Program


TASLAK PROGRAM

TEMA: Platformlar ile Gelişelim Üretelim

1.GÜN:   22 Kasım 2023, Çarşamba

   
09.00 – 10.20 AÇILIŞ KONUŞMALARI
 
  • Prof. Dr. A. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı, Adana ÜSAM Koodinatörü
 
  • Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı
10.20 10:30 2022-2023 yılında RTTP Sertifikası Alan Üyelerimizin Tanıtımı
10.30 – 11.30 ÜSİMP Ödülleri Takdim Töreni
  Ödül Konuşması, Prof. Dr. Candeğer YILMAZ - ÜSİMP Ödül Jurisi Başkanı
11.30 – 11.45 Ana Sponsor 1 Konuşması – Hasan GÜLTEKİN, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı
11.45 12.00 Ana Sponsor 2 Konuşması – Sevda KAYHAN YILMAZ, Türkiye’nin Makinecileri - Makine Sanayi Sektör Platformu Yönetim Kurulu Başkan Yard.
12.00 – 12.15 Ana Sponsor 3 Konuşması – Doğan TAŞKENT, ATABAY Kimya-Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü
12.15 – 12.45 KEYNOTE – Crowdhelix
12.45 – 13.30 ÖĞLE ARASI

13.30 – 15.00

 

PANEL I: PLATFORMLARIN SOSYO-EKONOMİK KATKILARI (Platformların tanımı, küme ve platform ilişkisi ve farkları, platformların tarihsel gelişimi,

platformlarda paydaşlık ve rakip anlayışı)

Moderatör: Prof. Dr. Fazilet VARDAR, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar:  Prof. Dr. Erkan ERDİL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (TEKPOL) Direktörü
  Dr. Mahmut KİPER, Kiper Danışmanlık
  Hande ALPASLAN, TÜBİTAK-Bilgi Teknolojileri Yönetim Platformu (BTYP) Daire Başkanı
  Esma Meriç MERİÇLİ TAŞAN, T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Uluslararası Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı Başkan Vekili
15.00 – 15.30 KAHVE ARASI

15.30 – 17.00

 

PANEL II: KURGULAR AÇISINDAN FARKLI PLATFORMLAR (Farklı amaçlara yönelik kurgulanmış platformlar, rekabet öncesi araştırma, rekabet sonrası üretim,

sektörel ve yönetsel platformlar, paydaş yapıları ve iş modelleri) 

Moderatör:  Tuğçe SAĞDUR AKDİK, İstanbul Sanayi Odası
Konuşmacılar:  Doç. Dr. Serdal TEMEL, Ege Üniversitesi (Avrupa İşletmeler Ağı Projesi)
  Dr. Banu Sara AKKAŞ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Araştırma Yönetimi Yol Haritası Projesi)
  Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, Marmara Üniversitesi (YAY-YÜKA Platformu Projesi)
  Metin SALT, Vestel Ventures Genel Müdürü (Vestel Üretim Platformu) (Teyid bekleniyor)
   

2.GÜN:   23 Kasım 2023, Perşembe

   

09.00 – 10.30

 

PANEL III:  TEMALAR AÇISINDAN FARKLI PLATFORMLAR (Platformların oluşumlarını  tetikleyen değişimler, yeni normalle birlikte Platformların gündemine giren

temalar, sektörel yaklaşımlar hedef ve amaçlar)

Moderatör: Prof. Dr. Orhan B. ALANKUŞ, INNODARE Platform Kurucusu ve Yöneticisi
Konuşmacılar: Prof. Dr. Adil MARDİNOĞLU, Türkiye’nin Sağlık Teknolojileri Platformu-Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı (Sağlık Temalı Platform)
  Semi HAKİM, Kök Projekt-Kurucu Ortak ve CEO (Gıda-Tarım Temalı Platform)
  Ernur MUTLU, Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) Başkanı (Otomotiv Temalı Platform)
  Hakan YAVAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI/TUSAŞ)- Araştırma ve Teknoloji Merkezleri-Yönetici (Savunma Sanayii Temalı Platfotm)
10.30 – 11.00 KAHVE ARASI

11.00 12.30

 

PANEL IV:  PLATFORM YAKLAŞIMINA KÜRESEL ve ULUSAL  ÖRNEKLER (Dünyada ve ülkemizde  farklı kurgular ve temalar çerçevesinde oluşmuş platformlara

örnekler, etkiler ve çıktılar)

Moderatör: Prof. Dr. Hamit SERBEST, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı, Adana ÜSAM Koordinatörü
Konuşmacılar: Prof. Dr. Raşit TURAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi GÜNAM Yön. Kur. Bşk (1004 Platformları)
  Halil Cem KEFELİ, Arçelik Global (SAYEM Platformu Türkiye Akıllı Ev Programı Lideri) (Teyid bekleniyor)
  Sinem ALTUNCU, Eurogia2030 Genel Müdür (EUREKA Platformu)
  Beril ALPAGUT, LEGOFIT Platformu Proje Yöneticisi (Horizon Europe Platformu) (Teyid bekleniyor)
12.30 – 13.30 ÖĞLE ARASI

13.30 – 15.00

 

PANEL V: PLATFORMLARDA YÖNETİŞİM VE HUKUK (Platformların sürdürülebilirliklerini etkileyen yönetişim özellikleri, hukuki durumları, ulusal düzlemde

iyileştirilebilecek hususlar, öneriler)

Moderatör: Müfit AKYOS, Teknoloji Yönetimi Danışmanı
Konuşmacılar:  Av. Okan ÇAN, Deriş Patent (Global Intellectual Property Alliance - GLIPA)
  Av. Şafak HERDEM, HERDEM Avukatlık  (Araştırma Platformları Yönetimi)
  Süleyman ALATA, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı- IPA Proje Yönetim Birim Koord.
15.00 – 15.30 KAHVE ARASI

15.30 – 17.00

 

PANEL VI: PLATFORMLARIN YAYGIN ETKİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (Platformların güçlü ve zayıf yönleri, yaygın etkilerini ve sürdürülebilirliklerini kritik başarı

faktörleri, değerlendirme ve iyileştirme önerileri, gelecek odaklı bakış açısı)

Moderatör:   Cemal Şeref Oğuzhan ÖZTÜRK, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi ve WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Konuşmacılar: Yaman TUNAOĞLU, Dijital Türkiye Platformu (DTP) Başkanlar Kurulu Üyesi
  Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Koordinatörü
  Prof. Dr. Murat Özgören, ESFRI Platformu Ulusal Temsilcisi (Teyid bekleniyor)
17.00 – 17.30 GENEL DEĞERLENDİRME (General Evaluation)