntemi -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Atık Yağlardan Yakıt ve yakıt Katkı Maddelerinin Üretim Yöntemi

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:13:09 bir süspansiyon sistemi -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Bir Süspansiyon Sistemi

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:16:19 lazerli malzeme farklılığı algılama sistemi -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 LAZERLİ MALZEME FARKLILIĞI ALGILAMA SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:25:35 ses yalıtımı sağlayan sandviç yapılar -12- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Ses yalıtımı sağlayan sandviç yapılar

Materials – Malzemeler

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:28:12 bir ankraj vidası -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Bir Ankraj Vidası

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:30:36 kontrollü iyon salınımı yapan hareketli yer tutucular -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 Kontrollü iyon salınımı yapan hareketli yer tutucular

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:32:37 bir dnd üretral kateteri -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 BİR DND ÜRETRAL KATETERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:34:47 silika aerojel katkılı polimer malzeme -1- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 SİLİKA AEROJEL KATKILI POLİMER MALZEME

Chemicals – Kimyasallar

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:38:07 rezonans hasarlarını önleyen, öngerilmesiz ve etriyesiz, yekpare, sürdürülebilir beton travers -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 REZONANS HASARLARINI ÖNLEYEN, ÖNGERİLMESİZ VE ETRİYESİZ, YEKPARE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON TRAVERS

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:40:03 rüzgâr türbin kanatlarında kambur kanat yapısı ile modülerlik uygulaması -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 RÜZGÂR TÜRBİN KANATLARINDA KAMBUR KANAT YAPISI İLE MODÜLERLİK UYGULAMASI

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:41:52 lantanit (ııı) oksit katıklı bizmut (ııı) oksit katı elektrolit malzeme -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 LANTANİT (III) OKSİT KATIKLI BİZMUT (III) OKSİT KATI ELEKTROLİT MALZEME

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:44:04 yara önleyici medikal ayakkabı -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 YARA ÖNLEYİCİ MEDİKAL AYAKKABI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:47:11 radyasyon koruyucu önlükler için hasar test cihazı -7- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 RADYASYON KORUYUCU ÖNLÜKLER İÇİN HASAR TEST CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:49:36 elektrolizörlerde hidrojen üretimini arttıran sistem ve yöntem -3- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 ELEKTROLİZÖRLERDE HİDROJEN ÜRETİMİNİ ARTTIRAN SİSTEM VE YÖNTEM

Energy – Enerji

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 14:57:57 görme engelli bireyler için bir akıllı rotalama ve yönlendirme sistemi -2- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN BİR AKILLI ROTALAMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Erciyes Teknopark A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 15:00:46 modüler çizim masası -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 MODÜLER ÇİZİM MASASI

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 15:03:42 solunum cihazının valf bobini tasarımı -11- erciyes teknopark a.ş. erciyes teknopark a.ş. 2023 SOLUNUM CİHAZININ VALF BOBİNİ TASARIMI

Manufacturing – İmalat

Erciyes Teknopark A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-08-31 16:14:08 bir bakteriyel biyokalsifikasyon yöntemi ve bu yöntemle elde edilen yapı malzemeleri -12- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR BAKTERİYEL BİYOKALSİFİKASYON YÖNTEMİ VE BU YÖNTEMLE ELDE EDİLEN YAPI MALZEMELERİ

Materials – Malzemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-01 11:41:02 hareket halindeki ve artık titreşimleri azaltmak için yöntem ve aynı şekilde çalışan bir sistem -2- dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi dokuz eylül üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 HAREKET HALİNDEKİ VE ARTIK TİTREŞİMLERİ AZALTMAK İÇİN YÖNTEM VE AYNI ŞEKİLDE ÇALIŞAN BİR SİSTEM

Electronics – Elektronik

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 13:57:56 the use of photothermalagents ın the air filters -4- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 The Use Of PhotothermalAgents In The Air Filters

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 14:10:15 ımmuno-optomagnetic point-of-care assay, method and kit for detection of analyte using multi-functional optomagnetic quantum dot nanocrystals (mqds) -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Immuno-Optomagnetic Point-Of-Care Assay, Method And Kit For Detection Of Analyte Using Multi-Functional Optomagnetic Quantum Dot Nanocrystals (Mqds)

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 14:30:08 geliştirilmiş antimikrobiyal etkinlik için 5nm'nin altında nanoparçacıklara sahip polimer nanokompozitler -12- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Geliştirilmiş Antimikrobiyal Etkinlik İçin 5nm'nin Altında Nanoparçacıklara Sahip Polimer Nanokompozitler

Materials – Malzemeler

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 15:43:31 faz değişim malzemesi içeren polimerik bileşim -5- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Faz Değişim Malzemesi İçeren Polimerik Bileşim

Foods – Gıdalar

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 15:56:58 ın vitro point-of-care assay method/process using a combination of bioactivated non-magnetic and magnetic quantum dots for rapid ımmuno-optomagnetic detection of serum biomarkers ın free solution -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 In Vitro Point-Of-Care Assay Method/Process Using A Combination Of Bioactivated Non-Magnetic And Magnetic Quantum Dots For Rapid Immuno-Optomagnetic Detection Of Serum Biomarkers In Free Solution

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-05 16:00:49 çok tabakalı nanodispers kristal bor kullanımı. -3- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Çok Tabakalı Nanodispers Kristal Bor Kullanımı.

Energy – Enerji

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-07 14:33:51 şehir ortamı için drone tespit sistemi -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Şehir Ortamı İçin Drone Tespit Sistemi

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-07 14:36:50 vegan emülgatör -5- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Vegan Emülgatör

Foods – Gıdalar

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-07 14:52:09 kapsama arttırıcı pasif yansıtıcılar için tasarım ve üretim metodu -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kapsama Arttırıcı Pasif Yansıtıcılar için Tasarım ve Üretim Metodu

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:26:48 hızlı lıdar -2- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Hızlı LIDAR

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:30:54 polilaktik asitin süperkritik karbondioksit ile yüksek verimde temiz geri dönüşüm metodu -4- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Polilaktik Asitin Süperkritik Karbondioksit ile Yüksek Verimde Temiz Geri Dönüşüm Metodu

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:32:49 fototermal özellik gösteren polimerik bir hibrit malzeme ve bunun üretim yöntemi -12- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Fototermal Özellik Gösteren Polimerik Bir Hibrit Malzeme ve Bunun Üretim Yöntemi

Materials – Malzemeler

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:33:40 kuantum-dirençli e-imza şeması -8- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kuantum-dirençli E-imza Şeması

Infocomm – Bilişim

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:39:16 beyin kanaması tespitine yönelik mems tabanlı ultrasonik detektör -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Beyin Kanaması Tespitine Yönelik MEMS Tabanlı Ultrasonik Detektör

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:42:56 biyoçözünür polimer tabanlı mikroiğne dizisi geliştirilmesi ve karakterizasyonu -7- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Biyoçözünür Polimer Tabanlı Mikroiğne Dizisi Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-08 10:51:48 pestisit kalıntıların giderimi için ürünler -9- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 Pestisit Kalıntıların Giderimi İçin Ürünler

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 09:59:38 çok beslemeli lityum-hava akış pili düzeneği -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Çok Beslemeli Lityum-Hava Akış Pili Düzeneği

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:04:20 gömlekli diş implantı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 GÖMLEKLİ DİŞ İMPLANTI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:09:51 serebral anjiyografide kullanılmak üzere bir kafa sabitleme aparatı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 SEREBRAL ANJİYOGRAFİDE KULLANILMAK ÜZERE BİR KAFA SABİTLEME APARATI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:16:00 tek girişli, çoklu çıkışlı bir pompa yapısı -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 TEK GİRİŞLİ, ÇOKLU ÇIKIŞLI BİR POMPA YAPISI

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:19:07 helis dişli çarklar üzerine etki eden kuvvetlerin tespit edilmesinde kullanılmak üzere bir test cihazı -9- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 HELİS DİŞLİ ÇARKLAR ÜZERİNE ETKİ EDEN KUVVETLERİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİR TEST CİHAZI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:21:38 dişli çarklarda diş kuvvetlerinin ölçülmesi için deney cihazı -9- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 DİŞLİ ÇARKLARDA DİŞ KUVVETLERİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN DENEY CİHAZI

