Hakkımızda


Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu – ÜSİMP, sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulmuş bir “sivil girişim” olarak, tüm paydaşları arasında üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülke için ulusal bir iş birliği (cooperation), emektaşlık (collaboration), birlikte öğrenme (co-learning), birlikte tasarım (co-designing) ve birlikte üretim (co-production) kültürü oluşturmak gayretindedir.

ÜSİMP’in, 2024 yılı itibariyle, 127 kurumsal üyesi bulunan ÜSİMP’in üyeleri, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerindeki ulusal kuruluşlardan (TÜBİTAK – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ankara (ASO) – İstanbul (İSO) – İzmir (EBSO) Sanayi Odaları, OAİB – Orta Anadolu İhracatçıları Birliği, Üniversiteleri Teknoloji Transfer Ofisleri, TGBler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Kuruluşlarının Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji ve/veya Bilgi Transferi Faaliyeti Yürüten STKlar) oluşmaktadır.

ÜSİMP'in misyonu, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla, politikaların ve stratejilerin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve üniversite temelli bilgi ve teknolojilerin toplumun iyiliğine uygun şekilde kullanılması için teknoloji transfer uygulamalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

  • Akademi ve sektördeki üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerini teşvik etmek, desteklemek ve tüm paydaşlar arasında üniversite-sanayi işbirliği bilincini geliştirmek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeydeki arayüz kuruluşları arasında daha hızlı ve daha odaklanmış bilgi alışverişini sağlamak ve bilgi ve deneyimlerin yayılması sürecini merkezi olarak koordine etmek,
  • Türkiye’deki üniversitelerinde “Üniversite-Sanayi Arayüz Kuruluşları”nın (Teknoloji Transfer Ofisleri) kuruluş süreçlerinden itibaren danışmanlık ve rehberlik yaparak, hem akademi hem de sanayinin yararına standart hizmetler sunulmasını sağlamak,
  • Arayüz Yapılarının standardizasyonu ve tanınması için süreçler oluşturmak ve insan kaynaklarının kalitesine ve performansına katkıda bulunmak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik kamu politika ve stratejilerinin belirlenmesine ve eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.