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 10:39:29 yeni doğan bebek bakımı için ten tene temas giysisi -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 YENİ DOĞAN BEBEK BAKIMI İÇİN TEN TENE TEMAS GİYSİSİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 11:03:45 yeni bir kaynak olarak inek midesinden hyalüronik asitin ekstraksiyonu ve saflaştırılması -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Yeni Bir Kaynak Olarak İnek Midesinden Hyalüronik Asitin Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 11:10:42 manyetik ve manyetik olmayan çapraz bağlı enzim agregalarını (cleas) modifiye etmek için yardımcı bağlayıcı olarak nişastanın kullanıldığı yeni bir yöntem -12- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Manyetik ve Manyetik Olmayan Çapraz Bağlı Enzim Agregalarını (CLEAs) Modifiye Etmek İçin Yardımcı Bağlayıcı Olarak Nişastanın Kullanıldığı Yeni Bir Yöntem

Materials – Malzemeler

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 11:16:51 manyetik çapraz bağlı enzim agregaların (cleas) aktivitelerini geliştirmek için yeni ortak bağlayıcılar olarak farklı sakkaritlerin kullanılması -12- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Manyetik çapraz bağlı enzim agregaların (CLEAs) aktivitelerini geliştirmek için yeni ortak bağlayıcılar olarak farklı sakkaritlerin kullanılması

Materials – Malzemeler

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 15:13:21 kandaki enfeksiyonu ayrıştırmaya yönelik biyouyumlu malzemeler -7- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kandaki Enfeksiyonu Ayrıştırmaya Yönelik Biyouyumlu Malzemeler

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 15:17:32 kireç esaslı ses yutucu ve ısı yalıtımlı harçlar -12- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Kireç Esaslı Ses Yutucu ve Isı Yalıtımlı Harçlar

Materials – Malzemeler

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 15:25:07 sodyum iyon piller için havada kararlı yeni o3-naxmo2 tipi tabakalı metal oksitlerin geliştirilmesi -3- odtü teknoloji transfer ofisi odtü teknoloji transfer ofisi 2023 Sodyum İyon Piller için Havada Kararlı Yeni O3-NaxMO2 Tipi Tabakalı Metal Oksitlerin Geliştirilmesi

Energy – Enerji

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 17:18:50 lenfödem ölçüm cihazı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 LENFÖDEM ÖLÇÜM CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-12 17:31:37 bir yara takip sistemi -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BİR YARA TAKİP SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 12:20:06 patlayıcı içeren bir insansız hava aracı -2- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 PATLAYICI İÇEREN BİR İNSANSIZ HAVA ARACI

Electronics – Elektronik

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 12:27:22 akustik dedektör -2- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 AKUSTİK DEDEKTÖR

Electronics – Elektronik

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 17:21:28 anayasa mahkemesi bireysel başvurularının kabul edilebilirlik ve hak ihlali bakımından tahmini -8- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurularının Kabul Edilebilirlik Ve Hak İhlali Bakımından Tahmini

Infocomm – Bilişim

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 17:24:48 anti- tümör ve anti- diyabet aktivite gösteren yeni kimyasalların sentezleri; bunların tümör ve diyabet aktivitelerinin incelenmesi -1- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 ANTİ- TÜMÖR VE ANTİ- DİYABET AKTİVİTE GÖSTEREN YENİ KİMYASALLARIN SENTEZLERİ; BUNLARIN TÜMÖR VE DİYABET AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ

Chemicals – Kimyasallar

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-13 17:27:53 bir emzirme önlüğü -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Bir Emzirme Önlüğü

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-14 12:16:24 kemik hasarlarında kullanıma uygun yeni bir hibrit kaplama malzemesi -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 KEMİK HASARLARINDA KULLANIMA UYGUN YENİ BİR HİBRİT KAPLAMA MALZEMESİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-28 14:09:19 yüksek kapasite korunumu ve uzun çevrim ömrü özellikleri sağlayan katotların stabilitesini arttıran bir seperator -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 YÜKSEK KAPASİTE KORUNUMU VE UZUN ÇEVRİM ÖMRÜ ÖZELLİKLERİ SAĞLAYAN KATOTLARIN STABİLİTESİNİ ARTTIRAN BİR SEPERATOR

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-18 16:31:00 5. metakarpal kırık tedavisi için yaylı splint -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 5. METAKARPAL KIRIK TEDAVİSİ İÇİN YAYLI SPLİNT

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:02:45 bisikletler için sinyalizasyonlu aparat -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİSİKLETLER İÇİN SİNYALİZASYONLU APARAT

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:12:20 bir spinal cerrahi masa. -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR SPİNAL CERRAHİ MASA.

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:17:12 bir ameliyat masası -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR AMELİYAT MASASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:20:57 titreşimden enerji üretici -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 TİTREŞİMDEN ENERJİ ÜRETİCİ

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:25:19 bir doku iskelesi üretim yöntemi -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR DOKU İSKELESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:37:37 bir enerji üretim sistemi -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:48:59 bir ışık kaynağı -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR IŞIK KAYNAĞI

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:52:49 bir eksternal fiksatör -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR EKSTERNAL FİKSATÖR

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 11:57:09 geniş aralıkta sensör doğrusallaştırmaya yönelik düzgün normda optimal analog devre -2- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 GENİŞ ARALIKTA SENSÖR DOĞRUSALLAŞTIRMAYA YÖNELİK DÜZGÜN NORMDA OPTİMAL ANALOG DEVRE

Electronics – Elektronik

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:01:50 bir mayın tarama aracı -2- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR MAYIN TARAMA ARACI

Electronics – Elektronik

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:05:24 bir endomikroskopik cihaz -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR ENDOMİKROSKOPİK CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:14:14 plörodez işleminde kullanılan bir zeolit -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 PLÖRODEZ İŞLEMİNDE KULLANILAN BİR ZEOLİT

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:17:12 bir yenilikçi ambalaj -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİR YENİLİKÇİ AMBALAJ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:21:25 hücresel otomatlar ile kümeleme probleminin ısı yayılımı tabanlı çözülmesine yönelik bir yöntem -8- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 HÜCRESEL OTOMATLAR İLE KÜMELEME PROBLEMİNİN ISI YAYILIMI TABANLI ÇÖZÜLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM

Infocomm – Bilişim

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 12:25:45 sıcaklık zincirine tabi ürünler için bir akıllı kutu -5- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 SICAKLIK ZİNCİRİNE TABİ ÜRÜNLER İÇİN BİR AKILLI KUTU

Foods – Gıdalar

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-20 08:45:46 bir çarpışma kutusu -11- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BİR ÇARPIŞMA KUTUSU

Manufacturing – İmalat

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 15:48:28 reçineli ve fosforlu elektriksiz gece lambası yöntemi -1- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 Reçineli Ve Fosforlu Elektriksiz Gece Lambası Yöntemi

Chemicals – Kimyasallar

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-19 15:58:36 commıphora molmol (myrrh) reçıne ekstraktları ve bunların yara, mukozıt ve dıger hastalıkların önlenmesı, ıyılemesı ve tedavısı ıçın kullanılması -1- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 COMMIPHORA MOLMOL (MYRRH) REÇINE EKSTRAKTLARI VE BUNLARIN YARA, MUKOZIT VE DIGER HASTALIKLARIN ÖNLENMESI, IYILEMESI VE TEDAVISI IÇIN KULLANILMASI

Chemicals – Kimyasallar

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-20 08:53:41 yüksek yük taşıma ve enerji absorbe etme kabiliyetine sahip bir kiriş yapı -11- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 YÜKSEK YÜK TAŞIMA VE ENERJİ ABSORBE ETME KABİLİYETİNE SAHİP BİR KİRİŞ YAPI

Manufacturing – İmalat

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 15:10:36 grafen-manyetik nanoparçacık kompozit yapılı yapay kulak zarı -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 GRAFEN-MANYETİK NANOPARÇACIK KOMPOZİT YAPILI YAPAY KULAK ZARI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:26:29 bir ayarlı sıvı sütunlu kütle sönümleyici sistem -2- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BİR AYARLI SIVI SÜTUNLU KÜTLE SÖNÜMLEYİCİ SİSTEM

Electronics – Elektronik

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:31:09 poşet açma ve içine ürün bırakma mekanizması -11- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 POŞET AÇMA VE İÇİNE ÜRÜN BIRAKMA MEKANİZMASI

Manufacturing – İmalat

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:34:01 tıkalı uçlu balon stent kateteri -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 TIKALI UÇLU BALON STENT KATETERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:47:35 biyofilm nitrifikasyon- kontak denitrifikasyon sistemi ve yöntemi -14- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 BİYOFİLM NİTRİFİKASYON- KONTAK DENİTRİFİKASYON SİSTEMİ VE YÖNTEMİ

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 16:55:43 deprem anında binadaki yaşam alanlarını kaplayan dev hava yastığı -2- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 DEPREM ANINDA BİNADAKİ YAŞAM ALANLARINI KAPLAYAN DEV HAVA YASTIĞI

Electronics – Elektronik

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-21 17:05:56 servikal açıklık ölçüm cihazı -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Servikal Açıklık Ölçüm Cİhazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:41:38 bir sensörlü kablo sistemi -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Sensörlü Kablo Sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:45:03 bir açılabilir kafes -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Açılabilir Kafes

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:47:28 bir genişleyebilir kafes -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Genişleyebilir Kafes

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:50:33 bir nöron devresi -2- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Bir Nöron Devresi

Electronics – Elektronik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:55:15 akıllı açık alan egzersiz sistemi -13- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Akıllı Açık Alan Egzersiz Sistemi

Personal Care – Kişisel Bakım

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 11:58:47 hücrelerin erişim örüntüsüne göre uyarlanabilir alttaş kutuplama (body bıas) gerilimli bir dinamik rastgele erişim belleği (dram) yapısı -2- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Hücrelerin Erişim Örüntüsüne Göre Uyarlanabilir Alttaş Kutuplama (Body Bıas) Gerilimli Bir Dinamik Rastgele Erişim Belleği (Dram) Yapısı

Electronics – Elektronik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:01:42 bir yapı malzemesi bloğu -6- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİR YAPI MALZEMESİ BLOĞU

Green Building – Ekolojik Binalar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:04:35 elektrikli araç şarj istasyonu -3- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU

Energy – Enerji

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:07:51 bir süperhidrofobik kaplama yöntemi -12- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİR SÜPERHİDROFOBİK KAPLAMA YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:10:23 bir reaktör -12- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİR REAKTÖR

Materials – Malzemeler

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:12:39 biyolojik malzeme içeren bir disk protezi -7- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİYOLOJİK MALZEME İÇEREN BİR DİSK PROTEZİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 12:21:12 geri dönüştürülmüş bir yapı elemanı -6- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 Geri Dönüştürülmüş Bir Yapı Elemanı

Green Building – Ekolojik Binalar

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-22 13:48:35 bmn 673 (talazoparib) yüklü katı lipid nanopartikül (kln) formülasyonu -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 BMN 673 (Talazoparib) Yüklü Katı Lipid Nanopartikül (KLN) Formülasyonu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 10:19:34 termoset reçineler için polioksazolin bazlı termal geciktirici kürleme ajanları -1- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 TERMOSET REÇİNELER İÇİN POLİOKSAZOLİN BAZLI TERMAL GECİKTİRİCİ KÜRLEME AJANLARI

Chemicals – Kimyasallar

Sabancı Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 10:25:09 gnss sınyallerınden daha düşük frekanslar kullanan iç mekan konumlandırma sıstemlerı ıçın bır gnss tekrarlayıcı mımarısı ve konum bulma metodu -2- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 GNSS SINYALLERINDEN DAHA DÜŞÜK FREKANSLAR KULLANAN İÇ MEKAN KONUMLANDIRMA SISTEMLERI IÇIN BIR GNSS TEKRARLAYICI MIMARISI VE KONUM BULMA METODU

Electronics – Elektronik

Sabancı Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 10:33:21 antibakteriyel, etilen temizleyici ve bariyer özellikli gıda ambalaj malzemesi -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 ANTİBAKTERİYEL, ETİLEN TEMİZLEYİCİ VE BARİYER ÖZELLİKLİ GIDA AMBALAJ MALZEMESİ

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 10:40:25 kontrollü salım sağlayan pestisit yüklü sera örtüsü -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 KONTROLLÜ SALIM SAĞLAYAN PESTİSİT YÜKLÜ SERA ÖRTÜSÜ

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 11:48:33 giyilebilir grafen tekstil temelli elektro-oküler izleme ve nesne etkileşim sistemi -7- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 GİYİLEBİLİR GRAFEN TEKSTİL TEMELLİ ELEKTRO-OKÜLER İZLEME VE NESNE ETKİLEŞİM SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sabancı Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 12:04:56 kuaterner amonyum organosilan hidrolizatı içeren kararlı bir sulu formülasyon ile bunun hazırlanması için yöntem -1- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 KUATERNER AMONYUM ORGANOSİLAN HİDROLİZATI İÇEREN KARARLI BİR SULU FORMÜLASYON İLE BUNUN HAZIRLANMASI İÇİN YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

Sabancı Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 12:09:40 araçlarda kullanılmaya uygun çok kademeli kompozit yaprak yay sistemi -11- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 ARAÇLARDA KULLANILMAYA UYGUN ÇOK KADEMELİ KOMPOZİT YAPRAK YAY SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

Sabancı Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 13:18:27 koagülasyon yoluyla ham işleme için seramik hamuru hazırlanması -12- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 KOAGÜLASYON YOLUYLA HAM İŞLEME İÇİN SERAMİK HAMURU HAZIRLANMASI

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-25 14:54:48 taze meyve ve sebze ürünlerinin modifiye atmosferde ambalajlanmasına yönelik ambalaj filmi -5- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİNİN MODİFİYE ATMOSFERDE AMBALAJLANMASINA YÖNELİK AMBALAJ FİLMİ

Foods – Gıdalar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-26 10:58:14 prekast betonarme yapılarda moment aktaran kiriş-kolon bağlantıları için kısa konsol gerektirmeyen değiştirilebilir birleşim detayı -11- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 PREKAST BETONARME YAPILARDA MOMENT AKTARAN KİRİŞ-KOLON BAĞLANTILARI İÇİN KISA KONSOL GEREKTİRMEYEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR BİRLEŞİM DETAYI

Manufacturing – İmalat

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-26 11:13:02 prekast betonarme yapı sistemlerinde moment aktarmayan birleşimlerin deprem performansının iyileştirilmesini sağlayan sönümleyici sistem -11- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 PREKAST BETONARME YAPI SİSTEMLERİNDE MOMENT AKTARMAYAN BİRLEŞİMLERİN DEPREM PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYAN SÖNÜMLEYİCİ SİSTEM

Manufacturing – İmalat

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-27 10:12:09 fotodinamik tedavi uygulamaları için üç eksenli programlanabilir otomasyon sistemi -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 FOTODİNAMİK TEDAVİ UYGULAMALARI İÇİN ÜÇ EKSENLİ PROGRAMLANABİLİR OTOMASYON SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-28 14:22:48 kolistin'in difüzyon yöntemi ile duyarlılık testi için yeni ve özel bir katı besiyeri -12- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 KOLİSTİN'İN DİFÜZYON YÖNTEMİ İLE DUYARLILIK TESTİ İÇİN YENİ VE ÖZEL BİR KATI BESİYERİ

Materials – Malzemeler

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-28 15:32:35 membran uygulamaları esaslı nadir toprak elementlerinin geri kazanım sistemi -14- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 MEMBRAN UYGULAMALARI ESASLI NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-28 16:36:51 yeni bir antimikrobiyal duyarlılık test kiti ve in-vitro yöntem -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 YENİ BİR ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TEST KİTİ VE İN-VİTRO YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-28 16:59:50 sepsis ve kan dolaşımı enfeksiyonlarının tespitinde kullanılabilir bakteri ve mayaların varlıklarına duyarlı bir tanı kiti ve bunun için bir in-vitro yöntem -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 SEPSİS VE KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ TESPİTİNDE KULLANILABİLİR BAKTERİ VE MAYALARIN VARLIKLARINA DUYARLI BİR TANI KİTİ VE BUNUN İÇİN BİR İN-VİTRO YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-09-29 16:26:34 dayanımı yüksel, doğa dostu yüzer fotovoltaik panel taşıyan duba -3- itünova teknoloji a.ş. itünova teknoloji a.ş. 2023 DAYANIMI YÜKSEL, DOĞA DOSTU YÜZER FOTOVOLTAİK PANEL TAŞIYAN DUBA

Energy – Enerji

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-02 13:48:59 mıknatıs destekli transfeksiyon için bir alternatif akım mıknatıs sistemi -7- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 MIKNATIS DESTEKLİ TRANSFEKSİYON İÇİN BİR ALTERNATİF AKIM MIKNATIS SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sabancı Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-04 10:32:20 propolisli bitkisel konsantre -5- ege üniversitesi ege teknopark ebiltem ege üniversitesi ege teknopark ebiltem 2023 PROPOLİSLİ BİTKİSEL KONSANTRE

Foods – Gıdalar

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE TEKNOPARK EBİLTEM Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-04 12:01:28 topraklayıcı bebek arabası -7- ege üniversitesi ege teknopark ebiltem ege üniversitesi ege teknopark ebiltem 2023 TOPRAKLAYICI BEBEK ARABASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE TEKNOPARK EBİLTEM Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-04 14:03:44 kumaş nem iletimi ölçüm cihazı ve ölçüm cihazının çalışma yöntemi -12- ege üniversitesi ege teknopark ebiltem ege üniversitesi ege teknopark ebiltem 2023 KUMAŞ NEM İLETİMİ ÖLÇÜM CİHAZI VE ÖLÇÜM CİHAZININ ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE TEKNOPARK EBİLTEM Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-04 14:13:03 kumaş dalama ölçüm cihazı -12- ege üniversitesi ege teknopark ebiltem ege üniversitesi ege teknopark ebiltem 2023 Kumaş Dalama Ölçüm Cihazı

Materials – Malzemeler

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE TEKNOPARK EBİLTEM Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-06 20:09:15 kablosuz yerel ağda tam çift yönlü iletişim sağlamak için senkronize çekişme pencereli tam çift yönlü mac protokolü -2- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 Kablosuz Yerel Ağda Tam Çift Yönlü İletişim Sağlamak İçin Senkronize Çekişme Pencereli Tam Çift Yönlü Mac Protokolü

Electronics – Elektronik

Sabancı Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-07 19:34:36 iyileştirilmiş ısı aktarım yüzeyleri bulunan ısı değiştiricisi -11- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 İYİLEŞTİRİLMİŞ ISI AKTARIM YÜZEYLERİ BULUNAN ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

Manufacturing – İmalat

Sabancı Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-09 18:25:04 pozisyon duyusu ölçüm cihazı ve ölçüm yöntemi -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Pozisyon Duyusu Ölçüm Cihazı ve Ölçüm Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-09 18:27:22 fotovoltaik santrallere yönelik dizi izolasyon hatası tespit cihazı -3- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Fotovoltaik Santrallere Yönelik Dizi İzolasyon Hatası Tespit Cihazı

Energy – Enerji

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-09 18:29:02 bir ayırıcı ( bir roketin bölümlerini ayıran sistem ) -2- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Bir Ayırıcı ( Bir Roketin Bölümlerini Ayıran Sistem )

Electronics – Elektronik

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 14:18:29 ayak bileğini biyomekanik olarak mimik eden robotik ayak ünitesi -7- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 AYAK BİLEĞİNİ BİYOMEKANİK OLARAK MİMİK EDEN ROBOTİK AYAK ÜNİTESİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 14:22:18 yeni bir biyoplastik ve bunun üretimi için bir yöntem -14- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 YENİ BİR BİYOPLASTİK VE BUNUN ÜRETİMİ İÇİN BİR YÖNTEM

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Diğer: Araştırma Raporu Olumlu Geldi, tescil bilgisi bekleniyor. Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 14:26:17 bir elektrikli taşıt -2- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 BİR ELEKTRİKLİ TAŞIT

Electronics – Elektronik

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 14:30:33 binalar için aderansız ard-germeli prekast duvar sistemi -6- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 BİNALAR İÇİN ADERANSIZ ARD-GERMELİ PREKAST DUVAR SİSTEMİ

Green Building – Ekolojik Binalar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 14:33:42 bir test platform sistemi -7- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 BİR TEST PLATFORM SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 14:40:31 robot sistemlerinde eklem için bir eyleyici yapılanması -7- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 ROBOT SİSTEMLERİNDE EKLEM İÇİN BİR EYLEYİCİ YAPILANMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 14:48:36 elektronik alet taşımaya uygun katlanabilir özelliğe sahip bir taşıma çantası -12- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 ELEKTRONİK ALET TAŞIMAYA UYGUN KATLANABİLİR ÖZELLİĞE SAHİP BİR TAŞIMA ÇANTASI

Materials – Malzemeler

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 15:05:37 nanolifli yüzeye sahip bir topuk aparatı -13- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Nanolifli Yüzeye Sahip Bir Topuk Aparatı

Personal Care – Kişisel Bakım

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 15:14:56 polimerize olabilen fiksasyon sıvısı ile doku ve kadavra tahnit (embalming) yöntemi -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Polimerize Olabilen Fiksasyon Sıvısı İle Doku Ve Kadavra Tahnit (Embalming) Yöntemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 15:16:59 bir pansuman ( akıllı pansuman sistemi ) -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Bir Pansuman ( Akıllı Pansuman Sistemi )

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 15:18:36 kuvözler için bir termoelektrik ısı pompası -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Kuvözler İçin Bir Termoelektrik Isı Pompası

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 15:22:04 portatif bir demleme aparatı -12- özyeğin üniversitesi özyeğin üniversitesi 2023 PORTATİF BİR DEMLEME APARATI

Materials – Malzemeler

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-10 19:46:52 bir bilgisayarlı sayısal denetim makine sistemini kullanarak bir parça imal etmek için bir takım yolu üretme yöntemi -11- sabancı üniversitesi sabancı üniversitesi 2023 BİR BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM MAKİNE SİSTEMİNİ KULLANARAK BİR PARÇA İMAL ETMEK İÇİN BİR TAKIM YOLU ÜRETME YÖNTEMİ

Manufacturing – İmalat

Sabancı Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-11 15:19:32 akülü tekerlekli sandalyeler için ısıtıcılı muhafaza kutusu -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Akülü Tekerlekli Sandalyeler İçin Isıtıcılı Muhafaza Kutusu

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-11 15:21:44 ultrasonik çamaşır temizleme ve kurutma modülü -2- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Ultrasonik Çamaşır Temizleme ve Kurutma Modülü

Electronics – Elektronik

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-11 15:23:45 kanama takip pedi -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Kanama Takip Pedi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-11 15:25:29 bir mems tarak parmak rezonatörü kaplama yöntemi -2- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Bir Mems Tarak Parmak Rezonatörü Kaplama Yöntemi

Electronics – Elektronik

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-11 15:32:14 revizyon total diz artoplastisi için bir aralayıcı (spacer) blok -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Revizyon Total Diz Artoplastisi İçin Bir Aralayıcı (Spacer) Blok

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-11 16:24:29 kalp pili şarj edebilen nanokompozit kaplı akıllı stent -7- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Kalp Pili Şarj Edebilen Nanokompozit Kaplı Akıllı Stent

Healthcare – Sağlık Hizmeti

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-11 16:53:37 nano çinko-oksit bor katkılı biyobozunur polimer yangın söndürme topu ve bunun üretim yöntemi -4- pamukkale teknokent yönetici a.ş. pamukkale teknokent yönetici a.ş. 2023 Nano Çinko-Oksit Bor Katkılı Biyobozunur Polimer Yangın Söndürme Topu ve Bunun Üretim Yöntemi

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:38:21 gst p1 enzimine spesifik, özgün ve yeni nesil inhibitör bileşikleri -7- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 GST P1 ENZİMİNE SPESİFİK, ÖZGÜN VE YENİ NESİL İNHİBİTÖR BİLEŞİKLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:39:52 hyaluronik asit jel içeren bir doku dolgu malzemesi ve üretim yöntemi -7- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 HYALURONİK ASİT JEL İÇEREN BİR DOKU DOLGU MALZEMESİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:41:26 katı faz ekstraksiyon kolonu -1- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 KATI FAZ EKSTRAKSİYON KOLONU

Chemicals – Kimyasallar

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:44:09 gizli kullanım özelliğine sahip bir işitme cihazı -7- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 GİZLİ KULLANIM ÖZELLİĞİNE SAHİP BİR İŞİTME CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:46:49 atmosferik nemden elektrik enerjisi üretilmesini sağlayan bir hücre ve hücrenin elde edilmesinde kullanılan bir yöntem -3- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 ATMOSFERİK NEMDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİNİ SAĞLAYAN BİR HÜCRE VE HÜCRENİN ELDE EDİLMESİNDE KULLANILAN BİR YÖNTEM

Energy – Enerji

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:50:29 kuru öğütme yöntemi ile hazırlanan ve çözünme hızı arttırılmış selekoksib içeren farmasötik kompozisyonlar -7- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 KURU ÖĞÜTME YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN VE ÇÖZÜNME HIZI ARTTIRILMIŞ SELEKOKSİB İÇEREN FARMASÖTİK KOMPOZİSYONLAR

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:51:56 bir uyku apnesi tanı cihazı -7- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 BİR UYKU APNESİ TANI CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:53:36 esnek devre uygulamaları için otomatik baskı aparatlı yazıcı cihazı -2- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 ESNEK DEVRE UYGULAMALARI İÇİN OTOMATİK BASKI APARATLI YAZICI CİHAZI

Electronics – Elektronik

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:54:48 sekresyon örneğinin alınmasını sağlayan bir toplama aparatı -7- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 SEKRESYON ÖRNEĞİNİN ALINMASINI SAĞLAYAN BİR TOPLAMA APARATI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 10:56:11 koklear implantlarda kullanılan atravmatik bir elektrod demeti sistemi -7- hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi hacettepe teknokent teknoloji transfer ofisi 2023 KOKLEAR İMPLANTLARDA KULLANILAN ATRAVMATİK BİR ELEKTROD DEMETİ SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 11:14:20 may dönmesinin azaltılması için bir kumaş üretim yöntemi -12- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2023 MAY DÖNMESİNİN AZALTILMASI İÇİN BİR KUMAŞ ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 15:26:52 düşük boşluk hedefli gezegen dişli kutusu bileşenlerinin uygun montaj gruplaması için bir yöntem -11- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2023 DÜŞÜK BOŞLUK HEDEFLİ GEZEGEN DİŞLİ KUTUSU BİLEŞENLERİNİN UYGUN MONTAJ GRUPLAMASI İÇİN BİR YÖNTEM

Manufacturing – İmalat

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 15:50:23 karaciğer tip 2, tip 3 ve tip 4 kist hidatiklerinde germinatif membran ile kız veziküllerin fiziksel ve kimyasal etkileşimlerle parçalanarak sıvı halinin aspire edilmesi -1- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2023 KARACİĞER TİP 2, TİP 3 VE TİP 4 KİST HİDATİKLERİNDE GERMİNATİF MEMBRAN İLE KIZ VEZİKÜLLERİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ETKİLEŞİMLERLE PARÇALANARAK SIVI HALİNİN ASPİRE EDİLMESİ

Chemicals – Kimyasallar

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 15:56:38 tekstil döşemelerinde kalınlık, kalınlık kaybı ve rezilyans ölçümü test cihazı -11- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2023 TEKSTİL DÖŞEMELERİNDE KALINLIK, KALINLIK KAYBI VE REZİLYANS ÖLÇÜMÜ TEST CİHAZI

Manufacturing – İmalat

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 16:01:01 uterin manipülatör -7- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2023 UTERİN MANİPÜLATÖR

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-16 16:03:44 antikanser ve antiviral tedavi için geliştirilmiş bir ilaç ve bu ilacın sentez yöntemi -7- gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. gaziantep üniversitesi target teknoloji transfer ofisi a.ş. 2023 ANTİKANSER VE ANTİVİRAL TEDAVİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR İLAÇ VE BU İLACIN SENTEZ YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 16:06:48 otonom araçlarda toplam emisyon optimizasyonuna yönelik sürüş koşullarını belirleme yöntemi -4- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 OTONOM ARAÇLARDA TOPLAM EMİSYON OPTİMİZASYONUNA YÖNELİK SÜRÜŞ KOŞULLARINI BELİRLEME YÖNTEMİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İstanbul Okan Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 16:32:08 haberleşen uzaktan yönlendirilen batarya yaşam ömür döngüsü optimizasyon sistemi ve bunun yöntemi -2- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 HABERLEŞEN UZAKTAN YÖNLENDİRİLEN BATARYA YAŞAM ÖMÜR DÖNGÜSÜ OPTİMİZASYON SİSTEMİ VE BUNUN YÖNTEMİ

Electronics – Elektronik

İstanbul Okan Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 16:37:40 gerçek yol şartlarında hızlandırılmış sanal otonom araç test sistemi -2- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 GERÇEK YOL ŞARTLARINDA HIZLANDIRILMIŞ SANAL OTONOM ARAÇ TEST SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

İstanbul Okan Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 16:44:30 emniyetli en yakın mesafe araç takip sistemi -2- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 EMNİYETLİ EN YAKIN MESAFE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

İstanbul Okan Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 16:51:03 elektrikli araçlar için batarya ve bunun üretim yöntemi -3- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN BATARYA VE BUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ

Energy – Enerji

İstanbul Okan Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 16:56:35 sirkadiyen anne sütü saklama poşeti -7- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 SİRKADİYEN ANNE SÜTÜ SAKLAMA POŞETİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Okan Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 17:00:44 dental üniteler için aerosol saçılımını önleyici kutu -7- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 DENTAL ÜNİTELER İÇİN AEROSOL SAÇILIMINI ÖNLEYİCİ KUTU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul Okan Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-17 17:06:40 pisilyum ile zenginleştirilmiş hamburger köftesi -5- istanbul okan üniversitesi istanbul okan üniversitesi 2023 PİSİLYUM İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ HAMBURGER KÖFTESİ

Foods – Gıdalar

İstanbul Okan Üniversitesi Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-18 13:55:08 canlı uterus içindeki gaz çeşitlerinin sensör teknolojisiyle belirlenmesini sağlayan karar destek sistemi -9- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 CANLI UTERUS İÇİNDEKİ GAZ ÇEŞİTLERİNİN SENSÖR TEKNOLOJİSİYLE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN KARAR DESTEK SİSTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-18 14:02:20 robot destekli çerçevesiz stereotaktik beyin biyopsi sistemi -7- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 ROBOT DESTEKLİ ÇERÇEVESİZ STEREOTAKTİK BEYİN BİYOPSİ SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-18 14:19:25 glutenli/glutensiz unlu mamüllerde kullanılabilecek, beyazlaştırılmış, kokusuz, balık derisi unu -5- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 GLUTENLİ/GLUTENSİZ UNLU MAMÜLLERDE KULLANILABİLECEK, BEYAZLAŞTIRILMIŞ, KOKUSUZ, BALIK DERİSİ UNU

Foods – Gıdalar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-18 14:24:10 uv ışın kullanılarak doğrudan fotooksidasyon mekanizması metal üretim yöntemi -12- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 UV IŞIN KULLANILARAK DOĞRUDAN FOTOOKSİDASYON MEKANİZMASI METAL ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-18 14:44:14 organik ışık yayan diyot analizörü -2- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 ORGANİK IŞIK YAYAN DİYOT ANALİZÖRÜ

Electronics – Elektronik

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-18 15:03:18 halokromik jel uçlu kalem ve üretim yöntemi -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 HALOKROMİK JEL UÇLU KALEM VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-18 17:12:03 kanser tedavisi için glikopolimer içeren karbon nanotüplerin sentezi -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 KANSER TEDAVİSİ İÇİN GLİKOPOLİMER İÇEREN KARBON NANOTÜPLERİN SENTEZİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-19 09:07:50 uygulamalı kuantum hesaplamalarda giriş değişkenlerinin açı tabanlı dönüştürülmesi için boyut bağımsız kuantum yöntemi -8- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 UYGULAMALI KUANTUM HESAPLAMALARDA GİRİŞ DEĞİŞKENLERİNİN AÇI TABANLI DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN BOYUT BAĞIMSIZ KUANTUM YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-19 09:23:14 sertleşmiş beton dayanımını delme parametreleri kullanarak belirleyen yöntem -6- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 SERTLEŞMİŞ BETON DAYANIMINI DELME PARAMETRELERİ KULLANARAK BELİRLEYEN YÖNTEM

Green Building – Ekolojik Binalar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-19 09:29:39 yüksek basınçlı konduit ile yüzdürme ve havalandırma sistemi -11- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 YÜKSEK BASINÇLI KONDUİT İLE YÜZDÜRME VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-19 12:18:09 yakıt hücrelerinin güç yoğunluğunu arttırmak için engelli kanallara sahip katot akış plakası -3- fırat üniversitesi/fırat tto fırat üniversitesi/fırat tto 2023 YAKIT HÜCRELERİNİN GÜÇ YOĞUNLUĞUNU ARTTIRMAK İÇİN ENGELLİ KANALLARA SAHİP KATOT AKIŞ PLAKASI

Energy – Enerji

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/FIRAT TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-19 16:39:05 obstrüktif uyku apne teşhisi için makine öğrenmesi tabanlı cihaz -7- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Obstrüktif Uyku Apne Teşhisi İçin Makine Öğrenmesi Tabanlı Cihaz

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-19 17:07:32 titanyum dioksit nanotüp takviyeli geleneksel cam iyonomer simanların üretimi -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 Titanyum dioksit nanotüp takviyeli geleneksel cam iyonomer simanların üretimi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-20 07:41:32 kemik greftleri için enkapsüle irisin içeren bir biyomalzeme -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 KEMİK GREFTLERİ İÇİN ENKAPSÜLE İRİSİN İÇEREN BİR BİYOMALZEME

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-20 07:47:20 bir doğal yeniden miyelinleştirici ve anti-inflamatuvar ajan -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 BİR DOĞAL YENİDEN MİYELİNLEŞTİRİCİ VE ANTİ-İNFLAMATUVAR AJAN

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-20 07:51:01 endodontik solüsyon cihazı -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 ENDODONTİK SOLÜSYON CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-20 07:58:01 intranazal yoldan uygulanabilen ibuprofen formulasyonu -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 İNTRANAZAL YOLDAN UYGULANABİLEN İBUPROFEN FORMULASYONU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-20 08:02:30 intranazal yoldan uygulanabilen parasetamol formulasyonu -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 İNTRANAZAL YOLDAN UYGULANABİLEN PARASETAMOL FORMULASYONU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-20 08:06:39 intranazal yoldan uygulanabilen diklofenak sodyum formulasyonu -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 İNTRANAZAL YOLDAN UYGULANABİLEN DİKLOFENAK SODYUM FORMULASYONU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-20 08:16:09 sağlık ve tıp alanında kullanıma uygun bir çinko tanı kiti -7- bezmialem vakıf üniversitesi bezmialem vakıf üniversitesi 2023 SAĞLIK VE TIP ALANINDA KULLANIMA UYGUN BİR ÇİNKO TANI KİTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-25 17:01:09 değiştirilmiş t tipi iki yönlü dönüştürücüden beslenen aktif batarya yönetim sistemi -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Değiştirilmiş T Tipi İki Yönlü Dönüştürücüden Beslenen Aktif Batarya Yönetim Sistemi

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-25 17:06:12 değiştirilmiş t tipi iki yönlü dönüştürücüden beslenen aktif batarya yönetim sistemi -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Değiştirilmiş T Tipi İki Yönlü Dönüştürücüden Beslenen Aktif Batarya Yönetim Sistemi

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-25 17:10:48 değiştirilmiş t tipi iki yönlü dönüştürücüden beslenen aktif batarya yönetim sistemi -3- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 Değiştirilmiş T Tipi İki Yönlü Dönüştürücüden Beslenen Aktif Batarya Yönetim Sistemi

Energy – Enerji

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:21:58 bir mavi küf aromalı çikolata ve hazırlama yöntemi -5- arinkom tto arinkom tto 2023 BİR MAVİ KÜF AROMALI ÇİKOLATA VE HAZIRLAMA YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

ARİNKOM TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:26:34 güç tutuşur özellikli antimikrobiyal katkı malzemesi -12- arinkom tto arinkom tto 2023 GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLİKLİ ANTİMİKROBİYAL KATKI MALZEMESİ

Materials – Malzemeler

ARİNKOM TTO Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:32:44 akciğer kanseri tedavisinde hedefe yönelik yeni triazolotiyadiazin türevleri -1- arinkom tto arinkom tto 2023 AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE HEDEFE YÖNELİK YENİ TRİAZOLOTİYADİAZİN TÜREVLERİ

Chemicals – Kimyasallar

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal Tescil ve Uluslararası PCT Başvurusu yapıldı. Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:39:59 akt inhibisyonu aracılığıyla a549 hücrelerinde sitotoksik ve apoptotik etki gösteren yeni triazol ve triazolotiyadiazin türevleri -7- arinkom tto arinkom tto 2023 AKT İNHİBİSYONU ARACILIĞIYLA A549 HÜCRELERİNDE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİ GÖSTEREN YENİ TRİAZOL VE TRİAZOLOTİYADİAZİN TÜREVLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal Tescil / Uluslararası PCT Başvurusu Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:46:23 barajlarda buharlaşmanın azaltılması için biyofilm içeren çok katmanlı bir panel -4- arinkom tto arinkom tto 2023 BARAJLARDA BUHARLAŞMANIN AZALTILMASI İÇİN BİYOFİLM İÇEREN ÇOK KATMANLI BİR PANEL

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal Başvuru / Uluslararası PCT Başvurusu Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:49:35 geri dönüşüm camlardan elde edilen çok amaçlı cam köpüğü -6- arinkom tto arinkom tto 2023 GERİ DÖNÜŞÜM CAMLARDAN ELDE EDİLEN ÇOK AMAÇLI CAM KÖPÜĞÜ

Green Building – Ekolojik Binalar

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal tescil / Uluslararası EP Başvurusu Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:52:03 termokromik pigment bazlı çözeltinin tekstil ürününe uygulanması için bir yöntem -7- arinkom tto arinkom tto 2023 TERMOKROMİK PİGMENT BAZLI ÇÖZELTİNİN TEKSTİL ÜRÜNÜNE UYGULANMASI İÇİN BİR YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal başvuru / Uluslararası PCT Başvurusu Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:54:29 mobil, hızlı ve temiz enerji kullanan elektrikli araç şarj sistemi -3- arinkom tto arinkom tto 2023 MOBİL, HIZLI VE TEMİZ ENERJİ KULLANAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMİ

Energy – Enerji

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal Başvuru / Uluslararası PCT Başvurusu Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 00:59:35 donmuş gözenekli ortam için hacim değişikliği ölçüm aparatı -6- arinkom tto arinkom tto 2023 DONMUŞ GÖZENEKLİ ORTAM İÇİN HACİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖLÇÜM APARATI

Green Building – Ekolojik Binalar

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal Başvuru / Uluslararası PCT Başvurusu Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-26 01:01:28 yapı elemanlarının onarımı ve güçlendirmesi için atık kot esaslı sargı kumaşı -6- arinkom tto arinkom tto 2023 YAPI ELEMANLARININ ONARIMI VE GÜÇLENDİRMESİ İÇİN ATIK KOT ESASLI SARGI KUMAŞI

Green Building – Ekolojik Binalar

ARİNKOM TTO Diğer: Ulusal Başvuru / Uluslararası PCT Başvurusu Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-27 13:47:41 glaucoma treatment eyeglass wıth vısual stımulatıon -7- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 GLAUCOMA TREATMENT EYEGLASS WITH VISUAL STIMULATION

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-27 13:52:06 görüntü işleme tabanlı el yıkama takip sistemi -7- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 Görüntü İşleme Tabanlı El Yıkama Takip Sistemi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-27 13:56:58 bir dağıtık ağ uygulama platformu -8- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 Bir Dağıtık Ağ Uygulama Platformu

Infocomm – Bilişim

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-30 10:38:50 bir düşük gürültü faktörlü fiber üzerinden rf sinyal iletim sistemi -2- tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi tobb ekonomi ve teknoloji üniversitesi 2023 BİR DÜŞÜK GÜRÜLTÜ FAKTÖRLÜ FİBER ÜZERİNDEN RF SİNYAL İLETİM SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-30 11:45:38 kilit mekanizması -10- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 KİLİT MEKANİZMASI

Logistics – Lojistik

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-30 13:08:12 water-soluble and water-ınsoluble propolıs products wıth hıgh antıoxıdant capacıty and theır productıon methods -5- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 WATER-SOLUBLE AND WATER-INSOLUBLE PROPOLIS PRODUCTS WITH HIGH ANTIOXIDANT CAPACITY AND THEIR PRODUCTION METHODS

Foods – Gıdalar

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-30 14:50:52 havacılık sektöründe optimum eğitim planlanması yapan bir sistem ve algoritması -11- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 HAVACILIK SEKTÖRÜNDE OPTİMUM EĞİTİM PLANLANMASI YAPAN BİR SİSTEM ve ALGORİTMASI

Manufacturing – İmalat

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-30 16:23:47 a system whıch generates electrıcıty by usıng humıdıty ın aır -3- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 A SYSTEM WHICH GENERATES ELECTRICITY BY USING HUMIDITY IN AIR

Energy – Enerji

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-31 12:56:41 hall etkisi -> şönt akım sensörü dönüştürücü -3- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 Hall Etkisi -> Şönt Akım Sensörü Dönüştürücü

Energy – Enerji

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-10-31 15:33:33 solar selectıve coatıng for mıd-hıgh temperature solar thermal applıcatıons -3- itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) itü arı teknokent arı teknoloji transfer ofisi (arı tto) 2023 SOLAR SELECTIVE COATING FOR MID-HIGH TEMPERATURE SOLAR THERMAL APPLICATIONS

Energy – Enerji

İTÜ ARI TEKNOKENT ARI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (ARI TTO) Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 13:41:06 koaservasyon yöntemi ile koaservat üretimi yöntemi ve bu üretim yöntemi ile elde edilen koaservatlar ve bunların doku iskelesi olarak kullanımı -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KOASERVASYON YÖNTEMİ İLE KOASERVAT ÜRETİMİ YÖNTEMİ VE BU ÜRETİM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN KOASERVATLAR VE BUNLARIN DOKU İSKELESİ OLARAK KULLANIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 13:44:54 gen aktarımı ile doğala yakın kıkırdak doku üretim yöntemi -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 GEN AKTARIMI İLE DOĞALA YAKIN KIKIRDAK DOKU ÜRETİM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 13:49:34 siyah çay işleme sürecinde darbeli elektrik alanı yöntemi -3- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 SİYAH ÇAY İŞLEME SÜRECİNDE DARBELİ ELEKTRİK ALANI YÖNTEMİ

Energy – Enerji

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 13:53:05 emzik hijyenini koruma amacı taşıyan bir kılıf ve askı yapısı -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 EMZİK HİJYENİNİ KORUMA AMACI TAŞIYAN BİR KILIF VE ASKI YAPISI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 13:58:49 bamya meyvesinin ekstraktı ile oluşturulan jel formülasyon ve bu jel formülasyonun yara iyileştirici olarak kullanımı -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BAMYA MEYVESİNİN EKSTRAKTI İLE OLUŞTURULAN JEL FORMÜLASYON VE BU JEL FORMÜLASYONUN YARA İYİLEŞTİRİCİ OLARAK KULLANIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 14:01:58 biyouyumlu malzeme ile kaplı magnezyum alaşımlarının biyobozunur dental implant olarak kullanımı -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 BİYOUYUMLU MALZEME İLE KAPLI MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ BİYOBOZUNUR DENTAL İMPLANT OLARAK KULLANIMI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 14:04:57 cerrahi alet askısı -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 CERRAHİ ALET ASKISI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 14:08:17 tiroidektomi pozisyon cihazı -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 TİROİDEKTOMİ POZİSYON CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 14:11:42 kablolu damar mühürleme cihazı sabitleyici aparat -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 KABLOLU DAMAR MÜHÜRLEME CİHAZI SABİTLEYİCİ APARAT

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 14:14:04 ayarlanabilir çoklu manyetik tutucu -7- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 AYARLANABİLİR ÇOKLU MANYETİK TUTUCU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-03 14:16:56 atık şişe toplama ve ayrıştırma cihazı ve yöntemi -14- yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi yeditepe üniversitesi teknoloji transfer ofisi 2023 ATIK ŞİŞE TOPLAMA VE AYRIŞTIRMA CİHAZI VE YÖNTEMİ

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-07 14:00:07 enerji iletim hatları için güneş panelli ve dönebilir ışıklı ikaz küresi -2- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 ENERJİ İLETİM HATLARI İÇİN GÜNEŞ PANELLİ VE DÖNEBİLİR IŞIKLI İKAZ KÜRESİ

Electronics – Elektronik

YTÜ Yıldız Teknropark Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-07 14:16:40 bir modüler eğitim, eğlence ve oyuncak bloğu -11- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 Bir modüler eğitim, eğlence ve oyuncak bloğu

Manufacturing – İmalat

YTÜ Yıldız Teknropark Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-07 14:30:59 bir plazma gazlaştırma reaktörü ve söz konusu reaktör için gazlaştırma yöntemi -11- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 BİR PLAZMA GAZLAŞTIRMA REAKTÖRÜ VE SÖZ KONUSU REAKTÖR İÇİN GAZLAŞTIRMA YÖNTEMİ

Manufacturing – İmalat

YTÜ Yıldız Teknropark Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-07 14:39:34 vites birimi içeren tıraşlayıcılı bir plastik boru alın kaynak makinesi -11- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 Vites birimi içeren tıraşlayıcılı bir plastik boru alın kaynak makinesi

Manufacturing – İmalat

YTÜ Yıldız Teknropark Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-07 15:04:41 bir tıraşlayıcı içeren plastik boru alın kaynak makinesi -11- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 BİR TIRAŞLAYICI İÇEREN PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ

Manufacturing – İmalat

YTÜ Yıldız Teknropark Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-07 15:10:09 method of producıng bıoplastıc granules from olıve pıt waste (prına) -14- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 METHOD OF PRODUCING BIOPLASTIC GRANULES FROM OLIVE PIT WASTE (PRINA)

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

YTÜ Yıldız Teknropark Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-08 10:01:47 pres makinaları için kullanılan silikon körük -11- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 PRES MAKİNALARI İÇİN KULLANILAN SİLİKON KÖRÜK

Manufacturing – İmalat

YTÜ Yıldız Teknropark Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-08 11:20:43 sade ve meyveli bozanın kurutulması ve atıştırmalık boza üretimi -5- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 Sade Ve Meyveli Bozanın Kurutulması Ve Atıştırmalık Boza Üretimi

Foods – Gıdalar

YTÜ Yıldız Teknropark Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-08 12:04:53 hidrojenli araçlar için yüksek performanslı hibrid yakıt hücresi tasarımı -3- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 HİDROJENLİ ARAÇLAR İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI HİBRİD YAKIT HÜCRESİ TASARIMI

Energy – Enerji

YTÜ Yıldız Teknropark Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-08 12:05:59 sülfohidrojen gazı üreten hhs yakıt hücresi ve yakıt tasarruf sistemi. -3- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 Sülfohidrojen gazı üreten hhs yakıt hücresi ve yakıt tasarruf sistemi.

Energy – Enerji

YTÜ Yıldız Teknropark Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-09 10:50:56 yeni nesil optik sensörlü mikroskop sistemi -7- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 YENİ NESİL OPTİK SENSÖRLÜ MİKROSKOP SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-09 10:56:23 uzaktan kontrol edilebilir insansız can kurtarma yüzey aracı -2- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLİR İNSANSIZ CAN KURTARMA YÜZEY ARACI

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-09 11:02:41 sanal gerçeklik cihazları için el kontrol ünitesi -2- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 SANAL GERÇEKLİK CİHAZLARI İÇİN EL KONTROL ÜNİTESİ

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-09 11:14:09 kansız sürekli kan şekeri ölçüm cihazı -2- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 KANSIZ SÜREKLİ KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM CİHAZI

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 15:03:21 uv ile kürlenebilen baz kat -1- sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi 2023 UV ile Kürlenebilen Baz Kat

Chemicals – Kimyasallar

SUNUM Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 14:58:27 bağlam duyarlı operasyon tabanlı erişim denetimi yöntemi -8- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 BAĞLAM DUYARLI OPERASYON TABANLI ERİŞİM DENETİMİ YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 15:02:18 kaotik el mikseri tasarımı -2- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 KAOTİK EL MİKSERİ TASARIMI

Electronics – Elektronik

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 15:06:59 kurutulmuş meyve ürünü -5- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 KURUTULMUŞ MEYVE ÜRÜNÜ

Foods – Gıdalar

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 15:10:46 balıketi ve balık kılçığı tozu ile zenginleştirilmiş glutenli/glutensiz makarna -5- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 BALIKETİ VE BALIK KILÇIĞI TOZU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GLUTENLİ/GLUTENSİZ MAKARNA

Foods – Gıdalar

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 15:15:05 dijital moda beğeni ölçer sistemi -8- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 DİJİTAL MODA BEĞENİ ÖLÇER SİSTEMİ

Infocomm – Bilişim

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 15:20:54 bir güneş kırıcı sistemi -6- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 BİR GÜNEŞ KIRICI SİSTEMİ

Green Building – Ekolojik Binalar

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 15:25:06 tarla birkisi verim tespit yöntemi -8- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 Tarla Birkisi Verim Tespit Yöntemi

Infocomm – Bilişim

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 15:29:35 katlanabilir kanopi -6- yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi yaşar üniversitesi bilgi ve teknoloji transfer ofisi 2023 Katlanabilir Kanopi

Green Building – Ekolojik Binalar

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-10 16:13:31 geri dönüştürülebilir titreşim emici kutu bariyer -12- sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. sakarya üniversitesi teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici a.ş. 2023 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TİTREŞİM EMİCİ KUTU BARİYER

Materials – Malzemeler

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 11:34:39 ortopedik kırık ve deformitelerine mahsus motorize yazılım destekli cihaz -7- teknopark istanbul a.ş. teknopark istanbul a.ş. 2023 ORTOPEDİK KIRIK VE DEFORMİTELERİNE MAHSUS MOTORİZE YAZILIM DESTEKLİ CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Teknopark İstanbul A.Ş. Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:05:42 buğdaydan peynir elde etme yöntemi ve yöntem ile elde edilen peynir -5- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 BUĞDAYDAN PEYNİR ELDE ETME YÖNTEMİ VE YÖNTEM İLE ELDE EDİLEN PEYNİR

Foods – Gıdalar

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:12:06 bir çikolata üretim yöntemi -5- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 BİR ÇİKOLATA ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:14:20 cok tabakalı kompozıt bır zırh -12- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 COK TABAKALI KOMPOZIT BIR ZIRH

Materials – Malzemeler

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:16:17 endoskobik kamera tabanlı bir stile sistemi -7- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 ENDOSKOBİK KAMERA TABANLI BİR STİLE SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:18:40 görünür ışıkla hedeflenen polisakkarit türevli antikanser ve antimikrobiyal gümüş ajanı içeren hidrojel nanokompozit sentezi yöntemi -7- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 GÖRÜNÜR IŞIKLA HEDEFLENEN POLİSAKKARİT TÜREVLİ ANTİKANSER VE ANTİMİKROBİYAL GÜMÜŞ AJANI İÇEREN HİDROJEL NANOKOMPOZİT SENTEZİ YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:22:02 kanser tarama kiti -7- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 KANSER TARAMA KİTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:24:54 maske ile birlikte kullanılan bir kapnografi cihazı -7- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 MASKE İLE BİRLİKTE KULLANILAN BİR KAPNOGRAFİ CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:26:44 omurga diskektomi ameliyatlarında kullanılan cerrahi bir cihaz -7- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 OMURGA DİSKEKTOMİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN CERRAHİ BİR CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:29:05 probiyotik bir lokum üretim yöntemi -5- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 PROBİYOTİK BİR LOKUM ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Başkent Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-13 14:32:41 temassız bir açısal konum ve açısal hız algılayıcı -2- başkent üniversitesi başkent üniversitesi 2023 TEMASSIZ BİR AÇISAL KONUM VE AÇISAL HIZ ALGILAYICI

Electronics – Elektronik

Başkent Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 11:18:19 mikroakışkan sistemler için bir mikropompa ve çalışma yöntemi -7- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 MİKROAKIŞKAN SİSTEMLER İÇİN BİR MİKROPOMPA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 11:43:30 bir hücre ekim membranı ve üretim yöntemi -7- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 BİR HÜCRE EKİM MEMBRANI VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Çankaya Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 11:53:12 bir hücre germe cihazı -7- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 BİR HÜCRE GERME CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Çankaya Üniversitesi Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 11:59:35 yeni bir metot ile sinyal enerji hesabı ve bu metotla elde edilen konuşma sinyali kodlayıcı -2- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 YENİ BİR METOT İLE SİNYAL ENERJİ HESABI VE BU METOTLA ELDE EDİLEN KONUŞMA SİNYALİ KODLAYICI

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 12:06:19 konuşma sinyali aktivite bölgelerinin belirlenmesini sağlayan yöntem -2- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 KONUŞMA SİNYALİ AKTİVİTE BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN YÖNTEM

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 12:14:56 mikro akışkan sistemler için hidrolik arayüz aparatı ve çalışma yöntemi -7- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 MİKRO AKIŞKAN SİSTEMLER İÇİN HİDROLİK ARAYÜZ APARATI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 12:19:10 portatif klima ses giderme evrensel kiti -6- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 PORTATİF KLİMA SES GİDERME EVRENSEL KİTİ

Green Building – Ekolojik Binalar

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 12:22:55 çevrimiçi uyarlanır öğrenme yöntemi ile kısa dönem rüzgar hızı ve türbulans şiddeti tahmin yöntemi -3- çankaya üniversitesi çankaya üniversitesi 2023 ÇEVRİMİÇİ UYARLANIR ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE KISA DÖNEM RÜZGAR HIZI VE TÜRBULANS ŞİDDETİ TAHMİN YÖNTEMİ

Energy – Enerji

Çankaya Üniversitesi Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2023-11-14 19:05:25 arı poleninin doğal fermantasyonu ile inovatif arı ekmeği (perga) yapımına ait yöntemler -5- ytü yıldız teknropark ytü yıldız teknropark 2023 ARI POLENİNİN DOĞAL FERMANTASYONU İLE İNOVATİF ARI EKMEĞİ (PERGA) YAPIMINA AİT YÖNTEMLER

Foods – Gıdalar

YTÜ Yıldız Teknropark Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız